Thứ Hai, 24/01/2022 - 06:56:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(BKTO) - Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức trực tuyến “Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201