Chủ Nhật, 25/02/2024 - 22:24:53 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kết quả kiểm toán là kênh thông tin quan trọng phục vụ giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THỨ TƯ, 06/07/2022 08:30:00 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” khẳng định điều này tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát với Kiểm toán nhà nước (KTNN) sáng 05/7.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn


Tham dự buổi làm việc có: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Giám sát; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó trưởng Đoàn Giám sát; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các thành viên, chuyên gia của Đoàn Giám sát;…

Về phía KTNN, tham dự buổi làm việc có Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh; Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường...

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ của KTNN tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị buổi làm việc tập trung vào 02 nội dung trọng tâm: Thứ nhất là, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc KTNN. Thứ hai là, kết quả kiểm toán các Bộ, ngành, địa phương đối với các nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Chỉ đạo quyết liệt, nâng cao chất lượng các phát hiện, kiến nghị kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo cáo với Đoàn Giám sát, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, KTNN đã ban hành Chương trình hành động của KTNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm và giai đoạn theo Chương trình tổng thể của Chính phủ, ban hành các Chương trình hành động của KTNN triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ hàng năm; công văn hướng dẫn các đơn vị về tổ chức thực hiện dự toán năm, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn


Đối với kết quả kiểm toán liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nêu rõ, KTNN đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng các phát hiện, kiến nghị kiểm toán đối với các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông qua 1.243 cuộc kiểm toán đã thực hiện, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 432.435,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KTNN cũng tập trung kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế, chính sách quản lý tài chính công, tài sản công; chú trọng phát hiện các kẽ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những điểm nghẽn, rào cản ảnh hưởng đến động lực phát triển kinh tế - xã hội để kiến nghị với Đảng, Nhà nước hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật đảm bảo chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ rõ, kết quả kiểm toán giai đoạn 2016-2021 cho thấy, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện kịp thời và đạt được những kết quả nhất định, góp phần tiết kiệm nguồn lực cho NSNN, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tuy nhiên, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: cơ chế quản lý tài chính, ngân sách chưa phát huy được ưu điểm về quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Luật NSNN năm 2015; các văn bản hướng dẫn Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ- CP của Chính phủ chậm ban hành, gây khó khăn cho việc thực hiện cơ chế tự chủ; việc ban hành các văn bản quản lý, chính sách, chế độ, định mức của một số lĩnh vực còn chậm;…

Kết quả kiểm toán là một trong những kênh thông tin quan trọng phục vụ giám sát

Tại buổi làm việc, đa số ý kiến thành viên Đoàn Giám sát đánh giá cao nội dung Báo cáo của KTNN; cũng như những nỗ lực của KTNN trong thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2021, KTNN đã có nhiều đổi mới trong phương pháp kiểm toán, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh kỷ luật tài chính trong quản lý tài sản công, tài chính công, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cung cấp nhiều thông tin để Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao…
 

Các thành viên Đoàn Giám sát tham dự buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn


Đối với báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán và kết quả kiểm toán việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ, ngành, địa phương, Báo cáo do KTNN cung cấp có giá trị quan trọng. Đoàn giám sát cũng ghi nhận nỗ lực của KTNN trong việc bố trí cán bộ và cung cấp thông tin đầy đủ, chu đáo, kịp thời cho Đoàn Giám sát và các Tổ công tác khi thực hiện rà soát.

Qua báo cáo của KTNN, một số đại biểu cho rằng, việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị còn hình thức; việc xây dựng nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chung chung, chưa cụ thể;…

Để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, các đại biểu đề nghị, KTNN bổ sung, cập nhật kết quả kiểm toán từ các Bộ, ngành, địa phương; rà soát, đánh giá sâu về những sai phạm trong quản lý sử dụng nguồn lực, về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý gây lãng phí, thất thoát nguồn lực;… Bên cạnh đó, cần chỉ rõ, hệ thống hóa các quy định về định mức, chế độ cần điều chỉnh; nhận định, số liệu đánh giá đưa ra cần gắn với trách nhiệm cá nhân; cụ thể hóa hơn nữa về mặt pháp luật đối với chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của KTNN trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, báo cáo của KTNN có ý nghĩa, giá trị quan trọng trong sử dụng tổng hợp, báo cáo đánh giá chung của Đoàn Giám sát; là một trong những kênh thông tin cần thiết trong phục vụ hoạt động giám sát trực tiếp và đối chiếu với các báo cáo của các tổ chức chịu sự giám sát để có những đánh giá, kết luận giám sát phù hợp. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, KTNN tiếp thu tối đa ý kiến phân tích, thảo luận tại cuộc làm việc, khẩn trương rà soát hoàn thiện báo cáo. Trong đó, đối với nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN, đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các đơn vị thuộc KTNN bổ sung báo cáo về số liệu và nhận định, đánh giá xung quanh vấn đề ban hành chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ cơ quan KTNN; việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán và đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực hiện kiểm toán, làm rõ hơn tính hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…

Đối với các kiến nghị nâng cao vị trí, vai trò của KTNN nói riêng và trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nói chung, cần có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể, rõ ràng. Trong đó, phải bám sát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có liên quan đến chức năng KTNN, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của KTNN, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Đoàn Giám sát tiếp tục bổ sung, cập nhật kết quả kiểm toán từ các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm toán năm 2022 có phạm vi trong giai đoạn 2016-2021 nhưng chưa phát hành đến thời điểm lập báo cáo (01/6/2022); KTNN tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cụ thể về kết quả kiểm toán tại các Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác giám sát trực tiếp tại các đầu mối…/.

ĐĂNG KHOA - THÀNH TRUNG 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

(BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201