Thứ Hai, 24/01/2022 - 07:13:53 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Sửa đổi Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán: Đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN

Sửa đổi Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán: Đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN

(BKTO) - Trong giai đoạn hiện nay, KTNN đang tập trung sửa đổi tất cả các mẫu biểu trong Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (MBHSKT) để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201