Thứ Bảy, 4/7/2020 - 21:19:52 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Phát huy sức mạnh, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Phát huy sức mạnh, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201