Chủ Nhật, 14/7/2024 - 23:53:42 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội

THỨ SÁU, 10/05/2019 16:05:00 | AN SINH XÃ HỘI
(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn nhằm tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; xác định nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành BHXH cùng với nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính… của các Bộ, ngành góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội.
 

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính- Ảnh: ST

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao tại các chương trình, kế hoạch của Ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu… Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC theo các tiêu chí quy định tại Điều 30, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về BHXH Việt Nam kịp thời, đúng tiến độ.

Công văn cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện. Trong đó, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố; đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành. Phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở ứng dụng CNTT đạt được trong những năm qua, thực hiện xây dựng hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH phục vụ người dân và DN với các dịch vụ lên mức độ 4 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ…

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201