Thứ Hai, 15/7/2024 - 00:30:33 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Xuất cấp hơn 37.555 tấn gạo hỗ trợ học sinh

THỨ TƯ, 14/09/2022 19:46:48 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1845/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

 

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh cấp phát gạo cho các đối tượng theo quy định. Ảnh:Internet


Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp (không thu tiền) 37.555,0266 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục DTNN căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia (DTQG) tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ I thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương. Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ I cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì tổng hợp đề nghị của địa phương trình Bộ Tài chính cấp gạo bổ sung.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được quy định về hỗ trợ gạo DTQG cho học sinh, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, tránh thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo DTQG từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu báo cáo./.
THÙY ANH 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201