Tài chính - Ngân hànghttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/tai-chinh-ngan-hang.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánCần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (BKTO) - Để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (DN) lành mạnh, bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ hành lang pháp lý, trong đó có các quy định về nâng chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp, quy định về xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành trái phiếu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220520/can-hoan-thien-khuon-kho-phap-ly-cho-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-408-20052022202642.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/can-hoan-thien-khuon-kho-phap-ly-cho-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-154554Fri, 20 May 2022 20:26:42 GMTViệt Nam phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm lên hạng Đầu tư (BKTO) - Để đạt được mục tiêu nâng xếp hạng tín nhiệm lên hạng Đầu tư vào năm 2030, Việt Nam cần phát huy thế mạnh về hồ sơ tín nhiệm, giải quyết bài toán bẫy thu nhập trung bình, thích ứng với các cú sốc kinh tế...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220513/viet-nam-phan-dau-nang-xep-hang-tin-nhiem-len-hang-dau-tu-307-13052022214807.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/viet-nam-phan-dau-nang-xep-hang-tin-nhiem-len-hang-dau-tu-154464Fri, 13 May 2022 21:48:07 GMTQuỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 170 tỷ đồng(BKTO) - Bộ Tài chính vừa cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3/2022) âm 169,920 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220512/quy-binh-on-gia-xang-dau-am-gan-170-ty-dong-307-12052022200412.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/quy-binh-on-gia-xang-dau-am-gan-170-ty-dong-154434Thu, 12 May 2022 20:04:12 GMTBIDV triển khai tính năng, ứng dụng mới cho khách hàng(BKTO) - Với nỗ lực thúc đẩy số hóa các dịch vụ, Ngân hàng Thương mại cổ phần BIDV đã tiếp tục triển khai nhiều tính năng, ứng dụng mới cho khách hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220507/bidv-trien-khai-tinh-nang-ung-dung-moi-cho-khach-hang-408-07052022152228.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv-trien-khai-tinh-nang-ung-dung-moi-cho-khach-hang-154381Sat, 07 May 2022 15:22:31 GMTĐề xuất bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng không còn phù hợp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220507/de-xuat-bai-bo-11-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-ngan-hang-408-07052022152216.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/de-xuat-bai-bo-11-van-ban-quy-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-ngan-hang-154380Sat, 07 May 2022 15:22:16 GMTRa mắt gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19(BKTO) - Ngày 28/4, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Họp báo công bố “Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) ứng phó với Covid-19”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220430/ra-mat-goi-ho-tro-doanh-nghiep-tao-tac-dong-xa-hoi-ung-pho-voi-covid-19-408-30042022102005.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ra-mat-goi-ho-tro-doanh-nghiep-tao-tac-dong-xa-hoi-ung-pho-voi-covid-19-154326Sat, 30 Apr 2022 10:20:05 GMTCho vay vốn hỗ trợ đất ở và nhà ở không vượt quá 50 triệu đồng/hộ(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220428/cho-vay-von-ho-tro-dat-o-va-nha-o-khong-vuot-qua-50-trieu-dongho-408-28042022155359.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cho-vay-von-ho-tro-dat-o-va-nha-o-khong-vuot-qua-50-trieu-dongho-154301Thu, 28 Apr 2022 15:53:59 GMTBIDV - Tự hào hành trình 65 năm xây dựng và phát triển(BKTO) - Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220428/bidv---tu-hao-hanh-trinh-65-nam-xay-dung-va-phat-trien-408-28042022155346.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv---tu-hao-hanh-trinh-65-nam-xay-dung-va-phat-trien-154300Thu, 28 Apr 2022 15:53:48 GMT86% ngân hàng áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41(BKTO) - Việc triển khai Chuẩn mực vốn Basel II đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với 86% ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220427/86-ngan-hang-ap-dung-ty-le-an-toan-von-theo-thong-tu-41-408-27042022200757.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/86-ngan-hang-ap-dung-ty-le-an-toan-von-theo-thong-tu-41-154293Wed, 27 Apr 2022 20:20:00 GMTCuộc đua tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đang nóng lên(BKTO) 80% các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã và đang xem xét tung ra một loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), theo Báo cáo Chỉ số CBDC toàn cầu 2022 của PwC. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220427/cuoc-dua-tien-te-ky-thuat-so-cua-ngan-hang-trung-uong-dang-nong-len-408-27042022145341.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cuoc-dua-tien-te-ky-thuat-so-cua-ngan-hang-trung-uong-dang-nong-len-154289Wed, 27 Apr 2022 14:50:00 GMTSửa đổi, bổ sung vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của một số ngân hàng(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành hàng loạt các quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ, giấy phép hoạt động đối với một số ngân hàng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220426/sua-doi-bo-sung-von-dieu-le-va-giay-phep-hoat-dong-cua-mot-so-ngan-hang-408-26042022192155.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/sua-doi-bo-sung-von-dieu-le-va-giay-phep-hoat-dong-cua-mot-so-ngan-hang-154277Tue, 26 Apr 2022 19:15:00 GMTBIDV ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới, công bố chương trình an sinh xã hội(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới và công bố chương trình an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập (26/4/1957 - 26/4/2022).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220426/bidv-ra-mat-bo-nhan-dien-thuong-hieu-moi-cong-bo-chuong-trinh-an-sinh-xa-hoi-408-26042022142224.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv-ra-mat-bo-nhan-dien-thuong-hieu-moi-cong-bo-chuong-trinh-an-sinh-xa-hoi-154273Tue, 26 Apr 2022 14:22:27 GMTChặn giao dịch chuyển tiền liên quan đến đánh bạc qua mạng(BKTO) - Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán kiểm soát chặt chẽ các tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch đáng ngờ liên quan đến chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220422/chan-giao-dich-chuyen-tien-lien-quan-den-danh-bac-qua-mang-408-22042022210925.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chan-giao-dich-chuyen-tien-lien-quan-den-danh-bac-qua-mang-154244Fri, 22 Apr 2022 21:09:26 GMTBIC ưu đãi tới 40% nhiều sản phẩm bảo hiểm(BKTO) - Từ ngày 20/4 - 20/5/2022, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai Chương trình Ưu đãi tưng bừng, giảm tới 40% phí nhiều sản phẩm bảo hiểm. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220420/bic-uu-dai-toi-40-nhieu-san-pham-bao-hiem-408-20042022203729.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bic-uu-dai-toi-40-nhieu-san-pham-bao-hiem-154209Wed, 20 Apr 2022 20:45:00 GMTGiải chạy BIDVRun - Cho cuộc sống Xanh(BKTO) - Giải chạy thiện nguyện online "BIDVRun - Cho cuộc sống Xanh" lần thứ 2 diễn ra trong 22 ngày, từ ngày 17/4 đến ngày 08/5/2022. Ngay trong ngày đầu tiên phát động, đã có hơn 17 nghìn vận động viên đăng ký tham ghttp://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220418/giai-chay-bidvrun---cho-cuoc-song-xanh-315-18042022212511.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/giai-chay-bidvrun---cho-cuoc-song-xanh-154194Mon, 18 Apr 2022 21:25:13 GMTSắp trình Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước (BKTO) - Bộ Tài chính sắp trình Chính phủ Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220414/trinh-chinh-phu-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-307-14042022094822.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/sap-trinh-chinh-phu-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-154151Thu, 14 Apr 2022 09:48:24 GMTInfographic - Tình hình doanh nghiệp tháng 3/2022(BKTO) - Trong tháng 3/2022, cả nước có 14.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 193.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký 93.800 lao động, tăng 96,3% về số doanh nghiệp, tăng 127,3% về vốn đăng ký và tăng 29,2% về số lao động so với tháng 02/2022. Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,6% so với tháng trước và giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2021...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220409/infographic---tinh-hinh-doanh-nghiep-thang-32022-408-09042022221735.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/infographic---tinh-hinh-doanh-nghiep-thang-32022-154125Sat, 09 Apr 2022 22:17:36 GMTỨng phó với đà suy giảm sản lượng, Petrovietnam nỗ lực đạt tăng trưởng cao(BKTO) - Nhờ vào sự chủ động dự báo, điều hành, quản trị biến động, tận dụng, đón đầu cơ hội, trong tháng 3 và quý I/2022, các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã được tập trung triển khai toàn diện, tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao, tăng trưởng cao so với cùng kỳ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220409/ung-pho-voi-da-suy-giam-san-luong-petrovietnam-no-luc-dat-tang-truong-cao-408-09042022155045.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ung-pho-voi-da-suy-giam-san-luong-petrovietnam-no-luc-dat-tang-truong-cao-154120Sat, 09 Apr 2022 15:50:47 GMTKiểm soát các khoản cấp tín dụng để đấu giá đất(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất, kịp thời báo cáo NHNN khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220409/kiem-soat-cac-khoan-cap-tin-dung-de-dau-gia-dat-408-09042022155034.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/kiem-soat-cac-khoan-cap-tin-dung-de-dau-gia-dat-154119Sat, 09 Apr 2022 15:50:35 GMTTiếp tục đóng góp vào tiến trình hội nhập tài chính - tiền tệ khu vực ASEAN(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cam kết tiếp tục đóng góp chung vào tiến trình hội nhập tài chính - tiền tệ ngày càng sâu rộng của khu vực ASEAN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220409/tiep-tuc-dong-gop-vao-tien-trinh-hoi-nhap-tai-chinh---tien-te-khu-vuc-asean-408-09042022154928.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tiep-tuc-dong-gop-vao-tien-trinh-hoi-nhap-tai-chinh---tien-te-khu-vuc-asean-154114Sat, 09 Apr 2022 15:49:29 GMTTích cực giải ngân vốn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế (BKTO) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã nhấn mạnh thông tin này tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 vừa diễn ra chiều 04/4. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220405/tich-cuc-giai-ngan-von-cho-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-408-05042022094049.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tich-cuc-giai-ngan-von-cho-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-154091Tue, 05 Apr 2022 09:40:50 GMTMục tiêu tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh vào cuối năm (BKTO) - Thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, vừa diễn ra chiều 04/4, tại Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220405/muc-tieu-tang-truong-tin-dung-co-the-duoc-dieu-chinh-vao-cuoi-nam-408-05042022094015.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/muc-tieu-tang-truong-tin-dung-co-the-duoc-dieu-chinh-vao-cuoi-nam-154089Tue, 05 Apr 2022 09:40:16 GMTChuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 46/NQ-CP cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220331/chuyen-nguon-kinh-phi-phong-chong-dich-covid-19-307-31032022070042.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chuyen-nguon-kinh-phi-phong-chong-dich-covid-19-154044Wed, 30 Mar 2022 23:00:00 GMTBộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”(BKTO) - Bộ Tài chính vừa cho biết, Bộ đã nhiều lần gửi thông cáo báo chí về việc DN cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”, kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220331/bo-tai-chinh-dang-phoi-hop-voi-cac-co-quan-lien-quan-xu-ly-dich-vu-dat-1-an-70-307-31032022070053.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bo-tai-chinh-dang-phoi-hop-voi-cac-co-quan-lien-quan-xu-ly-dich-vu-dat-1-an-70-154045Wed, 30 Mar 2022 23:00:00 GMTBIDV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dầu trong hoạt động ngân hàng bán lẻ(BKTO) - Với việc lần thứ 7 được trao Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẳng định những nỗ lực trong việc cung cấp cho khách hàng cá nhân những sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, dẫn đầu xu thế công nghệ cùng nhiều tiện ích vượt trội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/bidv-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-dan-dau-trong-hoat-dong-ngan-hang-ban-le-408-25032022192244.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-dan-dau-trong-hoat-dong-ngan-hang-ban-le-153982Fri, 25 Mar 2022 18:35:00 GMTCần cân nhắc một số quy định về phí dịch vụ chứng thư số(BKTO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng một số quy định tại Dự thảo còn bất hợp lý. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/can-can-nhac-mot-so-quy-dinh-ve-phi-dich-vu-chung-thu-so-408-25032022105729.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/can-can-nhac-mot-so-quy-dinh-ve-phi-dich-vu-chung-thu-so-153970Fri, 25 Mar 2022 12:24:00 GMTTăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước(BKTO) – Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, ngành ngân hàng đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, trong đó có việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước… http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/tang-von-dieu-le-cho-cac-ngan-hang-thuong-mai-nha-nuoc-408-25032022105753.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tang-von-dieu-le-cho-cac-ngan-hang-thuong-mai-nha-nuoc-153971Fri, 25 Mar 2022 12:22:00 GMTBIDV - ngân hàng đầu tiên hoàn thành tích hợp tính năng thanh toán thuế trên eTax Mobile(BKTO) – Ứng dụng eTax Mobile tạo điều kiện để Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cung cấp miễn phí dịch vụ nộp thuế tới 16 triệu khách hàng cá nhân của Ngân hàng cũng như hơn 60 triệu cá nhân đã được cấp mã số thuế trên ứng dụng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220322/bidv---ngan-hang-dau-tien-hoan-thanh-tich-hop-tinh-nang-thanh-toan-thue-tren-etax-mobile-408-22032022213552.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv---ngan-hang-dau-tien-hoan-thanh-tich-hop-tinh-nang-thanh-toan-thue-tren-etax-mobile-153945Tue, 22 Mar 2022 21:35:55 GMTNgân hàng mở: Nhiều tiện ích nhưng vẫn thiếu hành lang pháp lý để phát triển(BKTO) - Ngân hàng mở là xu thế tất yếu, mang lại nhiều tiện ích cho cả nhà băng và khách hàng. Tuy nhiên hiện nay, mô hình kinh doanh mới này vẫn thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện để phát triển.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220320/ngan-hang-mo-nhieu-tien-ich-nhung-van-thieu-hanh-lang-phap-ly-de-phat-trien-408-20032022042525.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-mo-nhieu-tien-ich-nhung-van-thieu-hanh-lang-phap-ly-de-phat-trien-153919Sat, 19 Mar 2022 23:00:00 GMTPhát triển CIC theo mô hình cơ quan thông tin tín dụng công lập hiện đại(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án phát triển Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220317/phat-trien-cic-theo-mo-hinh-co-quan-thong-tin-tin-dung-cong-lap-hien-dai-408-17032022174124.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/phat-trien-cic-theo-mo-hinh-co-quan-thong-tin-tin-dung-cong-lap-hien-dai-153893Thu, 17 Mar 2022 17:25:00 GMTTháng 2, giá trị giao dịch cổ phiếu trên HNX tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước(BKTO) - Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tiếp tục xu hướng tăng điểm. Chỉ số giá HNX-Index kết thúc tháng 2 đạt 440,42 điểm, tăng 5,68% so tháng trước; giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 47,6% so cùng kỳ năm trước, đạt 2.578 tỷ đồng/phiên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220317/thang-2-gia-tri-giao-dich-co-phieu-tren-hnx-tang-476-so-voi-cung-ky-nam-truoc-408-17032022070859.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thang-2-gia-tri-giao-dich-co-phieu-tren-hnx-tang-476-so-voi-cung-ky-nam-truoc-153885Wed, 16 Mar 2022 23:30:00 GMTTăng thêm hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu theo danh sách của Bộ Công Thương.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220317/tang-them-han-muc-tin-dung-cho-cac-doanh-nghiep-dau-moi-kinh-doanh-xang-dau-408-17032022071702.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tang-them-han-muc-tin-dung-cho-cac-doanh-nghiep-dau-moi-kinh-doanh-xang-dau-153887Wed, 16 Mar 2022 23:30:00 GMTTháng 2, giao dịch phái sinh bình quân 137.395 hợp đồng/phiên (BKTO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 02, trên thị trường chứng khoán phái sinh, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 đạt 2.198.370 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 137.395 hợp đồng/phiên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220317/thang-2-giao-dich-phai-sinh-binh-quan-137395-hop-dongphien-408-17032022071640.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thang-2-giao-dich-phai-sinh-binh-quan-137395-hop-dongphien-153886Wed, 16 Mar 2022 23:00:00 GMTĐề xuất gia hạn áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 15/8/2025(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42) đến ngày 15/8/2025 thay vì 15/8/2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220309/de-xuat-gia-han-ap-dung-nghi-quyet-42-den-ngay-1582025-408-09032022214539.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/de-xuat-gia-han-ap-dung-nghi-quyet-42-den-ngay-1582025-153804Wed, 09 Mar 2022 21:45:39 GMTGiải ngân gần 4.000 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất(BKTO) – Đến ngày 23/02, cả nước đã giải ngân 3.999 tỷ đồng, đạt 53,2% kinh phí cho vay dự kiến với 3.160 lượt người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương cho hơn 1 triệu lượt người lao động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220309/giai-ngan-gan-4000-ty-dong-de-tra-luong-ngung-viec-phuc-hoi-san-xuat-408-09032022214517.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/giai-ngan-gan-4000-ty-dong-de-tra-luong-ngung-viec-phuc-hoi-san-xuat-153803Wed, 09 Mar 2022 21:45:17 GMTĐề xuất mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(BKTO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220309/de-xuat-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-307-09032022214430.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/de-xuat-muc-chi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-153801Wed, 09 Mar 2022 21:44:30 GMTKý Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và dự trữ ngoại hối nhà nước (BKTO) - Sáng 09/3, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quy chế mua bán ngoại tệ giữa NSNN và dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220309/ky-quy-che-mua-ban-ngoai-te-giua-ngan-sach-nha-nuoc-va-du-tru-ngoai-hoi-nha-nuoc-307-09032022214415.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ky-quy-che-mua-ban-ngoai-te-giua-ngan-sach-nha-nuoc-va-du-tru-ngoai-hoi-nha-nuoc-153800Wed, 09 Mar 2022 21:44:16 GMTSửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối(BKTO) – Từ ngày 15/3, một số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế sẽ chính thức có hiệu lực.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220226/sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-ngoai-hoi-408-26022022213043.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/sua-doi-bo-sung-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-ngoai-hoi-153678Sat, 26 Feb 2022 21:30:44 GMTNăm 2021, doanh thu tại 54 dự án BOT giao thông đạt hơn 11.000 tỷ đồng (BKTO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cả nước hiện có 62 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quản lý, trong đó có 8 dự án đang tạm dừng thu phí và 54 dự án đang thu phí hoàn vốn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220224/nam-2021-doanh-thu-tai-54-du-an-bot-giao-thong-dat-hon-11000-ty-dong-408-24022022090104.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nam-2021-doanh-thu-tai-54-du-an-bot-giao-thong-dat-hon-11000-ty-dong-153644Wed, 23 Feb 2022 22:50:00 GMTPhối hợp triển khai nhanh, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(BKTO) – Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, sớm hoàn thiện các chính sách và tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220216/phoi-hop-trien-khai-nhanh-hieu-qua-cac-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-408-16022022212656.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/phoi-hop-trien-khai-nhanh-hieu-qua-cac-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-153570Wed, 16 Feb 2022 21:26:57 GMTHỗ trợ kết nối doanh nghiệp điện Việt Nam với nguồn tài chính quốc tế(BKTO) - Tại buổi tiếp và làm việc với ông Alok Kumar Sharma - Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26) vừa diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của Đoàn Chủ tịch COP26 dành cho những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các cam kết đưa ra tại Hội nghị COP26.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220216/ho-tro-ket-noi-doanh-nghiep-dien-viet-nam-voi-nguon-tai-chinh-quoc-te-408-16022022210504.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ho-tro-ket-noi-doanh-nghiep-dien-viet-nam-voi-nguon-tai-chinh-quoc-te-153562Wed, 16 Feb 2022 21:05:04 GMTPetrovietnam nộp ngân sách 8,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 01/2022(BKTO) - Ngày 14/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi giao ban trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn để điều hành sản xuất, kinh doanh tháng 02; cập nhật mục tiêu, kế hoạch, giải pháp, thống nhất điều hành thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220215/petrovietnam-nop-ngan-sach-84-nghin-ty-dong-trong-thang-012022-408-15022022114128.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/petrovietnam-nop-ngan-sach-84-nghin-ty-dong-trong-thang-012022-153540Tue, 15 Feb 2022 11:41:28 GMT19 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ(BKTO) - 19 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ, 29 văn bản hết hiệu lực một phần. Các văn bản này được thế thay bằng các văn bản mới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220211/19-van-ban-trong-linh-vuc-ngan-hang-het-hieu-luc-toan-bo-408-11022022194427.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/19-van-ban-trong-linh-vuc-ngan-hang-het-hieu-luc-toan-bo-153506Fri, 11 Feb 2022 19:05:00 GMT16 ngân hàng đã giảm lãi suất hơn 21.000 tỷ đồng, đạt 105,13% so với cam kết(BKTO) - Lũy kế từ ngày 15/7 đến 31/12/2021, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của 16 ngân hàng là 21.244 tỷ đồng, đạt 105,13% so với cam kết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220210/16-ngan-hang-da-giam-lai-suat-hon-21000-ty-dong-dat-10513-so-voi-cam-ket-408-10022022112019.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/16-ngan-hang-da-giam-lai-suat-hon-21000-ty-dong-dat-10513-so-voi-cam-ket-153490Thu, 10 Feb 2022 11:15:00 GMTHoạt động ngân hàng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô(BKTO) – Năm 2022, hoạt động của ngành ngân hàng đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối; phục vụ, bảo đảm cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của DN và người dân; thúc đẩy sự phát triển của đất nước. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220209/hoat-dong-ngan-hang-gop-phan-on-dinh-kinh-te-vi-mo-408-09022022234746.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hoat-dong-ngan-hang-gop-phan-on-dinh-kinh-te-vi-mo-153487Wed, 09 Feb 2022 23:47:49 GMTCông bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu, chi ngân sách tháng 2(BKTO) - 1 USD = 23.108 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 02/2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220209/cong-bo-ty-gia-hach-toan-ngoai-te-trong-thu-chi-ngan-sach-thang-2-307-09022022175611.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cong-bo-ty-gia-hach-toan-ngoai-te-trong-thu-chi-ngan-sach-thang-2-153479Wed, 09 Feb 2022 17:56:11 GMTHỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 127/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (NSTƯ) cho ngân sách địa phương (NSĐP) thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220125/ho-tro-ngan-sach-dia-phuong-thuc-hien-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-408-25012022231641.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ho-tro-ngan-sach-dia-phuong-thuc-hien-cac-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-153415Tue, 25 Jan 2022 23:16:41 GMTNAPAS tiếp tục miễn phí cho các giao dịch thanh toán điện tử(BKTO) - NAPAS tiếp tục miễn 100% phí thanh toán qua Cổng dịch vụ công Quốc gia; miễn phí xử lý với các giao dịch chuyển mạch qua hệ thống ATM/POS…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220119/napas-tiep-tuc-mien-phi-cho-cac-giao-dich-thanh-toan-dien-tu-408-19012022225238.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/napas-tiep-tuc-mien-phi-cho-cac-giao-dich-thanh-toan-dien-tu-153350Wed, 19 Jan 2022 22:52:38 GMTPhạt tiền đến 150 triệu đồng nếu lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ(BKTO) - Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220108/phat-tien-den-150-trieu-dong-neu-lay-cap-thong-dong-de-lay-cap-thong-tin-the-408-08012022193409.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/phat-tien-den-150-trieu-dong-neu-lay-cap-thong-dong-de-lay-cap-thong-tin-the-153237Sat, 08 Jan 2022 19:34:09 GMTNăm 2021, dư nợ tín dụng của BIDV tăng 11,8% so với năm 2020(BKTO) - Các chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) năm 2021 đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220108/nam-2021-du-no-tin-dung-cua-bidv-tang-118-so-voi-nam-2020-408-08012022193358.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nam-2021-du-no-tin-dung-cua-bidv-tang-118-so-voi-nam-2020-153236Sat, 08 Jan 2022 19:33:58 GMTNăm 2022, nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động ngân hàng sẽ có hiệu lực(BKTO) – Năm 2022, nhiều quy định mới về xếp hạng, kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài… sẽ có hiệu lực. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220106/nam-2022-nhieu-quy-dinh-moi-lien-quan-den-hoat-dong-ngan-hang-se-co-hieu-luc-408-06012022204424.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nam-2022-nhieu-quy-dinh-moi-lien-quan-den-hoat-dong-ngan-hang-se-co-hieu-luc-153216Thu, 06 Jan 2022 20:30:00 GMTNăm 2021, VietinBank vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ(BKTO) – Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) năm qua đã đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục tăng 10 - 20%.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220106/nam-2021-vietinbank-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-truoc-thue-rieng-le-408-06012022204244.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nam-2021-vietinbank-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-truoc-thue-rieng-le-153211Thu, 06 Jan 2022 20:05:00 GMTPhạt tiền đến 200 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch hoặc sai sự thật (BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Nghị định 128) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211231/phat-tien-den-200-trieu-dong-doi-voi-hanh-vi-bao-cao-co-noi-dung-sai-lech-hoac-sai-su-that-408-31122021225403.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/phat-tien-den-200-trieu-dong-doi-voi-hanh-vi-bao-cao-co-noi-dung-sai-lech-hoac-sai-su-that-153175Fri, 31 Dec 2021 22:30:00 GMT16 ngân hàng đã giảm lãi 18.095 tỷ đồng(BKTO) - Tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15/7 đến 30/11/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 18.095 tỷ đồng, đạt 87,78% so với cam kết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211230/16-ngan-hang-da-giam-lai-18095-ty-dong-408-30122021213300.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/16-ngan-hang-da-giam-lai-18095-ty-dong-153162Thu, 30 Dec 2021 21:33:00 GMTKiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế(BKTO) - Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành ngân hàng năm 2022 vẫn là điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tếhttp://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211230/kiem-soat-lam-phat-on-dinh-vi-mo-ho-tro-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-408-30122021153905.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/kiem-soat-lam-phat-on-dinh-vi-mo-ho-tro-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-153154Thu, 30 Dec 2021 15:35:00 GMTNợ xấu có thể tăng cao hơn nếu dịch bệnh kéo dài(BKTO) - Năm 2022, nợ xấu vẫn là một trong những thách thức của hệ thống ngân hàng nếu dịch bệnh Covid-19 kéo dài. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211229/no-xau-co-the-tang-cao-hon-neu-dich-benh-keo-dai-408-29122021142828.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/no-xau-co-the-tang-cao-hon-neu-dich-benh-keo-dai-153137Wed, 29 Dec 2021 14:28:28 GMTTăng trưởng tín dụng đạt gần 13% tính đến ngày 28/12(BKTO) – Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết tại Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022, ngày 28/12, tại Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211228/tang-truong-tin-dung-dat-gan-13-tinh-den-ngay-2812-408-28122021220154.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tang-truong-tin-dung-dat-gan-13-tinh-den-ngay-2812-153133Tue, 28 Dec 2021 22:01:56 GMTƯu tiên sử dụng vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211221/uu-tien-su-dung-von-oda-cho-phat-trien-co-so-ha-tang-y-te-giao-duc-moi-truong-408-21122021230522.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/uu-tien-su-dung-von-oda-cho-phat-trien-co-so-ha-tang-y-te-giao-duc-moi-truong-153051Tue, 21 Dec 2021 23:05:22 GMTQuản trị ngân hàng số trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số ở Việt Nam(BKTO) - Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học do Học viện Tài chính phối hợp với UBND TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Cục Phát triển thị trường và DN Khoa học công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức chiều 17/12. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211218/quan-tri-ngan-hang-so-trong-qua-trinh-chuyen-doi-nen-kinh-te-so-o-viet-nam-408-18122021162827.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/quan-tri-ngan-hang-so-trong-qua-trinh-chuyen-doi-nen-kinh-te-so-o-viet-nam-153002Sat, 18 Dec 2021 16:28:29 GMTADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á trong năm 2021 và 2022(BKTO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu Á đang phát triển, giảm nhẹ còn 7% trong năm nay và 5,3% trong năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211214/adb-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-chau-a-trong-nam-2021-va-2022-408-14122021231127.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/adb-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-chau-a-trong-nam-2021-va-2022-152946Tue, 14 Dec 2021 23:11:27 GMTĐảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán(BKTO) – Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt tại ATM, nhu cầu chuyển tiền, thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211214/dam-bao-hoat-dong-thanh-toan-an-toan-thong-suot-dip-cuoi-nam-va-tet-nguyen-dan-408-14122021231116.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/dam-bao-hoat-dong-thanh-toan-an-toan-thong-suot-dip-cuoi-nam-va-tet-nguyen-dan-152945Tue, 14 Dec 2021 23:11:17 GMTNgân hàng đồng loạt đẩy mạnh huy động vốn(BKTO) - Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của DN dịp cuối năm, qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, các ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất huy động và đưa ra nhiều chương trình gửi tiết kiệm hấp dẫn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211214/ngan-hang-dong-loat-day-manh-huy-dong-von-408-14122021093353.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-dong-loat-day-manh-huy-dong-von-152935Tue, 14 Dec 2021 09:33:53 GMTThành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác Chuyển đổi số ngành ngân hàng(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1977/QĐ-NHNN thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác Chuyển đổi số ngành ngân hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211214/thanh-lap-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-chuyen-doi-so-nganh-ngan-hang-408-14122021093343.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thanh-lap-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-chuyen-doi-so-nganh-ngan-hang-152934Tue, 14 Dec 2021 09:33:44 GMTVốn ngân sách nhà nước năm 2022 sẽ phân bổ theo thứ tự ưu tiên(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211210/von-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-se-phan-bo-theo-thu-tu-uu-tien-408-10122021144408.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/von-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-se-phan-bo-theo-thu-tu-uu-tien-152883Fri, 10 Dec 2021 14:15:00 GMTCung ứng đủ tiền mặt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022(BKTO) - Ngành ngân hàng bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế với khối lượng, cơ cấu mệnh giá đồng tiền phù hợp, đặc biệt là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211208/cung-ung-du-tien-mat-dip-cuoi-nam-va-tet-nguyen-dan-2022-408-08122021220211.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cung-ung-du-tien-mat-dip-cuoi-nam-va-tet-nguyen-dan-2022-152866Wed, 08 Dec 2021 22:02:11 GMTTháng 11, tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất lịch sử(BKTO) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tháng 11/2021, số lượng tài khoản mở mới đạt trên 221.300 đơn vị, vượt kết quả của cả năm 2019 (192.567 tài khoản) và bỏ xa kỷ lục cũ (140.193 tài khoản) được thiết lập hồi tháng 6 năm nay.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211208/thang-11-tai-khoan-chung-khoan-mo-moi-cao-nhat-lich-su-408-08122021220137.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thang-11-tai-khoan-chung-khoan-mo-moi-cao-nhat-lich-su-152863Wed, 08 Dec 2021 22:01:37 GMTTPBank được tăng vốn điều lệ thêm 4.100 tỷ đồng(BKTO) - Việc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức trên 15.817 tỷ đồng sẽ giúp Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) cải thiện hệ số an toàn vốn, nâng cao năng lực tài chính…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211207/tpbank-duoc-tang-von-dieu-le-them-4100-ty-dong-408-07122021164348.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tpbank-duoc-tang-von-dieu-le-them-4100-ty-dong-152826Tue, 07 Dec 2021 16:43:48 GMTKhách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ từ ATM sau ngày 31/12/2021(BKTO) - Khách hàng có thẻ từ nội địa đang còn thời hạn sử dụng nhưng chưa thực hiện chuyển đổi hay nhận thẻ chip thì sau ngày 31/12/2021 vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking, quầy giao dịch.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211201/khach-hang-van-co-the-su-dung-the-tu-atm-sau-ngay-31122021-408-01122021180031.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/khach-hang-van-co-the-su-dung-the-tu-atm-sau-ngay-31122021-152737Wed, 01 Dec 2021 18:00:32 GMTNợ xấu tăng trở lại, ngân hàng mong luật hóa Nghị quyết 42(BKTO) – Dịch Covid-19 khiến thành quả xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thời gian qua có nguy cơ “đổ sông, đổ bể”. Nợ xấu tăng trở lại trong khi hành lang pháp lý về vấn đề này vẫn đang thiếu hụt… http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211127/no-xau-tang-tro-lai-ngan-hang-mong-luat-hoa-nghi-quyet-42-408-27112021194328.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/no-xau-tang-tro-lai-ngan-hang-mong-luat-hoa-nghi-quyet-42-152694Sat, 27 Nov 2021 19:43:28 GMTChính thức triển khai thí điểm Mobile Money trên cả nước(BKTO) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên cả nước kể từ ngày 25/11.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211126/chinh-thuc-trien-khai-thi-diem-mobile-money-tren-ca-nuoc-408-26112021122759.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chinh-thuc-trien-khai-thi-diem-mobile-money-tren-ca-nuoc-152672Fri, 26 Nov 2021 12:30:00 GMTTăng cường kỹ năng phân tích Báo cáo Ổn định tài chính theo chuẩn quốc tế(BKTO) - Một trong những bước đầu tiên để đảm bảo ổn định tài chính là thực hiện phân tích, giám sát an toàn vĩ mô thông qua Báo cáo Ổn định tài chính.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211126/tang-cuong-ky-nang-phan-tich-bao-cao-on-dinh-tai-chinh-theo-chuan-quoc-te-408-26112021122748.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tang-cuong-ky-nang-phan-tich-bao-cao-on-dinh-tai-chinh-theo-chuan-quoc-te-152671Fri, 26 Nov 2021 12:25:00 GMTSẽ xây dựng phương án quản lý thống nhất đối với nghiệp vụ Thư tín dụng(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án quản lý thống nhất đối với nghiệp vụ Thư tín dụng (L/C).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211123/se-xay-dung-phuong-an-quan-ly-thong-nhat-doi-voi-nghiep-vu-thu-tin-dung-408-23112021222832.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/se-xay-dung-phuong-an-quan-ly-thong-nhat-doi-voi-nghiep-vu-thu-tin-dung-152631Tue, 23 Nov 2021 22:28:32 GMT16 ngân hàng đã giảm lãi khoảng 15.559 tỷ đồng cho khách hàng(BKTO) – Tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15/7 đến 31/10/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng (tăng 3.323 tỷ đồng so với 30/9/2021, tương ứng tăng 27,16%), đạt 75,48% so với cam kết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211123/16-ngan-hang-da-giam-lai-khoang-15559-ty-dong-cho-khach-hang-408-23112021222804.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/16-ngan-hang-da-giam-lai-khoang-15559-ty-dong-cho-khach-hang-152629Tue, 23 Nov 2021 22:28:04 GMTHải Phòng phấn đấu đạt mục tiêu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trong 5 năm tới.(BKTO) - Thành phố Hải Phòng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để duy trì nhịp độ tăng trưởng cao; phấn đấu đạt mục tiêu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 5 năm tới. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211123/hai-phong-phan-dau-dat-muc-tieu-hon-1-trieu-ty-dong-von-dau-tu-trong-5-nam-toi-408-23112021151206.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hai-phong-phan-dau-dat-muc-tieu-hon-1-trieu-ty-dong-von-dau-tu-trong-5-nam-toi-152616Tue, 23 Nov 2021 15:12:06 GMTTạo thuận lợi cho chuyển đổi số ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt(BKTO)- Chuyển đổi số ngân hàng, hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Bắt kịp xu thế, ngành ngân hàng đã và đang hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ ngân hàng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211120/tao-thuan-loi-cho-chuyen-doi-so-ngan-hang-thuc-day-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-408-20112021210301.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tao-thuan-loi-cho-chuyen-doi-so-ngan-hang-thuc-day-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-152577Sat, 20 Nov 2021 21:03:01 GMTThêm 6 ngân hàng tham gia dịch vụ Chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR(BKTO) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục phối hợp với 6 ngân hàng triển khai mở rộng dịch vụ Chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211120/them-6-ngan-hang-tham-gia-dich-vu-chuyen-nhanh-napas247-bang-ma-vietqr-408-20112021182724.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/them-6-ngan-hang-tham-gia-dich-vu-chuyen-nhanh-napas247-bang-ma-vietqr-152572Sat, 20 Nov 2021 18:27:25 GMTTiết kiệm chi ngân sách năm 2021 hơn 20 nghìn tỷ đồng(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2021, các đơn vị ngân sách thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại; tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211119/tiet-kiem-chi-ngan-sach-nam-2021-hon-20-nghin-ty-dong-307-19112021102414.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tiet-kiem-chi-ngan-sach-nam-2021-hon-20-nghin-ty-dong-152553Fri, 19 Nov 2021 10:15:00 GMTThuế xuất khẩu các loại cát tự nhiên sẽ được điều chỉnh lên 10% và 30% tùy loại(BKTO) - Thuế xuất khẩu đối với các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26 (mã hàng 25.05) sẽ được điều chỉnh mức thuế suất từ 0% lên 10% và 30% (tùy loại). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211116/thue-xuat-khau-cac-loai-cat-tu-nhien-se-duoc-dieu-chinh-len-10-va-30-tuy-loai-408-16112021172639.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thue-xuat-khau-cac-loai-cat-tu-nhien-se-duoc-dieu-chinh-len-10-va-30-tuy-loai-152516Tue, 16 Nov 2021 17:26:40 GMTIFRS 9 - công cụ tài chính hữu hiệu giúp tăng sức hút cho các ngân hàng(BKTO) - Một nội dung quan trọng của IFRS 9 (Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế về công cụ tài chính) là đưa ra mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (ECL). Theo đó, các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất trong tương lai, ngược với thực tiễn hiện hành là chỉ trích lập dự phòng cho các tổn thất đã phát sinh. Điều này sẽ cho phép các ngân hàng Việt Nam quản lý rủi ro tốt hơn, phù hợp với các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211110/ifrs-9---cong-cu-tai-chinh-huu-hieu-giup-tang-suc-hut-cho-cac-ngan-hang-408-10112021222912.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ifrs-9---cong-cu-tai-chinh-huu-hieu-giup-tang-suc-hut-cho-cac-ngan-hang-152449Wed, 10 Nov 2021 22:29:13 GMTPV GAS là một trong 5 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 10 tỷ USD(BKTO) - Tháng 11/2021, lần đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 5 DN của Việt Nam có quy mô vốn hóa trên 10 tỷ USD, trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Mã chứng khoán: GAS.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211109/pv-gas-la-mot-trong-5-doanh-nghiep-dat-von-hoa-tren-10-ty-usd-408-09112021212021.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/pv-gas-la-mot-trong-5-doanh-nghiep-dat-von-hoa-tren-10-ty-usd-152426Tue, 09 Nov 2021 21:20:24 GMTThị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tăng 15,33% trong tháng 10(BKTO) - Thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đóng cửa tháng 10/2021 với HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so với cuối tháng 9.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211109/thi-truong-co-phieu-niem-yet-tai-hnx-tang-1533-trong-thang-10-408-09112021141019.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thi-truong-co-phieu-niem-yet-tai-hnx-tang-1533-trong-thang-10-152422Mon, 08 Nov 2021 22:00:00 GMT10 tháng, VAMC mới hoàn thành hơn 38% kế hoạch mua nợ năm 2021(BKTO) - Tính đến cuối tháng 10/2021, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam (VAMC) đã mua nợ theo giá trị thị trường (GTTT) với tổng giá mua đạt 1.922 tỷ đồng, bằng 38,44% kế hoạch mua nợ theo GTTT năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211108/10-thang-vamc-moi-hoan-thanh-hon-38-ke-hoach-mua-no-nam-2021-408-08112021203856.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/10-thang-vamc-moi-hoan-thanh-hon-38-ke-hoach-mua-no-nam-2021-152414Mon, 08 Nov 2021 19:10:00 GMTNgân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam triển khai chính sách giáo dục dân tộc(BKTO) - Ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh chủ trì cuộc làm việc với Phái đoàn của Ngân hàng Thế giới (WB) về Chính sách giáo dục dân tộc.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211105/ngan-hang-the-gioi-ho-tro-viet-nam-trien-khai-chinh-sach-giao-duc-dan-toc-408-05112021222225.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-the-gioi-ho-tro-viet-nam-trien-khai-chinh-sach-giao-duc-dan-toc-152378Fri, 05 Nov 2021 21:45:00 GMTWB sẽ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm, phát triển thị trường vốn cho Việt Nam(BKTO) – Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết như vậy tại buổi làm việc ngày 04/11 giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211105/wb-se-tiep-tuc-ho-tro-chia-se-kinh-nghiem-ve-bao-hiem-phat-trien-thi-truong-von-cho-viet-nam-307-05112021195644.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/wb-se-tiep-tuc-ho-tro-chia-se-kinh-nghiem-ve-bao-hiem-phat-trien-thi-truong-von-cho-viet-nam-152375Fri, 05 Nov 2021 17:30:00 GMT17h ngày 29/10: Quỹ vắc xin còn dư 1.719,5 tỷ đồng(BKTO) - Đến 17h ngày 29/10, tổng số tiền huy động vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 (Quỹ) là 8.791,9 tỷ đồng (gồm lãi tiền gửi ngân hàng 47,7 tỷ đồng); số tiền xuất chi Quỹ là 7.072,4 tỷ đồng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211030/17h-ngay-2910-quy-vac-xin-con-du-17195-ty-dong-408-30102021140501.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/17h-ngay-2910-quy-vac-xin-con-du-17195-ty-dong-152295Sat, 30 Oct 2021 14:05:01 GMTRegTech, SupTech - Xu thế tất yếu nhưng việc triển khai còn nhiều thách thức(BKTO) - Giống như Fintech, RegTech, SupTech là xu thế tất yếu đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và cơ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, giảm thiểu rủi ro, giúp thích ứng với bối cảnh số hóa sâu rộng và kỷ nguyên số. Tuy nhiên, việc triển khai SupTech, RegTech cũng có thể mang lại một số thách thức, rủi ro…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211029/regtech-suptech---xu-the-tat-yeu-nhung-viec-trien-khai-con-nhieu-thach-thuc-408-29102021212004.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/regtech-suptech---xu-the-tat-yeu-nhung-viec-trien-khai-con-nhieu-thach-thuc-152286Fri, 29 Oct 2021 21:15:00 GMTĐề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi hoạt động mua bán nợ(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/de-xuat-bo-sung-nguyen-tac-ve-quan-ly-theo-doi-hoat-dong-mua-ban-no-408-15102021222105.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/de-xuat-bo-sung-nguyen-tac-ve-quan-ly-theo-doi-hoat-dong-mua-ban-no-152007Fri, 15 Oct 2021 22:05:00 GMTTrình Quốc hội bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam(BKTO) - Chiều 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/trinh-quoc-hoi-bo-sung-du-toan-thu-chi-von-vien-tro-nuoc-ngoai-nam-2021-cho-tinh-quang-nam-307-13102021205215.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/trinh-quoc-hoi-bo-sung-du-toan-thu-chi-von-vien-tro-nuoc-ngoai-nam-2021-cho-tinh-quang-nam-151974Wed, 13 Oct 2021 20:52:16 GMTDự kiến, ngày 15/10, Sàn giao dịch nợ VAMC sẽ đi vào hoạt động(BKTO) - Sàn giao dịch nợ VAMC dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào ngày 15/10 tới với kỳ vọng tạo lập một môi trường mua bán, xử lý nợ xấu sôi động, hiệu quả.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/du-kien-ngay-1510-san-giao-dich-no-vamc-se-di-vao-hoat-dong-408-13102021204724.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/du-kien-ngay-1510-san-giao-dich-no-vamc-se-di-vao-hoat-dong-151972Wed, 13 Oct 2021 20:47:25 GMTSẽ nới lỏng điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc(BKTO) – DN sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận gói vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất khi tới đây, các điều kiện tiếp cận gói vay này sẽ được nới lỏng hơn. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/se-noi-long-dieu-kien-vay-von-tra-luong-ngung-viec-408-13102021200531.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/se-noi-long-dieu-kien-vay-von-tra-luong-ngung-viec-151970Wed, 13 Oct 2021 20:05:31 GMTHà Nội dự kiến huy động 92.680 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (BKTO) - Hà Nội sẽ huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng (tăng 15% so với giai đoạn 2016-2020). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/ha-noi-du-kien-huy-dong-92680-ty-dong-de-xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-co-cau-nganh-nong-nghiep-408-13102021072444.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ha-noi-du-kien-huy-dong-92680-ty-dong-de-xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-co-cau-nganh-nong-nghiep-151951Wed, 13 Oct 2021 07:24:45 GMTChủ động, tích cực triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia(BKTO) – Ngành ngân hàng tiếp tục chủ động, tích cực, triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211009/chu-dong-tich-cuc-trien-khai-chien-luoc-tai-chinh-toan-dien-quoc-gia-408-09102021212744.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chu-dong-tich-cuc-trien-khai-chien-luoc-tai-chinh-toan-dien-quoc-gia-151881Sat, 09 Oct 2021 21:27:44 GMTUPCoM tháng 9, khối ngoại mua ròng 378 tỷ đồng(BKTO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 9, khối ngoại đã mua ròng hơn 378 tỷ đồng với tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 45,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 1,7 nghìn tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211008/upcom-thang-9-khoi-ngoai-mua-rong-378-ty-dong-408-08102021214634.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/upcom-thang-9-khoi-ngoai-mua-rong-378-ty-dong-151865Fri, 08 Oct 2021 21:30:00 GMTInfographic - Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021(BKTO) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2021. Chi ngân sách nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211006/infographic---tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-nam-2021-408-06102021092202.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/infographic---tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-nam-2021-151807Wed, 06 Oct 2021 09:22:02 GMTMở tài khoản BIDV online để nhận bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khuyến khích người lao động đăng ký mở tài khoản online với công nghệ định danh điện tử - eKYC để kịp thời nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211005/mo-tai-khoan-bidv-online-de-nhan-bao-hiem-that-nghiep-408-05102021220613.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/mo-tai-khoan-bidv-online-de-nhan-bao-hiem-that-nghiep-151787Tue, 05 Oct 2021 22:06:13 GMTTPBank tiên phong đáp ứng đồng thời Basel III và IFRS 9(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III và IFRS 9. Hai chuẩn mực quốc tế quan trọng này sẽ được Ngân hàng triển khai từ quý IV năm nay. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211001/tpbank-tien-phong-dap-ung-dong-thoi-basel-iii-va-ifrs-9-408-01102021200218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tpbank-tien-phong-dap-ung-dong-thoi-basel-iii-va-ifrs-9-151711Fri, 01 Oct 2021 20:35:00 GMT16 ngân hàng giảm 8.865 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng(BKTO) - 16 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay với tổng số tiền lãi đã giảm lũy kế từ ngày 15/7 - 31/8/2021 cho khách hàng là 8.865 tỷ đồng, đạt 43,01% so với cam kết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210930/16-ngan-hang-giam-8865-ty-dong-lai-vay-cho-khach-hang-408-30092021153505.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/16-ngan-hang-giam-8865-ty-dong-lai-vay-cho-khach-hang-151660Thu, 30 Sep 2021 15:35:05 GMTThêm 7 ngân hàng tham gia chuyển tiền nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR(BKTO) – Ngày 23/9, thêm 7 ngân hàng đã cung cấp dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR, nâng tổng số các ngân hàng tham gia dịch vụ này lên 21.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210923/them-7-ngan-hang-tham-gia-chuyen-tien-nhanh-napas-247-bang-ma-vietqr-408-23092021203056.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/them-7-ngan-hang-tham-gia-chuyen-tien-nhanh-napas-247-bang-ma-vietqr-151509Thu, 23 Sep 2021 20:30:56 GMT4 nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng(BKTO) – Tổ chức tín dụng (TCTD) căn cứ vào quy mô, năng lực quản lý của mình và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để ban hành, triển khai quy định quản lý rủi ro môi trường. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210919/4-nguyen-tac-quan-ly-rui-ro-moi-truong-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-408-19092021201225.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/4-nguyen-tac-quan-ly-rui-ro-moi-truong-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-151419Sun, 19 Sep 2021 20:12:25 GMTHoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội khi giải ngân cho vay(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu hoàn phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các giao dịch thực hiện giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210917/hoan-phi-giao-dich-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-khi-giai-ngan-cho-vay-408-17092021090749.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hoan-phi-giao-dich-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-khi-giai-ngan-cho-vay-151356Fri, 17 Sep 2021 09:07:49 GMT