Thứ Năm, 7/12/2023 - 16:43:57 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội: Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phù hợp với thực tiễn

THỨ NĂM, 20/05/2021 09:46:48 | AN SINH XÃ HỘI
(BKTO) - Tháng 5/2021 là năm thứ hai triển khai tổ chức thực hiện “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” theo Quyết định số 1676/QÐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Với những kinh nghiệm từ năm đầu triển khai, ngành BHXH đang đã và đang chủ động các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Tháng vận động.

Những kết quả ấn tượng

Tháng 5/2020, lần đầu tiên BHXH Việt Nam phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân trên toàn quốc. Tiếp đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7/2020), BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lễ ra quân này cũng được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, 2 đợt ra quân vận động, phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng cộng, cả nước đã vận động được 62.522 người tham gia BHXH tự nguyện và 71.300 người tham gia BHYT hộ gia đình. Số người tham gia BHXH tự nguyện tại 2 Lễ ra quân bằng 312% so với số người phát triển mới của cả năm 2017, bằng 118% so với năm 2018 và tăng hơn 21% so với năm 2019. Thông tin về 2 Lễ ra quân cũng được lan tỏa khá hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng…Kết quả từ 2 lần ra quân góp phần quan trọng vào thành tích phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của ngành BHXH Việt Nam.
 

Việc tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền về BHXH, BHYT đã  mang lại kết quả tích cực - Ảnh: Lê Hòa


Việc tổ chức “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” đã tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH; thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện; tuyên truyền, khuyến khích vận động người dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; truyền thông, phổ biến, giáo dục, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

Tập trung tuyên truyền theo nhóm tiềm năng

Những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra được trong năm 2020 tạo nền tảng quan trọng để toàn ngành BHXH Việt Nam tổ chức hiệu quả Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2021.

Theo đó Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm nay được ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh truyền thông với chủ đề “Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người lao động”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như nhằm hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức.

Nhằm có những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân”, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung cũng như BHXH tự nguyện nói riêng trong tháng 5 và năm 2021, ngoài việc tiếp tục tham gia đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHXH Việt Nam xác định phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia.

Đó là tăng cường sự phối hợp vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng xã, phường, đại lý thu. Đồng thời, rà soát, phân loại và có số liệu chi tiết đối với các nhóm tiềm năng (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập...) để tập trung tuyên truyền vận động có hiệu quả; tiếp tục đa dạng hóa các hình truyền thông như tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tư vấn, đối thoại trực tiếp,… chú trọng tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở theo các nhóm đối tượng,…

Đồng thời, tiếp tục đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ đại lý thu; giao số chỉ tiêu cụ thể hằng tuần, tháng đối với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý. Tập trung rà soát, dừng triển khai đối với các Điểm thu chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng chú trọng việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức đóng góp, hỗ trợ, mua tặng sổ BHXH tự nguyện cho người dân nhằm hướng đến tính bền vững của chính sách an sinh xã hội cho Nhân dân.

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT tháng 5/2021, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phối hợp với cơ quan Bưu điện cần linh hoạt, vận dụng các biện pháp sáng tạo ngay từ cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của cơ quan BHXH, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn trong công tác phát triển người tham gia.

Ông Trần Đình Liệu cũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và phức tạp, các đơn vị phải xác định rõ tâm lý đối diện với khó khăn một cách thường xuyên; nâng cao hơn nữa việc dự báo trước những biến động ở từng quý, từng năm, giai đoạn 3 năm…; xác định chi tiết các nhóm đối tượng tiềm năng để có kế hoạch và cách tiếp cận, cách làm hợp lý, hiệu quả.

Nhận định vai trò công tác truyền thông là tiên quyết, ông Trần Đình Liệu yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố cần xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng, với nội dung, hình thức truyền thông cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lý, mức thu nhập của nhóm đối tượng để truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả.

Đ. KHOA


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201