Chủ Nhật, 14/7/2024 - 23:24:16 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập -Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”

THỨ SÁU, 18/01/2019 10:05:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 18/01, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập: Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ bức tranh, nhận diện hạn chế trong cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập và vai trò của KTNN. Đồng chủ trì Hội thảo có: GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; PGS,TS,BS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa - Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Tham dự Hội thảo còn có: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Thiếu tướng, PGS,TS. Phạm Nguyên Sơn- Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; GS,TS. Phạm Như Hiệp- đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Kiểm toán nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các Sở Y tế và Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo của gần 40 bệnh viện và các bộ phận chức năng trên cả nước.

Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các cơ quan quản lý nhà nước; các trường đại học và các viện nghiên cứu và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
 

Tải ảnhHội thảo khoa học “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập -Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN”

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho rằng: Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập qua một thời gian thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực song còn không ít những tồn tại, vướng mắc. Việc quản lý tài chính chưa thật hiệu quả, vẫn còn tình trạng trông chờ ỷ lại vào NSNN; chưa khuyến khích tăng mức độ tự đảm bảo nguồn kinh phí; hệ thống các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để bệnh viện công lập thực hiện chưa đồng bộ, chậm sửa đổi; hiệu quả sử dụng tài sản công chưa cao; nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chưa được chú trọng, còn những hạn chế... Tất cả những tồn tại, hạn chế này xuất phát từ việc thiếu một cơ chế tự chủ rõ ràng, tường minh đối với các bệnh viện công lập.
 

Tải ảnhGS,TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên nêu rõ: đối với cơ quan KTNN, công tác kiểm toán trong lĩnh vực y tế hiện mới chú trọng kiểm tra đánh giá việc quản lý, sử dụng dụng tài chính công, tài sản công, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với NSNN mà chưa đánh giá toàn diện, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả đối với cơ chế tự chủ trong các bệnh viện công lập từ đó có đánh giá, kiến nghị sâu về thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Xuất phát từ thực tế trên, Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập- Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN” nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, chống thất thoát lãng phí trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở đó giúp Chính phủ, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện; Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp giám sát tốt việc quản lý lĩnh vực y tế. Hội thảo cũng nhằm phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ bức tranh, nhận diện hạn chế trong cơ chế tự chủ đối với các Bệnh viện công lập và vai trò của KTNN.
 

Tải ảnhCác đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề chủ yếu sau: Một là, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và công tác quản lý điều hành và phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Việc thực hiện chức năng của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các văn bản quản lý, sử dụng cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh, trang thiết bị y tế;

Hai là, việc tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các Bệnh viện công lập; tuân thủ các quy định trong công tác xây dựng, đầu tư, mua sắm và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; Ba là, thực trạng về cơ chế tự chủ tài chính, những bất cập, hạn chế của cơ chế chính sách và nhận diện những nguyên nhân của chúng;

Bốn là, vai trò của KTNN đối với việc góp phần hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong các bệnh viện công lập nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập; Năm là, đề xuất các giải pháp, mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đối với cơ chế tự chủ tài chính trong các Bệnh viện công lập đảm bảo hoạt động kiểm toán đạt hiệu quả tốt nhất.

Tin và ảnh: NG.LỘC- NG.HỒNG

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 năm trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201