Thứ Tư, 16/10/2019 - 04:03:00 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản làm giảm thu ngân sách 2.835,7 tỷ đồng

THỨ NĂM, 02/05/2019 09:00:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - ThS. TRẦN KHÁNH HÒA - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, KTNN

Kết quả kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016 cho thấy: Mặc dù Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 song việc hướng dẫn thi hành đã bị chậm (Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013), dẫn đến bất cập, vướng mắc khi thực hiện hồi tố thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013, làm giảm thu NSNN trên 2.835,7 tỷ đồng (hiện chưa có phương án giải quyết, đang dừng nộp tạm thời). Ngoài ra, một số địa phương ban hành văn bản quản lý nhà nước cũng chưa đúng quy định; 

Việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản còn sai quy định. Một số DN đã được cấp phép nhưng chưa được ký hợp đồng thuê đất; cơ quan quản lý tại địa phương chưa kịp thời kiểm tra, xử lý hoặc hiệu quả thanh, kiểm tra chưa cao dẫn đến tình trạng khai thác vượt công suất, khai thác khi giấy phép đã hết hạn, vượt ranh giới cấp phép và vượt trữ lượng cấp phép; các mỏ đã được cấp phép nhưng không thực hiện khai thác; còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn chưa kịp thời, chưa đúng quy định. Đặc biệt, qua sử dụng phương pháp thuê chuyên gia đo đạc lại trữ lượng khai thác để đối chiếu với số liệu báo cáo của 2 DN, KTNN đã xác định truy thu thuế tài nguyên tăng thêm 560,6 tỷ đồng và kiến nghị địa phương xử lý khai thác ngoài ranh giới mỏ làm thất thu ngân sách khoảng 1.177,9 tỷ đồng.

Theo Báo Kiểm toán số 17+18 ra ngày 25-4-2019

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Công nghệ 4.0 tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Công nghệ 4.0 tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

(BKTO) - “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng. Những tác động này mang tính tích cực trong dài hạn song cũng tạo ra nhiều thách thức trong ngắn hạn và trung hạn”- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA Nguyễn Xuân Hoàng đưa ra nhận định tại Hội thảo Kế toán- Kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0- Cơ hội và thách thức.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312