Thứ Sáu, 02/12/2022 - 19:28:52 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

THỨ SÁU, 04/10/2019 22:45:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 4/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 38; thảo luận về Dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; báo cáo Kế hoạch kiểm toán năm 2020 và Kết quả công tác năm 2019 của KTNN. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa tham dự phiên làm việc.

Quang cảnh Phiên họp

Tham gia phiên họp còn có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan và các thành viên Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải đề nghị các bên liên quan cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN để chuẩn bị báo cáo tại Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật gồm 8 nội dung: Thể chế hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW; làm rõ khái niệm về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp; bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; bổ sung quy định để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; bổ sung quyền truy cập dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ sở dữ liệu quốc gia; kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; quyền khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán.

Qua thảo luận, đa số ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo, báo cáo giải trình, tiếp thu Dự thảo Luật. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến băn khoăn về quy định khái niệm “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán”.

Theo cơ quan thẩm tra, việc làm rõ khái niệm “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán” nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của KTNN, nhưng đồng thời cũng cần quy định chặt chẽ, tránh cách hiểu, vận dụng khác nhau, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Dự thảo Luật bổ sung phần giải thích thuật ngữ để làm rõ khái niệm “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán là các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán và được bổ sung vào kế hoạch kiểm toán của cấp có thẩm quyền”.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu tại Phiên họp


Nêu quan điểm về vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa chỉ rõ, nếu quy định việc xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cần “được bổ sung vào kế hoạch kiểm toán của cấp có thẩm quyền” có thể gây ách tắc trong hoạt động kiểm toán vì thời gian kiểm toán rất ngắn. Nếu quy định cần phải bổ sung vào kế hoạch kiểm toán nghĩa là phải thực hiện theo quy trình lập kế hoạch kiểm toán và sẽ kéo dài thời gian.

Đồng tình quan điểm của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho rằng, cần phải cân nhắc, giải trình rõ tại sao cần bổ sung quy định “bổ sung vào kế hoạch kiểm toán của cấp có thẩm quyền” vì việc bổ sung vào kế hoạch kiểm toán phải có quy trình và rất mất thời gian.

Còn theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Đinh Văn Nhã, nếu chỉ kiểm tra, đối chiếu một đơn vị liên quan đến đơn vị được kiểm toán mà phải bổ sung kế hoạch như một cuộc kiểm toán thì thủ tục hành chính quá rườm rà.
 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Phiên họp


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc quy định xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán “được bổ sung vào kế hoạch kiểm toán của cấp có thẩm quyền” nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tránh cách hiểu, vận dụng khác nhau là việc cần thiết, tuy nhiên, các bên có liên quan cần thảo luận để chỉnh lý đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện của KTNN.

Tại phiên họp, đa số các ý kiến cũng đồng tình với việc bỏ quy định về nhiệm vụ giám định tư pháp của KTNN. Việc thực hiện nhiệm vụ này của KTNN sẽ theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Liên quan đến quy định về quyền khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán, đa số ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần quy định rõ về thời hiệu, trình tự khiếu nại đối với việc khiếu nại về hành vi của đoàn kiểm toán để đảm bảo chặt chẽ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cần xem xét kỹ quy định tại Luật này và quy định liên quan tại Luật Quản lý thuế mới được thông qua để đảm bảo sự thống nhất.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải yêu cầu Vụ Tài chính- Ngân sách phối hợp với KTNN và các cơ quan liên quan rà soát, thống nhất các nội dung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật để báo cáo tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Tài chính- Ngân sách đã cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của KTNN và Báo cáo công tác năm 2019 của KTNN.

Tin và ảnh: Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng

    (BKTO) - Nhận diễn rõ các phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là sự chống phá trên mặt trận tư tưởng có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam xây dựng các giải pháp phòng chống DBHB một cách toàn diện, hiệu quả.

     1 tháng trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201