Thứ Tư, 16/10/2019 - 05:20:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Sáng ngày 12/8, ngay sau khai mạc Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN. Với tinh thần bám sát quy định của Hiến pháp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của KTNN, tại Phiên họp, các thành viên UBTVQH đã thảo luận, làm rõ và thống nhất nhiều nội dung còn những ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề