Chủ Nhật, 21/7/2024 - 04:41:33 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo định kỳ

THỨ BẢY, 02/07/2022 10:40:00 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) gồm: Định kỳ hằng năm (trước ngày 31/12) và định kỳ hằng quý (ngày cuối cùng của quý).

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường BĐS, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định quy định cụ thể đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng:

Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS được khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS ngoài phạm vi quản lý phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường BĐS có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài quy định nêu trên được quyền yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường BĐS phù hợp với quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS không được chia sẻ, cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

3 hình thức khai thác và sử dụng

Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường BĐS phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp luật khác có liên quan.

3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gồm:

Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Công bố thông tin định kỳ hằng năm và hằng quý

Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) gồm:

Định kỳ hằng năm: Trước ngày 31/12 của năm công bố các số liệu thống kê: Kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; số lượng, diện tích nhà ở tại khu vực đô thị, nông thôn; số lượng nhà ở, đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Định kỳ hằng quý: Ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê: Tổng số dự án BĐS được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng, khởi công; số lượng, diện tích các loại BĐS của dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; số lượng, diện tích các loại BĐS của dự án đã được giao dịch; số lượng các loại BĐS của dự án được giao dịch thông qua sàn giao dịch BĐS; chỉ số giá giao dịch BĐS; chỉ số lượng giao dịch BĐS.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS của địa phương trên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý gồm: Định kỳ hằng năm: Trước ngày 31/12 của năm công bố các số liệu thống kê quy định nêu trên; định kỳ hằng quý: Ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê quy định tại nêu trên./.

HỒNG NHUNG
 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201