Thứ Ba, 15/10/2019 - 15:40:07 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tăng cường ý thức, trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THỨ NĂM, 12/04/2018 22:40:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là yêu cầu được đặt ra trong Kế hoạch hành động của KTNN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 (Kế hoạch hành động) vừa được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-KTNN.

Kế hoạch hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ tại các đơn vị làm cơ sở để sơ kết, tổng kết kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của toàn ngành; đẩy mạnh việc THTK, CLP thông qua thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm;

Mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nguồn nhân lực trong toàn ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về THTK, CLP trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hàng ngày. Đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở tất cả các đơn vị, mỗi cán bộ, viên chức; thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP tại các đơn vị được kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước.

Kế hoạch hành động đặt ra yêu cầu: THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi và là trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và THTK.  
 

KTNN vừa ban hành Kế hoạch hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Ảnh: Texo

Theo đó, việc THTK, CLP được chỉ rõ trong từng lĩnh vực cụ thể, như quản lý và sử dụng NSNN (bao gồm quản lý chi thường xuyên, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản); công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; THTK, CLP đối với từng cá nhân và cải cách thủ tục hành chính.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các nghị quyết; xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định của KTNN làm cơ sở THTK, CLP; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và thực hiện công khai tài chính, hoạt động mua sắm, trang bị tài sản và đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, thông qua hoạt động kiểm toán thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP tại các đơn vị được kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước. Cụ thể như: Tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, đánh giá hiệu quả, hiệu lực Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, kiểm toán lĩnh vực đầu tư công, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ…
 
Chương trình hành động xác định: Năm 2018, KTNN đặt mục tiêu tiết kiệm 12% các khoản kinh phí hội thảo, chi tiếp khách… so với dự toán; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,7% so với số biên chế được giao; tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với các dự án đầu tư. 

NGUYỄN LỘC  

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Công nghệ 4.0 tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Công nghệ 4.0 tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

(BKTO) - “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng. Những tác động này mang tính tích cực trong dài hạn song cũng tạo ra nhiều thách thức trong ngắn hạn và trung hạn”- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA Nguyễn Xuân Hoàng đưa ra nhận định tại Hội thảo Kế toán- Kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0- Cơ hội và thách thức.

Tin mới

  • Chính sách linh hoạt hơn nhưng nhiều Hợp tác xã vẫn khó tiếp cận vốn

    Chính sách linh hoạt hơn nhưng nhiều Hợp tác xã vẫn khó tiếp cận vốn

    (BKTO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/10, các chuyên gia khẳng định, việc thay đổi và áp dụng linh hoạt các chính sách tiếp cận vốn, hỗ trợ phát triển đã tạo cơ hội, động lực cho các hợp tác xã (HTX) tự tin, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy vẫn còn một số bất cập cần có giải pháp tháo gỡ.

     16 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312