Thứ Tư, 17/7/2024 - 03:48:02 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Lào Cai thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.700 tỷ

THỨ HAI, 24/10/2022 19:55:49 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Theo số liệu tổng hợp từ Sở Tài chính (tỉnh Lào Cai), đến hết tháng 10/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.700 tỷ đồng, bằng 103,6% dự toán Trung ương giao, bằng 70% dự toán phấn đấu, bằng 111,8% cùng kỳ năm trước.

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai). Ảnh sưu tầm


Cụ thể, thu nội địa ước đạt 6.350 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán Trung ương giao, bằng 77,4% dự toán điều chỉnh, bằng 70,6% dự toán phấn đấu, bằng 113,2% cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác ước đạt 4.650 tỷ đồng, bằng 99,1% dự toán Trung ương giao, bằng 81,6% dự toán điều chỉnh, bằng 71,5% dự toán phấn đấu, bằng 106,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.700 tỷ đồng, bằng 141,7% dự toán Trung ương giao, bằng 68% dự toán điều chỉnh, bằng 68% dự toán phấn đấu, bằng 135,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 87,7% dự toán Trung ương giao, bằng75% dự toán điều chỉnh, bằng 67,5% dự toán phấn đấu, bằng 105,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu ngân sách địa phương, đến hết tháng 10/2022, ước đạt 17.063 tỷ đồng, bằng 137,9% dự toán Trung ương giao, bằng 84,9% dự toán điều chỉnh và bằng 117,3% cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương đến hết tháng 10/2022 ước đạt 10.606 tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán Trung ương giao, bằng 52,3% dự toán điều chỉnh và bằng 108,2% cùng kỳ năm trước./.
   KHÁNH LINH
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201