Thứ Tư, 18/5/2022 - 04:08:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tiếp tục lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

THỨ SÁU, 26/04/2019 22:25:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Để chuẩn bị tốt nhất cho việc trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sắp tới, ngày 26/4, tại Đà Nẵng, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Thuế; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh khu vực miền Trung và Tây nguyên, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán cùng các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết: Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 là nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN, của Tổng Kiểm toán Nhà nước; làm rõ đối tượng, đơn vị kiểm toán; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu tại Hội thảo.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã giới thiệu về nội dung Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước với 12 nội dung:

Thứ nhất, làm rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán KTNN tại khoản 1 Điều 68 Luật Kiểm toán nhà nước 2015, bao gồm: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan tại khoản 1 Điều 68.

Thứ hai, về quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán, KTNN đề nghị sửa điểm d khoản 2 Điều 7 thành: “Báo cáo kiểm toán của KTNN là căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại và giải quyết khiếu nại” (Quy định hiện hành là: “Báo cáo kiểm toán là căn cứ để đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại”). Đồng thời, sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 69 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước theo hướng mở rộng đối tượng khiếu nại về hoạt động kiểm toán đối với tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thứ ba, bổ sung quy định thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của KTNN theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thứ tư, quy định quyền xác minh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Thứ năm, bổ sung căn cứ ban hành quyết định kiểm toán khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thứ sáu, bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp về tài chính công, tài sản công trong các vụ án tham nhũng. Thứ bảy, quy định về thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành thông tư liên tịch.

Thứ tám, quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán. Thứ chín, quy định việc truy cập dữ liệu điện tử để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thứ mười, bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để hạn chế tình trạng trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động kiểm toán nhà nước. Thứ mười một, bổ sung quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan. Thứ mười hai, bổ sung quy định về xử lý đối với trường hợp đã tiến hành kiểm toán trước đó nếu xác định cố ý bao che, bỏ qua sai phạm.

Tại Hội thảo, thông qua các bài tham luận, nhiều đại biểu đã đưa ra các ý kiến đóng góp và thảo luận sôi nổi về những nội dung được KTNN đề xuất sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KTNN; sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực trạng và đề xuất sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước; vai trò của KTNN trong hoạt động giám định tư pháp và đề xuất sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước và các luật có liên quan…

Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục cập nhật về những nội dung này.

THÙY ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201