Thứ Ba, 15/10/2019 - 15:30:28 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Tài liệu đính kèm
Tạo đột phá cho phát triển  Kiểm toán Nhà nước

Tạo đột phá cho phát triển Kiểm toán Nhà nước

(BKTO) - “Hầu hết các nội dung của Kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 đã được triển khai thực hiện, nhiều Mục đích chiến lược thực hiện có hiệu quả đã làm nền tảng và tạo đột phá cho sự phát triển của ngành” - đó là đánh giá của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc về kết quả nổi bật của ngành tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 (KHCL).

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312