Thứ Tư, 12/8/2020 - 19:52:08 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
KTNN Bồ Đào Nha: Tập trung phân tích nợ chính phủ để không bỏ sót khoản thu, chi nào

KTNN Bồ Đào Nha: Tập trung phân tích nợ chính phủ để không bỏ sót khoản thu, chi nào

(BKTO) - Việc kiểm toán nợ công tại Bồ Đào Nha được thực hiện chung trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp. Quá trình kiểm toán nợ công bắt đầu từ việc xác định cách tiếp cận, đối tượng và danh mục nợ. Trong đó, đối tượng sẽ bao gồm nợ công của các đơn vị hành chính T.Ư và nợ tài chính thông qua các công cụ như: trái phiếu ngắn - trung - dài hạn, tài khoản ký quỹ, công cụ tài chính phái sinh. Danh mục nợ bao gồm nợ chính phủ do cơ quan quản lý nợ quản lý và nợ tài chính của các đơn vị tự chủ trong hệ thống hành chính T.Ư.

Xem tiếp
 • Kiểm toán hoạt động đối với việc quản lý nợ công cần tập trung vào những nội dung gì?

  Kiểm toán hoạt động đối với việc quản lý nợ công cần tập trung vào những nội dung gì?

  (BKTO) - ​Theo Chuẩn mực kiểm toán của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), kiểm toán hoạt động được quan niệm là một hoạt động kiểm toán về tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực. Bên cạnh đó, kiểm toán hoạt động còn kiểm toán tính trách nhiệm và tính trung thực trong việc sử dụng các nguồn lực.

  Xem tiếp
 • Những nguyên tắc để các cuộc kiểm toán nợ công vượt qua thách thức

  Những nguyên tắc để các cuộc kiểm toán nợ công vượt qua thách thức

  (BKTO) - KTNN bắt đầu triển khai kiểm toán nợ công từ khi có Luật Quản lý nợ công năm 2009, hiệu lực từ năm 2010. Từ năm 2010, KTNN đã đưa kiểm toán công tác quản lý nợ công lồng ghép trong các cuộc kiểm toán, đặc biệt là cuộc kiểm toán quyết toán NSNN hằng năm. Từ năm 2016, KTNN đã xây dựng và tổ chức kiểm toán nợ công thành một cuộc kiểm toán chuyên đề hằng năm.

  Xem tiếp
 • Thực trạng các cuộc kiểm toán nợ công của Kiểm toán Nhà nước

  Thực trạng các cuộc kiểm toán nợ công của Kiểm toán Nhà nước

  (BKTO) - Trong thời gian qua, KTNN đã tiến hành các cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý nợ công và kiểm toán nợ công lồng ghép trong cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN hằng năm. Nội dung kiểm toán chủ yếu là: kiểm toán các báo cáo nợ công của Chính phủ; kiểm toán nợ của Chính phủ; kiểm toán việc cấp và quản lý các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; kiểm toán nợ của chính quyền địa phương; kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ; kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN…

  Xem tiếp
 • KTNN Latvia: Cảnh báo Chính phủ về khả năng nợ công vượt ngưỡng

  KTNN Latvia: Cảnh báo Chính phủ về khả năng nợ công vượt ngưỡng

  (BKTO) - Năm 2008, KTNN Latvia đã tiến hành kiểm toán và phát hiện các khoản bảo lãnh nhà nước không đảm bảo tính minh bạch, vì vậy, KTNN đã đưa ra rất nhiều khuyến nghị để Nhà nước xem xét lại các khoản bảo lãnh đó.

  Xem tiếp
 • Khung pháp lý và thực trạng nợ công ở Việt Nam

  Khung pháp lý và thực trạng nợ công ở Việt Nam

  (BKTO) - Luật Quản lý nợ công (QLNC) mới đã được Quốc hội thông qua năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 thay thế cho Luật QLNC năm 2009, đây là khuôn khổ pháp lý rất quan trọng cho hoạt động quản lý nợ công hiện nay.

  Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201