Thứ Tư, 16/10/2019 - 04:31:46 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Bổ sung thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bổ sung thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(BKTO) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, chiều 13/9, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Dự thảo Luật đã bổ sung thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề