Thứ Tư, 17/8/2022 - 10:38:21 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Xây dựng cơ chế phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn  đầu tư công

Xây dựng cơ chế phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

(BKTO) - Đến ngày 31/8/2020, tỷ lệ giao kế hoạch vốn ngân sách T.Ư của tỉnh Nghệ An đạt 97,63%; vốn ngân sách địa phương quản lý giải ngân đạt 7.887,234 tỷ đồng, đạt 63,82%. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Nghệ An là một trong số ít địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201