Thứ Sáu, 30/9/2022 - 01:31:55 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KTNN tổ chức Hội nghị đối tác phát triển năm 2022

(BKTO) - Ngày 25/3, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị đối tác phát triển. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk chủ trì Hội nghị.