Thứ Sáu, 20/9/2019 - 21:24:50 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Báo chí và Kiểm toán Nhà nước:  Sự đồng hành hiệu quả

Báo chí và Kiểm toán Nhà nước: Sự đồng hành hiệu quả

(BKTO) - Đồng hành để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi bên, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan báo chí đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là trong những năm gần đây. Kết quả của mối quan hệ tương hỗ này là KTNN ngày càng trở thành một nguồn cung cấp thông tin quan trọng, uy tín, đặc biệt là những thông tin về kết quả kiểm toán; còn với các cơ quan báo chí, số lượng và chất lượng tin, bài liên quan đến thực tiễn hoạt động của KTNN không ngừng tăng lên, trong đó có những tin, bài chuyên sâu rất giá trị, tác động mạnh tới toàn xã hội.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề