Thứ Ba, 26/5/2020 - 04:29:30 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Rà soát, hoàn thiện Hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015

Rà soát, hoàn thiện Hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015

(BKTO) - Chiều 13/7, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 (Ban Chỉ đạo) - đã chủ trì Hội nghị cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201