Thứ Hai, 20/9/2021 - 15:06:20 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2021

(BKTO) - Ngày 12/7, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của KTNN.