Thứ Tư, 17/7/2024 - 02:36:21 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hải quan Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

THỨ SÁU, 28/10/2022 15:02:11 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 63.630 tỷ đồng, tăng 7.630 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,6% so với năm 2021.

Cục Hải quan Hải Phòng có quy mô kim ngạch đứng thứ 3 toàn ngành hải quan nhưng số thu ngân sách đứng thứ 2 (sau Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa.


Đến ngày 23/10/2022, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 63.853,8 tỷ đồng, đạt 100,4% chỉ tiêu cả năm được Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), tăng 10.742,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 21,01%) so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách về đích sớm hơn 2 tháng, Cục Hải quan Hải Phòng từ nay đến cuối năm 2022 tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm đạt số thu phấn đấu 78.000 tỷ đồng do Tổng cục Hải quan vừa giao.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 9/2022, toàn Cục giải quyết thủ tục đối với 181.803 tờ khai, trong đó có 97.893 tờ khai nhập khẩu và 83.910 tờ khai xuất khẩu. Tính chung 9 tháng, khoảng 1,7 triệu bộ tờ khai làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng.

Tháng 9, tổng kim ngạch đạt khoảng 9,62 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 4,83 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2021; riêng kim ngạch có thuế đạt 26,79 triệu USD, giảm 9,4%.

Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó kim ngạch có thuế đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 34,1%.

9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng đạt hơn 88 tỷ USD.

Với kết quả trên, Cục Hải quan Hải Phòng có quy mô kim ngạch đứng thứ 3 toàn ngành (sau Cục Hải quan Bắc Ninh và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), tuy nhiên, số thu ngân sách đứng thứ 2 (sau Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)./.
THÙY ANH 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201