Thứ Tư, 16/10/2019 - 04:53:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện

Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện

(BKTO) - Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 280/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2025, trong đó nhấn mạnh: “Nhiều dự án nguồn điện rất chậm so với tiến độ sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu điện và gây khó khăn trong cung ứng điện trong những năm tiếp theo”.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề