Thứ Bảy, 22/6/2024 - 07:41:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Vụ Tổng hợp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

THỨ SÁU, 18/12/2020 17:15:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 17/12, tại Hà Nội, Vụ Tổng hợp - KTNN đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên, người lao động Vụ Tổng hợp.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hoàng Văn Lương cho biết, ngay sau khi Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, đơn vị đã kịp thời tổ chức xây dựng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực xây dựng phương án tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2020; tổng hợp, thẩm định và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định ban hành Phương án tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2020…. làm căn cứ quan trọng giúp các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán chủ động trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm tối đa ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn đến việc các cuộc kiểm toán trong đợt 1 phải tạm dừng, Vụ Tổng hợp đã tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành điều chỉnh KHKT năm 2020 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động phòng, chống dịch Covid 19 của đơn vị được kiểm toán thông qua việc rà soát, cắt giảm quy mô cuộc kiểm toán, không thực hiện đối chiếu thuế để tạo điều kiện cho các DN khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực phấn đấu và tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức, người lao động toàn đơn vị do đó, công tác tham mưu, giúp việc Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện KHKT năm 2020 vẫn được thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. “Đến ngày 07/12/2020, Vụ Tổng hợp đã hoàn thành thẩm định, trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt KHKT và triển khai 184/188 đoàn kiểm toán; kết thúc 175/184 đoàn kiểm toán đã triển khai, trong đó 100% các đoàn kiểm toán thuộc KHKT đầu năm 2020 đã kết thúc trước ngày 30/11/2020 theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng KTNN; đồng thời, tổ chức xét duyệt 189/235 dự thảo báo cáo kiểm toán (BCKT) và phát hành chính thức 153 BCKT” - ông Hoàng Văn Lương thông tin.

Quang cảnh Hội nghị


Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Vụ Tổng hợp sẽ tổ chức tốt kế hoạch công tác năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước phân giao nhiệm vụ kiểm toán năm 2021 và các KHKT bổ sung trong năm 2021 (nếu có) cho các đơn vị trong Ngành; xây dựng hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm toán chủ yếu, phương án tổ chức kiểm toán và theo dõi việc thực hiện chương trình, KHKT năm 2021 của Ngành. Đồng thời, căn cứ KHKT và tiến độ thực hiện KHKT năm 2021, đề xuất Tổng Kiểm toán Nhà nước phương án điều chỉnh KHKT năm khi có đề nghị của các đơn vị; chủ trì, phối hợp với các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực xây dựng KHKT năm 2022.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ thực hiện có hiệu quả việc tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự toán NSNN năm 2022 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Tổ chức thẩm định và trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt KHKT, BCKT của các cuộc kiểm toán, phát hành BCKT; thẩm định, trình kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2021. Đồng thời, hoàn thành tốt công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cuộc kiểm toán Chuyên đề Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị đánh giá cao sự đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, công chức Vụ Tổng hợp. Các ý kiến cho rằng, những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm qua là rất đáng khích lệ, đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện KHKT năm 2020. Ngoài ra, việc phối hợp của Vụ Tổng hợp và các đơn vị trong Ngành cũng rất tích cực, qua đó góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ văn Họa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Vụ Tổng hợp đạt được trong năm qua. “Mặc dù số lượng công chức còn ít so với khối lượng công việc, song đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2020 của Ngành” - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, thời gian tới, Vụ Tổng hợp cần phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng các dự thảo KHKT, BCKT trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện có chất lượng KHKT năm 2021; thẩm định, trình kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2021; theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2020; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học...

Tin và ảnh: LÊ HÒA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201