Thứ Hai, 20/9/2021 - 15:36:00 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

ACCA hỗ trợ Việt Nam trong việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế

THỨ TƯ, 18/09/2019 18:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Từ ngày 10- 19/9, tại Hà Nội và tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) dành cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam (Đề án).

Toàn cảnh khóa đào tạo. Ảnh: ACCA

Tham dự các khóa đào tạo có hơn 500 đại biểu đến từ Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án; Ban biên dịch, Ban soát xét bản dịch IFRS và các đơn vị liên quan cũng như một số DN niêm yết.

Nội dung các khóa đào tạo tập trung vào việc cập nhật nguyên tắc, nội dung của chuẩn mực báo cáo tài chính và chia sẻ kinh nghiệm về những khác biệt khi áp dụng tại Việt Nam, bao gồm các chuyên đề: Nhóm chuẩn mực Công cụ tài chính (IFRS 7- Công cụ tài chính: Thuyết minh, IAS 32- Công cụ tài chính: trình bày và IFRS 9- Công cụ tài chính); Nhóm chuẩn mực kế toán tài sản, thuế (IAS 2- Hàng tồn kho, IAS 38- Tài sản vô hình, IAS 19- Lợi ích người lao động và IAS 12-Thuế thu nhập hoãn lại); Nhóm chuẩn mực về hợp nhất (IFRS 3- Hợp nhất kinh doanh, IAS 27- Báo cáo tài chính riêng, IFRS 10- Báo cáo tài chính hợp nhất).

Các khóa đào tạo chuyên sâu này có vai trò quan trọng giúp các học viên nâng cao hiểu biết về IFRS, nhận biết các khái niệm, đạo lý và nguyên tắc áp dụng IFRS thông qua các ví dụ cụ thể; kinh nghiệm quốc tế, thách thức áp dụng tại Việt Nam và gợi mở giải pháp; hỗ trợ trong quá trình thống nhất thuật ngữ, biên dịch và quan trọng nhất là trong hướng dẫn các nhóm chuẩn mực cụ thể của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, các khóa đào tạo chuyên sâu khác sẽ được ACCA tiếp tục triển khai nhằm tận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, khu vực, qua đó giúp Việt Nam có thêm nhiều bài học khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.

THÙY LÊ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201