Thứ Tư, 16/10/2019 - 04:30:56 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Ban hành Khung Chương trình tăng cường năng lực phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI và công tác hợp tác quốc tế

THỨ TƯ, 28/08/2019 16:55:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 25/8, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Khung Chương trình tăng cường năng lực Nhóm công chức nguồn phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và công tác hội nhập quốc tế.


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Đại hội ASOSAI 14. Ảnh tư liệu

Khung chương trình nêu rõ, tháng 9/2018, sau hơn 20 năm trở thành thành viên chính thức của ASOSAI, KTNN lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội. Đại hội được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những sự kiện thành công nhất trong lịch sử phát triển 40 năm của ASOSAI. Sau thành công của Đại hội ASOSAI 14, KTNN Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021. Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho KTNN.

Nhằm thực hiện thành công vai trò Chủ tịch và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong Kế hoạch chiến lược ASOSAI và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tháng 12/2018, KTNN Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, nhằm xác định hành động cụ thể trong việc hoàn thành trách nhiệm của cơ quan đứng đầu tổ chức kiểm toán công khu vực châu Á.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và định hướng công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN trong thời gian tới, việc ban hành Khung Chương trình tăng cường năng lực Nhóm công chức nguồn phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và công tác hội nhập quốc tế của KTNN nhằm quy hoạch và tăng cường năng lực Nhóm công chức nguồn tham gia thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 của KTNN thông qua trang bị kiến thức chuyên môn kiểm toán, kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế và tiếp cận, tham gia các cuộc kiểm toán hợp tác với các SAI trong khu vực và thế giới.

Số lượng công chức nguồn là 35 người, được chia thành 6 Nhóm công tác gồm: kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động; kiểm toán tài chính dựa trên rủi ro; kiểm toán công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; kiểm soát chất lượng kiểm toán; chương trình, dự án nước ngoài; thư ký Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI.

Các công chức nguồn tham gia các nhóm công tác sẽ được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức, chuyên môn và kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế; có cơ hội thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế... Sau khi được tham gia các khóa đào tạo, nhóm công chức nguồn sẽ có đầy đủ kỹ năng và năng lực thực tiễn để tham gia, chủ trì các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI và chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo KTNN triển khai thành công việc áp dụng kinh nghiệm quốc tế vào hoạt động tăng cường năng lực nói riêng và quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của KTNN nói chung trong tương lai.

Việc thành lập và tổ chức đào tạo, tập huấn nhóm công chức nguồn phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và công tác hợp tác quốc tế cho thấy sự chủ động của KTNN; nhằm tiếp thu, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tận dụng tối đa các nguồn lực quốc tế vào quá trình phát triển lâu dài của KTNN, đáp ứng yêu cầu của KTNN về chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế qua từng thời kỳ.

PHÙNG NGUYÊN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Công nghệ 4.0 tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Công nghệ 4.0 tạo tiền đề cho việc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

(BKTO) - “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng. Những tác động này mang tính tích cực trong dài hạn song cũng tạo ra nhiều thách thức trong ngắn hạn và trung hạn”- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA Nguyễn Xuân Hoàng đưa ra nhận định tại Hội thảo Kế toán- Kiểm toán trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0- Cơ hội và thách thức.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312