Thứ Ba, 13/4/2021 - 07:15:09 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

THỨ TƯ, 03/03/2021 15:45:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 3/3, tại Hà Nội, KTNN tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Quang cảnh  Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan


Cụ thể, lãnh đạo KTNN đã phối hợp với Công đoàn KTNN tiến hành Hội nghị ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Tham dự cuộc họp có Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn KTNN có trụ sở làm việc tại Hà Nội.

Chủ trì điều hành Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết, theo Công văn số 2155-CV/ĐĐQH14 ngày 3/2/2012 của Đảng đoàn Quốc hội về dự kiến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (Công văn số 2155) và Công văn số 2030/MTTW-BTT ngày 23/1/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc về việc phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (Công văn số 2030), KTNN được giới thiệu 01 đại biểu để ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Căn cứ số lượng đại biểu được phân bổ và quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội, tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và nhất trí giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, ngay sau đó, KTNN đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Tham dự hội nghị có Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Hà Nội; các đồng chí trong BCH công đoàn KTNN; chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN có trụ sở tại Hà Nội; Ban chấp hành Hội cựu chiến binh KTNN (các đồng chí công tác trên địa bàn Hà Nội) và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên KTNN.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì điều hành các hội nghị


Tại Hội nghị, sau khi nghe thông báo nội dung Công văn số 2155 và Công văn số 2030; thông báo tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội và tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các cử tri đã phát biểu ý kiến nhận xét đối với người ứng cử là đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các ý kiến phát biểu nêu rõ: Đồng chí Hồ Đức Phớc được Ban Chấp hành Trung ương phân công giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 118-QĐNS/TW ngày 09/4/2016 và được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, luôn phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng chí có trình độ văn hóa và chuyên môn cao, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có đủ điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội.

Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí đã tập trung lãnh đạo thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt chức trách, nhiệm vụ quy định tại Hiến pháp sửa đổi, Luật KTNN sửa đổi và các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, như: củng cố tổ chức bộ máy của Ngành theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng cơ sở pháp lý cho KTNN hoạt động bao gồm Hiến pháp, luật, chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường năng lực kiểm toán, đổi mới phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán, nâng cao hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, kiểm toán viên và xây dựng cơ sở vật chất cho ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 

Các đại biểu phát biểu nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV


Từ đó, KTNN ngày càng xây dựng được mối quan hệ tốt với các Bộ, ngành, địa phương và thể hiện được vai trò đối với đất nước trong quản lý tài chính, tài sản công, đảm bảo ngày càng chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Ngành đến năm 2030 theo Chiến lược đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, tạo ra một khí thế tốt để thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao, việc KTNN giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phớc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là cần thiết, đáp ứng với yêu cầu của Ngành và nguyện vọng của tuyệt đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Phát biểu tại Hội nghị với tư cách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo KTNN và cử tri tại cơ quan đã tín nhiệm đề cử đồng chí đại diện KTNN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, 5 năm qua, lần đầu tiên tham gia làm đại biểu Quốc hội sau khi về làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí đã hết sức nỗ lực đại diện cho Ngành, bảo vệ quyền lợi, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến KTNN trong các luật. Đây chính là vấn đề cốt lõi để đảm bảo KTNN phát triển trong dài hạn như Luật Quản lý thuế, Luật KTNN sửa đổi, Luật PPP, Luật Bảo vệ môi trường… “Được các đồng chí tin tưởng giới thiệu tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng này và hứa với các đồng chí sẽ xứng đáng với vai trò là đại biểu Quốc hội của ngành KTNN trong nhiệm kỳ tới”- Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị 


Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý dự kiến giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ngay sau đó, tại Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, với sự tham gia lãnh đạo KTNN, đại diện Ban chấp hành Công đoàn KTNN và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN trên địa bàn Hà Nội, các đại biểu cũng đã nêu nhận xét và 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu nhất trí giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV./.

Tin và ảnh: HỒNG - HÒA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán

(BKTO) - Chiều 8/4, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, với 90,83% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201