Thứ Tư, 27/9/2023 - 08:32:45 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban cán sự Đảng KTNN ký Quy chế phối hợp

(BKTO) - Ngày 21/4, tạị Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban cán sự đảng KTNN đã ký Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.