Thứ Bảy, 4/7/2020 - 00:53:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá doanh nghiệp

THỨ BA, 24/12/2019 23:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Chiều 24/12, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở “Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN” do CN. Lê Thanh Tùng và ThS. Phạm Trường Hưng (KTNN chuyên ngành VI) đồng chủ nhiệm. PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Theo Ban Đề tài, với đà hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khối các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài đã dẫn đến nhu cầu phải cởi trói cho các DNNN. Mặt khác, nguồn lực tài chính của Nhà nước cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng khác đảm bảo cho sự phát triển của quốc gia cũng như thông lệ quốc tế. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương sắp xếp lại, cổ phần hóa DNNN.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị Định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở kết quả các định giá trị DN để cổ phần hoá đã được cơ quan tư vấn xác định và ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu, KTNN thực hiện kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá đối với các DN sau: Công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế và Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước; Các DNNN có vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị DN từ 1.800 tỷ đồng trở lên… Như vậy, việc xây dựng các thủ tục kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá đối với các DN là cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán, nâng cao vai trò của KTNN trong công tác cổ phần hóa DNNN.

Hiện nay, KTNN chưa ban hành chính thức quy trình hướng dẫn kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN. Các đơn vị thực hiện kiểm toán chủ yếu dựa trên kinh nghiệm kiểm toán và các văn bản hướng dẫn để phát triển phương pháp kiểm toán nên thiếu sự đồng bộ, thống nhất chung cho các cuộc kiểm toán. Vì vậy, Ban Đề tài chọn chủ đề nghiên cứu “Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN” nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá DN của KTNN trong thời gian tới.

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là làm rõ cơ sở pháp lý của việc kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN; tổng hợp các sai sót thường gặp của việc định giá DN; chỉ ra một số hạn chế trong các quy định hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị DN trước khi chính thức cổ phần hóa DNNN; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN.

Kết cấu của Đề tài gồm 3 phần: Chương 1 - Cở sở lý luận của công tác kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN; Chương 2 - Thực trạng công tác kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN; Chương 3 - Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá DN và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN do KTNN thực hiện.

Hội đồng khoa học nhận xét và đóng góp một số ý kiến cho Ban Đề tài

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đánh giá: Ban Đề tài đã xác định được mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu; phân tích và hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về định giá DN, các quy định pháp luật về công tác xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa DNNN; đánh giá thực trạng công tác kiểm toán, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề xuất 3 nhóm giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá DN, xử lý các vấn đề tài chính trước khi cổ phần hóa DNNN.

Bên cạnh đó, Hội đồng khoa học cũng đóng góp một số ý kiến cho Ban Đề tài như: bổ sung thêm phần thực trạng công tác kiểm toán làm cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác kiểm toán xác định giá trị DN và xử lý tài chính khi cổ phần hóa; đề xuất phương hướng chung, tổng quan hoàn thiện kiểm toán xác định giá trị DN để làm điều kiện cho đề xuất các giải pháp; mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài; xây dựng bản tóm tắt đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện kết quả nghiên cứu…

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban Đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng nhằm nâng cao chất lượng của Đề tài, trong đó, tập trung vào một số nội dung: chỉnh sửa tên đề tài và các đề mục đảm bảo tính chính xác, logic; phần lý luận kiểm toán cần tập trung theo hướng xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp, cách thức tổ chức kiểm toán… để tạo cơ sở cho phần đánh giá và đưa ra giải pháp; bổ sung các trích dẫn nguồn đảm bảo thông tin chính xác, khoa học.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Khẳng định vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia

Khẳng định vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia

(BKTO) - Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Kiêm toán Nhà nước (11/7/1994- 11/7/2020), Phó Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201