Thứ Tư, 18/5/2022 - 03:58:15 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

CHỦ NHẬT, 12/09/2021 20:50:11 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Trong từng thời kỳ, DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được NSNN hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh.

DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được NSNN hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn.
Nguồn:dangcongsan.vn


Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa do Chính phủ mới ban hành, trong từng thời kỳ, DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được NSNN hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo các nguyên tắc.

Cụ thể, DN nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí về DN khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 20 Nghị định này và tiêu chí hỗ trợ DN khi tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại Khoản 2 Điều 23 Khoản 2 Điều 24 Nghị định này, đồng thời chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của Nhà nước trong cùng một giai đoạn.

NSNN hỗ trợ lãi suất cho DN theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi DN được hỗ trợ lãi suất đối với 1 phương án, dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn.

DN vay vốn được tổ chức tín dụng thẩm định và quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Về nội dung hỗ trợ lãi suất, Chính phủ quy định và hướng dẫn như sau:

Trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được NSNN cấp bù cho khoản vay của DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Tổ chức tín dụng cho vay có hỗ trợ lãi suất cho DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán NSNN bố trí; thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

DN nhỏ và vừa được hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án sản xuất - kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Cũng tại Nghị định này, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ trì tổng hợp nhu cầu cấp bù lãi suất của tổ chức tín dụng đối với DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Cùng với đó, chủ trì hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho vay có hỗ trợ lãi suất đối với DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Nghị định này.

Mặt khác, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của các tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Chủ trì thực hiện tạm cấp và quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất cho các tổ chức tín dụng trên cơ sở dự toán NSNN giao theo quy định./.
THÀNH ĐỨC

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(BKTO) - Sáng 17/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201