Thứ Tư, 17/8/2022 - 11:25:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Cơ quan kiểm toán tối cao cần sớm tham gia vào quá trình định giá doanh nghiệp

Cơ quan kiểm toán tối cao cần sớm tham gia vào quá trình định giá doanh nghiệp

(BKTO) - Xác định giá trị DN rất phức tạp, đây là giai đoạn then chốt, làm tiền đề cho việc phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) về sau. Kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN Việt Nam cho thấy, để quá trình CPH diễn ra thành công, cơ quan kiểm toán tối cao cần tham gia vào quá trình định giá DN thông qua hoạt động kiểm toán.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201