Chủ Nhật, 25/02/2024 - 23:04:11 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiểm toán môi trường

THỨ NĂM, 20/10/2022 08:50:29 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Quyết định số 1313/QĐ-KTNN (Quyết định 1313) về Chương trình bồi dưỡng kiểm toán môi trường (KTMT).

 

Chương trình bồi dưỡng kiểm toán môi trường gồm 40 tiết, trong đó có 36 tiết bồi dưỡng trên lớp, gồm lý thuyết, thảo luận, thực hành và 4 tiết ôn tập, kiểm tra. Ảnh: Internet.


Quyết định 1313 có hiệu lực từ ngày 18/10/2022, thay thế Quyết định số 1326/QĐ-KTNN ngày 31/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành khung Chương trình đào tạo KTMT và Quyết định số 1333/QĐ-KTNN ngày 04/6/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình chi tiết bồi dưỡng KTMT.

Theo Quyết định 1313, đối tượng bồi dưỡng là kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ KTMT; đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ KTMT.

Học viên đã có hiểu biết chung về KTNN, quy trình kiểm toán của KTNN, hướng dẫn kiểm toán hoạt động; các quy định cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

Chương trình giới thiệu cho người học kiến thức tổng quan về môi trường và KTMT; các bước tổ chức thực hiện KTMT từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập và gửi báo cáo kiểm toán và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; kiểm toán một số chủ đề môi trường phổ biến, đánh giá tác động tới môi trường; giới thiệu về kinh nghiệm KTMT của một số SAI (cơ quan kiểm toán tối cao).

Chương trình gồm 40 tiết, trong đó có 36 tiết bồi dưỡng trên lớp, gồm lý thuyết, thảo luận và thực hành với 3 chuyên đề: Tổng quan về môi trường và KTMT (4 tiết); Tổ chức thực hiện KTMT (8 tiết); Tổ chức thực hiện KTMT đối với một số chủ đề cụ thể (24 tiết) và 4 tiết ôn tập, kiểm tra.

Chương trình kết hợp các phương pháp bồi dưỡng: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; thảo luận, trao đổi tại lớp học; tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm và thực hành. Kết thúc Chương trình làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng học viên.

Sau khi hoàn thành Chương trình, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về công tác quản lý và bảo vệ môi trường; các bước tiến hành một cuộc KTMT và các kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện KTMT đối với một số chủ đề kiểm toán cụ thể./.
THÙY ANH


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

(BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201