Qua kết quả Kiểm toánhttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/qua-ket-qua-kiem-toan.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánHoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Chát: Kỳ II - Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ những bất cập trong thực hiện cơ chế đặc thù(BKTO) - Dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Bản Chát gồm 2 tổ máy với công suất 220MW, điện lượng thương phẩm bình quân hằng năm 770 triệu kWh, đảm bảo bổ sung nước mùa kiệt cho hạ du với dung tích hồ chứa lớn trên 2,1 tỷ m3, đồng thời hỗ trợ cắt một phần đỉnh lũ cho các công trình ở hạ lưu. Kết quả kiểm toán cho thấy, Dự án hoàn thành đạt mục tiêu phát điện lên lưới điện quốc gia, tận dụng được nguồn nước thủy điện Bản Chát và tăng công suất khả dụng cho NMTĐ Sơn La, Hòa Bình.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210415/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/hoat-dong-xay-dung-va-viec-quan-ly-su-dung-von-dau-tu-du-an-nha-may-thuy-dien-ban-chat-ky-ii---kiem--147317Thu, 08 Apr 2021 09:20:00 GMTGiải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường trong thời gian tới(BKTO) - Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề môi trường đối với sự phát triển bền vững và trong xu thế hội nhập với sự phát triển chung của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới, những năm gần đây, với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Kiểm toán Nhà nước, KTNN đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, định hướng phát triển bộ máy tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường (KTMT). Một số cuộc KTMT được triển khai vừa qua bước đầu đã mang lại kết quả tích cực.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210126/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/giai-phap-day-manh-va-nang-cao-chat-luong-kiem-toan-moi-truong-trong-thoi-gian-toi-146968Tue, 26 Jan 2021 09:05:00 GMTKhắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng(BKTO) - Cùng với những kết quả đạt được trong công tác kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán, KTNN chuyên ngành VII - đơn vị được giao kiểm toán lĩnh vực này - cũng nhìn nhận rõ những khó khăn, thách thức, đúc rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210125/7(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/khac-phuc-kho-khan-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-kiem-toan-linh-vuc-tai-chinh---ngan-hang-146933Wed, 20 Jan 2021 10:25:00 GMTỨng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán lĩnh vực tài chính, ngân hàng mang lại kết quả tích cực(BKTO) - Là đơn vị duy nhất trong Ngành được giao nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT), KTNN chuyên ngành VII đã phát huy tối đa năng lực, trình độ của các kiểm toán viên (KTV) về kiểm toán CNTT trong tất cả các khâu của hoạt động kiểm toán. Trong năm 2020, các đoàn kiểm toán của đơn vị đều áp dụng và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong công tác kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210113/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-kiem-toan-linh-vuc-tai-chinh-ngan-hang-mang-lai-ket-qua-tich-cuc-146818Wed, 13 Jan 2021 09:45:00 GMTNhiều nguyên nhân khiến các đơn vị chưa thực hiện toàn bộ kiến nghị kiểm toán(BKTO) - Cập nhật kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 về niên độ ngân sách năm 2017, báo cáo của KTNN tổng hợp đến đầu tháng 5/2019 cho biết, hầu hết các đơn vị được kiểm toán đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201215/8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/nhieu-nguyen-nhan-khien-cac-don-vi-chua-thuc-hien-toan-bo-kien-nghi-kiem-toan-146415Tue, 15 Dec 2020 09:50:00 GMTKết quả kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng năm 2018: Nhiều kết quả tích cực song còn không ít khó khăn(BKTO) - Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và 10 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, KTNN ghi nhận những đóng góp tích cực của chính sách tiền tệ đối với tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tài chính, ngân hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201207/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/ket-qua-kiem-toan-cac-to-chuc-tai-chinh-ngan-hang-nam-2018-nhieu-ket-qua-tich-cuc-song-con-khong-it--146247Mon, 07 Dec 2020 08:25:00 GMTKiểm toán doanh nghiệp năm 2019: Kỳ cuối - Bất cập xử lý tài sản, xác định vốn nhà nước tại doanh nghiệp(BKTO) - Năm 2019, KTNN đã thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN cổ phần hóa của 2 DN; quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại 9 tổng công ty (TCT). Qua đó, tình trạng xử lý tài sản chưa đúng quy định tại nhiều đơn vị đã được KTNN chỉ ra, đồng thời quyết toán giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tăng gần 1.260 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201123/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-doanh-nghiep-nam-2019-ky-cuoi---bat-cap-xu-ly-tai-san-xac-dinh-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghi-146045Mon, 23 Nov 2020 09:55:00 GMTKiểm toán doanh nghiệp năm 2019: Kỳ II - Nhiều doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản chưa hiệu quả (BKTO) - Cùng với việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước giao cho DN còn thiếu chặt chẽ, nhất là trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, khai thác khoáng sản, thì việc thoái vốn chậm, sử dụng vốn chưa hiệu quả là những vấn đề được KTNN chỉ ra qua kiểm toán các DNNN năm 2019.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201117/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-doanh-nghiep-nam-2019-ky-ii---nhieu-doanh-nghiep-quan-ly-su-dung-von-tai-san-chua-hieu-qua-146010Tue, 17 Nov 2020 14:35:00 GMTKiểm toán doanh nghiệp năm 2019: Kỳ I - Chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế (BKTO) - Năm 2019, KTNN đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2018 của 235 DN thuộc 36 tập đoàn, tổng công ty và công ty. Qua đó, KTNN đánh giá cao những kết quả tích cực mà các DN đã đạt được nhưng đồng thời cũng chỉ ra nhiều hạn chế mà các DN cần khắc phục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201106/8(1).JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-doanh-nghiep-nam-2019-ky-i---chi-ra-nhieu-bat-cap-han-che-145948Fri, 06 Nov 2020 09:25:00 GMTQuyết toán NSNN năm 2018: Kỳ IV - Chi chuyển nguồn lớn, quản lý tài sản chưa chặt chẽ(BKTO) - Bên cạnh những bất cập trong công tác quản lý thu, chi NSNN, một điểm đáng lưu ý trong Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2018 là số chi chuyển nguồn vẫn tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, công tác mua sắm và quản lý tài sản tại các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều hạn chế.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201029/5.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quyet-toan-nsnn-nam-2018-ky-iv---chi-chuyen-nguon-lon-quan-ly-tai-san-chua-chat-che-145888Thu, 29 Oct 2020 09:15:00 GMTAustralia: Chưa chú trọng công tác khai thác, bảo vệ rừng(BKTO) - Vừa qua, Ủy ban Quản lý rừng Australia (FSC) đã chỉ định một hãng kiểm toán độc lập xem xét các hoạt động liên quan đến việc khai thác lâm sản, bảo vệ rừng của Công ty VicForests tại bang Victoria. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201027/090915376.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/australia-chua-chu-trong-cong-tac-khai-thac-bao-ve-rung-145869Tue, 27 Oct 2020 08:45:00 GMTPhilippines: Quản lý chi tiêu thiếu minh bạch, ngân sách cho bảo hiểm y tế bội chi lớn(BKTO) - Ủy ban Kiểm toán Philippines (COA) mới đây đã công bố Báo cáo kiểm toán thường niên 2019. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến những vi phạm của Tập đoàn Bảo hiểm y tế Philippines (PhilHealth) khi chi trả hàng loạt khoản phí cao quá mức quy định cho hầu hết mọi đối tượng bệnh nhân tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201027/15.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/philippines-quan-ly-chi-tieu-thieu-minh-bach-ngan-sach-cho-bao-hiem-y-te-boi-chi-lon-145868Tue, 27 Oct 2020 08:35:00 GMTQuyết toán NSNN năm 2018: Kỳ III Nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển(BKTO) - Theo kết quả kiểm toán, năm 2018, chi đầu tư phát triển bằng 97,9% dự toán, chiếm 27,4% tổng chi NSNN và bằng 7,1% GDP. Qua kiểm toán, KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý và sử dụng ngân sách chi cho đầu tư phát triển.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201022/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quyet-toan-nsnn-nam-2018-ky-iii-nhieu-bat-cap-han-che-trong-quan-ly-su-dung-von-dau-tu-phat-trien-145829Fri, 23 Oct 2020 08:05:00 GMTQuyết toán ngân sách nhà nước năm 2018: Kỳ II - Thu vượt dự toán nhưng công tác quản lý thu còn bất cập(BKTO) - Kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, KTNN chỉ rõ, thu NSNN vượt dự toán giao song cơ cấu thu chuyển dịch chậm, nhiều khoản thu không đạt mục tiêu đặt ra. Trong khi đó, công tác quản lý thu còn không ít bất cập, hạn chế, tình trạng nợ đọng thuế gia tăng…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20201015/8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-ky-ii---thu-vuot-du-toan-nhung-cong-tac-quan-ly-thu-con-bat-c-145804Thu, 15 Oct 2020 09:50:00 GMTKiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018: Kỳ I - Bất cập từ khâu lập và giao dự toán(BKTO) - Kết quả kiểm toán năm 2019 đối với niên độ ngân sách năm 2018 của KTNN tiếp tục chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế đã diễn ra nhiều năm nay, trong đó có tình trạng lập dự toán thu, chi NSNN không sát thực tế; giao dự toán chậm, không đúng đối tượng và khả năng đáp ứng của NSNN…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200921/8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-ky-i---bat-cap-tu-khau-lap-va-giao-du-toan-145634Mon, 21 Sep 2020 08:35:00 GMTKiểm toán chi phí đầu tư các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. HCM: Hạn chế, thiếu sót trong xác định tổng mức đầu tư, tính toán giá trị dự án(BKTO) - Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, KTNN đã tổ chức thực hiện kiểm toán 3 dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT), gồm: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ); Dự án Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200916/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chi-phi-dau-tu-cac-du-an-bt-thuoc-khu-do-thi-moi-thu-thiem-tp-hcm-han-che-thieu-sot-trong--145607Wed, 16 Sep 2020 08:25:00 GMTĐồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán(BKTO) - Xác định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là một khâu quan trọng trong quy trình kiểm toán và góp phần nâng cao hiệu lực kiểm toán, thời gian qua, KTNN đã đề ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200903/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/dong-bo-cac-giai-phap-de-nang-cao-ty-le-thuc-hien-kien-nghi-kiem-toan-145507Thu, 03 Sep 2020 14:35:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ IX - Những vấn đề lớn cần tập trung khắc phục trong thực hiện cơ chế tự chủ y tế (BKTO) - Dưới áp lực về nguồn lực tài chính công có giới hạn, Việt Nam đã thực hiện chính sách trao quyền tự chủ nhiều hơn cho bệnh viện (BV) công lập như là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực y tế, thu hút nguồn lực xã hội trong khám chữa bệnh (KCB). Song ưu điểm về giảm quy mô ngân sách dành cho y tế đi đôi với việc đẩy giá các dịch vụ KCB lên cao, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích của nhóm người dân thuộc diện nghèo và cận nghèo, những người không tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), thậm chí áp lực lên chính Quỹ BHYT với nguy cơ vỡ Quỹ. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cơ chế tự chủ cũng xuất hiện nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công tại các BV. Trao đổi với Báo Kiểm toán, TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - đã đưa đến một cái nhìn tổng thể về những vấn đề bất cập, hạn chế lớn được phát hiện qua kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các BV công lập giai đoạn 2016-2018.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200818/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-ix---nhung--145398Tue, 18 Aug 2020 08:10:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ VIII Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ đại học(BKTO) - Thông qua kết quả kiểm toán chuyên đề tự chủ giáo dục đại học công lập (GDĐH), ngoài những kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo Chính phủ sửa đổi 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị Bộ GD&ĐT chủ trì/phối hợp với các Bộ ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, 2 thông tư hướng dẫn nhằm thực thực hiện thống nhất, toàn diện các mục tiêu của cơ chế tự chủ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200730/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-viii-cac-ki-145249Thu, 30 Jul 2020 08:25:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ VII - Làm rõ những bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách tự chủ đại học(BKTO) - Việc xây dựng và áp dụng cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển cũng như điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện nhiều bất cập về cơ chế cũng như khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện tự chủ, từ đó có nhiều kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách tự chủ cũng như khắc phục những bất cập vốn có, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chính sách tự chủ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200721/3.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-vii---lam-r-145174Mon, 20 Jul 2020 08:45:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ VI - Từng bước đưa chủ trương tự chủ đại học vào cuộc sống(BKTO) - Tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập là xu thế tất yếu để nâng cao tính chủ động của các trường ĐH trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, đồng thời, tăng cường hiệu quả của việc quản lý, sử dụng nguồn lực công, nâng cao trách nhiệm giải trình. Ở nước ta, việc áp dụng chính sách tự chủ của Đảng và Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường ĐH nói riêng thời gian qua đã đạt được một số thành công nhất định.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200710/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-vi---tung-b-145099Fri, 10 Jul 2020 13:25:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ V - Hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tự chủ y tế(BKTO) - Căn cứ kết quả kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập, KTNN đã đưa ra nhiều kiến nghị phù hợp, khả thi không chỉ nhằm mục đích chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản công, mà còn tập trung vào việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thực hiện tự chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế công lập phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200708/8(2).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-v---hoan-th-145064Wed, 08 Jul 2020 09:35:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ IV - Nhận diện những hạn chế, bất cập khi thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở y tế công lập(BKTO) - Như đã phân tích, cơ chế tự chủ tại các cơ sở y tế công lập, đặc biệt là các bệnh viện, là một chủ trương đúng đắn, góp phần làm thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng của nền y tế công lập. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai thực hiện tự chủ tại các bệnh viện đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả, hiệu lực của cơ chế này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200627/4.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-iv---nhan-d-144995Mon, 29 Jun 2020 08:05:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ III - Tự chủ bệnh viện và những kết quả bước đầu quan trọng (BKTO) - Trong những năm qua, cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập từng bước được thực hiện, đổi mới theo các nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Đến nay, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã bước đầu đem lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe nhân dân.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200624/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-iii---tu-ch-144969Wed, 24 Jun 2020 08:15:00 GMTKiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ II - Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều bất cập, đưa ra những kiến nghị nổi bật(BKTO) - Tổng hợp kết quả 2 cuộc kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 cho thấy, KTNN đã phát hiện nhiều bất cập trong việc thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ, tự chủ tài chính… Từ đó, KTNN đã kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản không còn phù hợp, cũng như đưa ra những ý kiến tư vấn hoàn thiện công tác quản lý nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200611/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-chuyen-de-thuc-hien-co-che-tu-chu-tai-cac-truong-dai-hoc-benh-vien-cong-lap-ky-ii---kiem-t-144861Thu, 11 Jun 2020 08:55:00 GMTKiểm toán các dự án PPP trong lĩnh vực y tế: Kỳ cuối - Kiểm toán Nhà nước đưa ra những khuyến nghị quan trọng(BKTO) - Từ những phát hiện kiểm toán, KTNN đã đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình đối với các nhà đầu tư dự án PPP (dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư) trong lĩnh vực y tế.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200525/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-cac-du-an-ppp-trong-linh-vuc-y-te-ky-cuoi---kiem-toan-nha-nuoc-dua-ra-nhung-khuyen-nghi-qu-144669Mon, 25 May 2020 08:20:00 GMTKiểm toán các dự án PPP trong lĩnh vực y tế: Kỳ II - Cần hoàn thiện chính sách, xử lý những vấn đề bất cập(BKTO) - Qua kiểm toán các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, KTNN đã góp phần làm rõ thực trạng quản lý nhà nước hiện nay đối với các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, đồng thời chỉ ra những bất cập do cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện; bất cập về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu phụ, kiểm định chất lượng dịch vụ y tế…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200518/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-cac-du-an-ppp-trong-linh-vuc-y-te-ky-ii---can-hoan-thien-chinh-sach-xu-ly-nhung-van-de-bat-144575Mon, 18 May 2020 08:25:00 GMTKiểm toán các dự án PPP trong lĩnh vực y tế: Kỳ I - Số lượng dự án còn hạn chế, nhiều bất cập trong triển khai(BKTO) - KTNN chuyên ngành III đánh giá, trong 10 năm trở lại đây, một trong những chính sách quan trọng của Việt Nam là khuyến khích quan hệ đối tác công - tư trong lĩnh vực y tế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân trong công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc thiếu một hệ thống cơ chế, chính sách toàn diện về hợp tác công - tư (PPP) trong y tế, từ loại hình đầu tư đến thủ tục triển khai phức tạp, cơ chế sử dụng vốn nhà nước vào các dự án chưa rõ ràng… đã khiến việc triển khai các dự án PPP trong lĩnh vực y tế còn nhiều bất cập.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200511/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-cac-du-an-ppp-trong-linh-vuc-y-te-ky-i---so-luong-du-an-con-han-che-nhieu-bat-cap-trong-tr-144499Mon, 11 May 2020 14:05:00 GMTNhững phát hiện và kinh nghiệm kiểm toán quản lý thuế hộ kinh doanh(BKTO) - Do đặc thù về sở hữu, quy mô hoạt động kinh doanh, trình độ quản lý và ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh đã tạo ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, quy định cho phép hộ kinh doanh được nộp thuế theo phương pháp khoán; mức thuế khoán do Cơ quan Thuế xác định đã tạo nhiều rủi ro trong công tác quản lý thuế.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200417/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/nhung-phat-hien-va-kinh-nghiem-kiem-toan-quan-ly-thue-ho-kinh-doanh-144252Fri, 17 Apr 2020 15:55:00 GMTDự án Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C: Kỳ cuối - Nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn hạn chế, sai sót(BKTO) - Qua kiểm toán Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh, KTNN đánh giá, công tác lựa chọn nhà thầu cơ bản tuân thủ quy định, các gói thầu xây lắp chính đều được đấu thầu quốc tế rộng rãi, qua đó lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực thực hiện các gói thầu. Đáng chú ý, kết quả giá trị trúng thầu các gói thầu xây lắp chính đều thấp hơn giá gói thầu, đơn cử gói thầu số 7 chênh lệch giảm 124,1 tỷ đồng, tương đương 7% giá trị gói thầu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200413/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-dau-tu-xay-dung-cau-vinh-thinh-tren-quoc-lo-2c-ky-cuoi---nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-nhung-van-144201Mon, 13 Apr 2020 08:25:00 GMTKTNN chuyên ngành IV: Nhiều đơn vị nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án BOT (BKTO) - Qua kiểm toán một số dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) triển khai trên địa bàn một số tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Khánh Hòa, Long An trong năm 2017, 2018, KTNN chuyên ngành IV đã đưa ra nhiều kiến nghị kiểm toán quan trọng. Theo lãnh đạo KTNN chuyên ngành IV, kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các dự án BOT này cho thấy các đơn vị đã rất tích cực thực hiện kiến nghị kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200330/8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/ktnn-chuyen-nganh-iv-nhieu-don-vi-nghiem-tuc-thuc-hien-ket-luan-kien-nghi-kiem-toan-doi-voi-cac-du-a-144003Mon, 30 Mar 2020 08:35:00 GMTTổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam: Kinh doanh có lãi nhưng quản lý chi phí còn bất cập(BKTO) - Kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Tổng công ty), KTNN đánh giá, Công ty mẹ và các công ty con được kiểm toán đã tổ chức quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước kinh tế, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót được KTNN chỉ ra và kiến nghị chấn chỉnh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200323/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/tong-cong-ty-bao-dam-an-toan-hang-hai-mien-nam-kinh-doanh-co-lai-nhung-quan-ly-chi-phi-con-bat-cap-143917Mon, 23 Mar 2020 08:25:00 GMTMột số nội dung chính kết quả kiểm toán Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam(BKTO) - Năm 2018, KTNN thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (Tổng công ty). Qua kiểm toán, KTNN kiến nghị Tổng công ty và các đơn vị được kiểm toán điều chỉnh sổ sách kế toán, nộp vào NSNN số thuế và các khoản phải nộp khác do KTNN xác định tăng thêm qua kiểm toán số tiền hơn 3,56 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200310/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/mot-so-noi-dung-chinh-ket-qua-kiem-toan-tong-cong-ty-dau-tu-nuoc-va-moi-truong-viet-nam-143762Tue, 10 Mar 2020 08:20:00 GMTDự án cầu Hưng Hà: Còn nhiều bất cập trong quản lý Dự án(BKTO) - Nhằm kết nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến đường cao tốc, đồng thời giảm áp lực giao thông qua Thủ đô Hà Nội, Dự án Xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án Đầu tư tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (gọi tắt là Dự án cầu Hưng Hà) đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 2.871,55 tỷ đồng. Qua kiểm toán, cùng với việc ghi nhận, đánh giá những mặt làm được trong thực hiện Dự án này, KTNN cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200224/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-cau-hung-ha-con-nhieu-bat-cap-trong-quan-ly-du-an-143628Mon, 24 Feb 2020 13:30:00 GMTDự án Đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: Khó khăn trong bố trí nguồn vốn làm chậm tiến độ(BKTO) - Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm toán (tháng 3 đến tháng 5/2018), KTNN đã chỉ rõ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và việc bố trí kế hoạch vốn không đảm bảo khiến cho Dự án khó hoàn thành tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, KTNN cũng chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện Dự án và kiến nghị xử lý tài chính gần 34,6 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200217/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-lo-te---rach-soi-kho-khan-trong-bo-tri-nguon-von-lam-cham-tien-do-143547Mon, 17 Feb 2020 08:25:00 GMTDự án nâng cấp Quốc lộ 50: Nhiều sai sót làm tăng chi phí, giảm hiệu quả sử dụng vốn(BKTO) - Dự án thành phần 1: Đoạn qua TP. HCM và Long An từ điểm đầu Dự án đến điểm đầu Phà Mỹ Lợi (Km3+004 đến Km34+300) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn từ ngã tư giao giữa Dự án Cầu đường Bình Tiên với đường Nguyễn Văn Linh đến Gò Công tỉnh Tiền Giang (Km3+004 - Km7+334) (sau đây gọi tắt là Dự án nâng cấp QL50) được Đoàn kiểm toán của KTNN thực hiện kiểm toán từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2018. Mặc dù tại thời điểm kiểm toán, Dự án chưa hoàn thành song KTNN đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình thực hiện và kiến nghị phải xử lý, khắc phục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200210/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nang-cap-quoc-lo-50-nhieu-sai-sot-lam-tang-chi-phi-giam-hieu-qua-su-dung-von-143486Mon, 10 Feb 2020 09:10:00 GMTNhiều đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019(BKTO) - Năm 2019 sắp kết thúc, nhiều đơn vị trực thuộc KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán được giao. Trong bài viết này, Báo Kiểm toán xin cung cấp cho độc giả kết quả, kiến nghị kiểm toán nổi bật của một số KTNN chuyên ngành, khu vực đã tiến hành tổng kết công tác năm 2019 trong tuần qua.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191223/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/nhieu-don-vi-truc-thuoc-kiem-toan-nha-nuoc-hoan-thanh-tot-ke-hoach-nam-2019-143131Mon, 23 Dec 2019 08:25:00 GMTDự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai: Kỳ cuối - Dự án đầu tư đạt hiệu quả kinh tế thấp(BKTO) - Cùng với tình trạng đội vốn, chậm tiến độ, đầu tư khai thác không đạt mục tiêu, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng (Dự án) và những bất cập về cơ chế, chính sách. Qua đó, Đoàn kiểm toán đánh giá Dự án đầu tư đạt hiệu quả kinh tế thấp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191216/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-sat-yen-vien---lao-cai-ky-cuoi---du-an-dau-tu-dat-hieu-qua-kinh-t-143034Mon, 16 Dec 2019 08:20:00 GMTDự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai: Kỳ I - Đội vốn và chậm tiến độ(BKTO) - Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng (Dự án) được KTNN thực hiện kiểm toán từ tháng 3 đến tháng 5/2018. Kết quả kiểm toán cho thấy, công tác khảo sát, phương án thiết kế của Dự án chưa phù hợp cùng với việc chậm tiến độ trong triển khai đã làm tăng tổng mức đầu tư, lãng phí vốn, trong khi Dự án không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191212/8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-sat-yen-vien---lao-cai-ky-i---doi-von-va-cham-tien-do-142994Mon, 09 Dec 2019 09:15:00 GMTQuyết toán ngân sách nhà nước năm 2017: Đã chuyển biến trong thu ngân sách nhà nước nhưng còn hạn chế, bất cập(BKTO) - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 của KTNN cho biết, quyết toán thu NSNN năm 2017 là 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán giao, bằng 116,8% thực hiện năm 2016 và đạt mức tăng cao nhất so với 2 năm trước đó, cụ thể, năm 2016 tăng 10,9% và năm 2015 tăng 15,1%. Tuy nhiên, KTNN cũng phân tích và chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong công tác thu và quản lý thu NSNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191126/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2017-da-chuyen-bien-trong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nhung-con-han-che-142829Tue, 26 Nov 2019 10:05:00 GMTKiểm toán các dự án BOT, BT năm 2018: KTNN phát hiện nhiều sai sót, bất cập(BKTO) - Trong năm 2018, qua kiểm toán 15 dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và xây dựng - chuyển giao (BT), trong đó có 8 dự án BOT và 7 dự án BT, KTNN đã phát hiện nhiều sai sót, bất cập, đồng thời chỉ ra lỗ hổng gây thất thoát ngân sách lớn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191119/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-cac-du-an-bot-bt-nam-2018-ktnn-phat-hien-nhieu-sai-sot-bat-cap-142754Tue, 19 Nov 2019 08:25:00 GMTChưa phát huy hết hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế ven biển(BKTO) - Qua kiểm toán Chuyên đề Đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế (KKT) ven biển năm 2018, KTNN cho rằng, các KKT ven biển được kiểm toán (Đình Vũ - Cát Hải, Chu Lai, Nhơn Hội, Vân Đồn, Định An, Chân Mây - Lăng Cô, Vũng Áng, Đông Nam Nghệ An, Dung Quất, Nam Phú Yên, Nghi Sơn, Năm Căn, Vân Phong) đã góp phần thúc đẩy, mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài KKT. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư tại các KKT còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn tới chưa phát huy hết hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191028/8(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/chua-phat-huy-het-hieu-qua-chinh-sach-uu-dai-dau-tu-tai-cac-khu-kinh-te-ven-bien-142499Mon, 28 Oct 2019 08:25:00 GMTLấp lỗ hổng chính sách trong quản lý đất đai(BKTO) - Qua kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý và sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2017, KTNN đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, bịt lỗ hổng trong chính sách quản lý đất đai như: bất cập về phương pháp xác định giá đất; việc mua bán tài sản gắn liền với đất, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191028/8(2).JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/lap-lo-hong-chinh-sach-trong-quan-ly-dat-dai-142514Thu, 17 Oct 2019 08:35:00 GMTKiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2018: Nhìn lại việc xử lý các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả(BKTO) - Trong khuôn khổ cuộc kiểm toán tại PVN năm 2018 đối với niên độ ngân sách năm 2017, KTNN đã có đánh giá về tình hình xử lý những yếu kém đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của PVN nằm trong loạt 12 dự án thua lỗ, yếu kém của ngành công thương (nay đã bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - PV). Đồng thời, chỉ ra những vướng mắc tại một số dự án khác như 3 dự án nhà máy nhiệt điện và các dự án PVN tiếp nhận từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191014/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-tap-doan-dau-khi-viet-nam-pvn-nam-2018-nhin-lai-viec-xu-ly-cac-du-an-cham-tien-do-kem-hieu-142343Mon, 14 Oct 2019 08:45:00 GMTCần tổng hợp đầy đủ để quản lý chặt nợ đọng xây dựng cơ bản(BKTO) - Một vấn đề đã được KTNN phát hiện và chỉ ra trong suốt nhiều năm qua khi thực hiện kiểm toán Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN là nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) chưa được tổng hợp đầy đủ do thiếu những quy định cụ thể của pháp luật.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20191007/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/can-tong-hop-day-du-de-quan-ly-chat-no-dong-xay-dung-co-ban-142267Mon, 07 Oct 2019 08:50:00 GMTNâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn ODA của ngành giáo dục - đào tạo(BKTO) - Năm 2018, qua kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý và sử dụng vốn ODA của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giai đoạn 2015-2017, bên cạnh việc kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã chỉ ra và kiến nghị rà soát, chấn chỉnh nhiều hạn chế, sai sót nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA cho các chương trình, dự án của ngành giáo dục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190923/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-von-oda-cua-nganh-giao-duc---dao-tao-142135Mon, 23 Sep 2019 16:15:00 GMTKiểm toán Hệ thống công nghệ thông tin quản lý thu NSNN: Cần tiếp tục hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu quản lý, kết nối(BKTO) - Qua kiểm toán Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) liên quan đến quản lý thu NSNN tại Tổng cục Thuế, KTNN đã nêu rõ những ưu điểm, tiện ích hữu dụng của Hệ thống đối với công tác quản lý thu NSNN, nhưng cũng đồng thời chỉ ra những điểm còn bất cập, những tính năng cần phải cải tiến, hoàn thiện thêm để đảm bảo Hệ thống vận hành hữu hiệu hơn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190918/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-he-thong-cong-nghe-thong-tin-quan-ly-thu-nsnn-can-tiep-tuc-hien-dai-hoa-dap-ung-yeu-cau-qu-142083Wed, 18 Sep 2019 14:25:00 GMTKiểm toán công tác hoàn thuế GTGT năm 2017: Kiến nghị khắc phục những bất cập về chính sách, pháp luật(BKTO) - Thực hiện kế hoạch kiểm toán, năm 2018, KTNN đã triển khai cuộc kiểm toán Chuyên đề Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Tổng cục Thuế và 19 tỉnh, thành phố (đối với niên độ 2017). Cùng với những phát hiện, kiến nghị về xử lý tài chính, KTNN đã chỉ ra những bất cập, hạn chế giữa chính sách và quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT và kiến nghị giải pháp khắc phục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190822/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-cong-tac-hoan-thue-gtgt-nam-2017-kien-nghi-khac-phuc-nhung-bat-cap-ve-chinh-sach-phap-luat-141811Mon, 19 Aug 2019 09:25:00 GMTBất cập trong thu và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp(BKTO) - Qua kiểm toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển DN giai đoạn 2011-2017 tại Bộ Tài chính, 24 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) nhà nước và một số địa phương, KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập trong công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn Quỹ. Từ đó, KTNN đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi sở hữu DNNN, thoái vốn nhà nước tại DN, trong đó, quy định chế tài đủ mạnh để đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời về Quỹ như đang áp dụng với nguồn thu NSNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190812/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/bat-cap-trong-thu-va-su-dung-quy-ho-tro-sap-xep-va-phat-trien-doanh-nghiep-141712Mon, 12 Aug 2019 08:30:00 GMTKiểm toán Khu công nghệ cao TP. HCM: Phát hiện nhiều sai sót trong công tác quản lý và cấp phép đầu tư(BKTO) - Qua kết quả kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao (CNC) TP. HCM, KTNN đã chỉ ra nhiều sai sót, bất cập trong công tác quản lý và sử dụng đất, công tác cấp phép đầu tư và hoạt động đầu tư xây dựng, từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190805/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-khu-cong-nghe-cao-tp-hcm-phat-hien-nhieu-sai-sot-trong-cong-tac-quan-ly-va-cap-phep-dau-tu-141675Mon, 05 Aug 2019 08:25:00 GMTKiểm toán các tập đoàn, tổng công ty năm 2018: Kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước gần 11 nghìn tỷ đồng(BKTO) - Tổng hợp kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2017 của 253 DN thuộc 31 tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) vừa được KTNN công bố cho thấy, mặc dù hầu hết các TĐ, TCT kinh doanh có lãi song còn sai sót trong hạch toán, kê khai nghĩa vụ với NSNN; hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số DN kém hiệu quả, thua lỗ, mất vốn và tiềm ẩn rủi ro...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190725/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-cac-tap-doan-tong-cong-ty-nam-2018-kien-nghi-tang-thu-ngan-sach-nha-nuoc-gan-11-nghin-ty-d-141603Thu, 25 Jul 2019 14:45:00 GMTDự án Đường nối TP. Hạ Long với cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh: Kỳ II - Quản lý, thực hiện Dự án còn bất cập, sai sót(BKTO) - Qua kiểm toán Dự án Đường nối TP. Hạ Long với cầu Bạch Đằng (tỉnh Quảng Ninh), KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, sai sót liên quan đến công tác quản lý, thực hiện Dự án, quản lý chất lượng công trình, cũng như quản lý chi phí đầu tư Dự án.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190624/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-duong-noi-tp-ha-long-voi-cau-bach-dang-tinh-quang-ninh-ky-ii---quan-ly-thuc-hien-du-an-con-bat-141333Mon, 24 Jun 2019 08:30:00 GMTƯu đãi Doanh Nghiệp trong đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN, KCX tại TP. HCM: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước thêm 1.600 tỷ đồng(BKTO) - Ghi nhận những kết quả đạt được trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn TP. HCM, song qua kiểm toán, KTNN cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý đầu tư cũng như việc tuân thủ pháp luật về ưu đãi đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN tại các KCN, KCX. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN xác định các khoản thu nộp vào NSNN tăng thêm 1.638 tỷ đồng (số liệu trong bài được làm tròn).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190611/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/uu-dai-doanh-nghiep-trong-dau-tu-kinh-doanh-ha-tang-kcn-kcx-tai-tp-hcm-kien-nghi-thu-nop-ngan-sach-n-141228Tue, 11 Jun 2019 15:30:00 GMTQuản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp: Kỳ II - Kiến nghị hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế(BKTO) - Từ việc chỉ ra những bất cập trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017, bên cạnh kiến nghị thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế các khoản chi phí không đúng quy định, nộp NSNN kinh phí cấp trùng thẻ BHYT, KTNN đã đưa ra nhiều kiến nghị với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh các hạn chế, sai sót, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật về BHYT để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190527/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quan-ly-su-dung-quy-bao-hiem-y-te-va-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-ky-ii---kien-nghi-hoa-141089Mon, 27 May 2019 09:10:00 GMTQuản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp -Kỳ I: Kiến nghị thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế hơn 168 tỷ đồng (BKTO) - Năm 2018, KTNN đã kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 và việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Qua kiểm toán, cùng với việc xác định số kết dư Quỹ BHYT tại thời điểm 31/12/2017, KTNN đã phát hiện, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn Quỹ này. Đặc biệt, KTNN đã kiến nghị thu hồi trên 168,1 tỷ đồng (số liệu được làm tròn) về Quỹ BHYT từ các cơ sở y tế, nộp NSNN do cấp trùng thẻ BHYT 18,7 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/8%20-%20anh%20moi%20nhat.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quan-ly-su-dung-quy-bao-hiem-y-te-va-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep--ky-i-kien-nghi-thu-h-141009Mon, 20 May 2019 14:43:00 GMTDự án Xây dựng công trình Thủy điện Đồng Nai 5: Kỳ cuối - Đem lại hiệu quả kinh tế nhưng còn một số bất cập(BKTO) - Đánh giá Dự án Xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 5 (Dự án) bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định về mặt kinh tế nhưng KTNN cũng thẳng thắn đưa ra những kiến nghị quan trọng đối với chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án (QLDA).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190422/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-xay-dung-cong-trinh-thuy-dien-dong-nai-5-ky-cuoi---dem-lai-hieu-qua-kinh-te-nhung-con-mot-so-b-140824Mon, 22 Apr 2019 08:35:00 GMTDự án Xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 5: Kỳ II - Tích cực trong quản lý chất lượng công trình nhưng chưa đảm bảo cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án(BKTO) - Kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 5 (Dự án) của KTNN cho thấy, chủ đầu tư và các đơn vị cơ bản thực hiện quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư Dự án theo các quy định của Nhà nước ban hành qua các thời kỳ, nhưng vẫn còn một số bất cập, hạn chế cần khắc phục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190416/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-xay-dung-cong-trinh-thuy-dien-dong-nai-5-ky-ii---tich-cuc-trong-quan-ly-chat-luong-cong-trinh--140790Tue, 16 Apr 2019 08:35:00 GMTDự án Xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 5: Kỳ I - Nhiều kiến nghị liên quan đến dự toán, thanh quyết toán(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 5 (Dự án), KTNN đánh giá, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có nhiều cố gắng trong quản lý, triển khai thực hiện Dự án. Tuy nhiên, KTNN cũng phát hiện và chỉ ra nhiều sai sót, bất cập.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190408/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-xay-dung-cong-trinh-thuy-dien-dong-nai-5-ky-i---nhieu-kien-nghi-lien-quan-den-du-toan-thanh-qu-140735Mon, 08 Apr 2019 08:35:00 GMTHoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP. Hải Phòng: Dự án quan trọng nhưng còn thiếu sót trong triển khai, thực hiện(BKTO) - Qua Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Dự án), KTNN yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, trình phê duyệt Dự án và UBND TP. Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Quyết định chỉ định thầu; phê duyệt Dự án khi chưa xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190326/8.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/hoat-dong-xay-dung-va-viec-quan-ly-su-dung-von-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-mo-rong-khu-bay---cang-h-140638Tue, 26 Mar 2019 08:55:00 GMTDự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1392-Km1405 và Km1425-Km1445; đoạn Km1445+000-Km1488+000, tỉnh Khánh Hòa: Nhiều sai sót, bất cập trong quản lý đầu tư và phân bổ vốn(BKTO) - Xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác; thiết kế, dự toán chưa hợp lý làm lãng phí vốn đầu tư; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các dự án dư thừa trong khi Chính phủ phải trả lãi… là những hạn chế đáng chú ý được KTNN chỉ ra qua kiểm toán Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1392-Km1405 và Km 1425-Km1445 (gọi tắt là Dự án 1) và Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1445+000- Km1488+000 (Dự án 2), tỉnh Khánh Hòa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190318/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-mo-rong-quoc-lo-1-doan-km1392-km1405-va-km1425-km1445-doan-km1445000-km1488000-tinh-khanh-hoa--140599Mon, 18 Mar 2019 14:45:00 GMTTừ kết quả kiểm toán việc thực hiện giải pháp giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy của TP.HCM theo Đề án của Chính phủ: Cần hành lang pháp lý đầy đủ(BKTO) - Năm 2018, KTNN Việt Nam đã tiến hành cuộc kiểm toán hoạt động việc thực hiện giải pháp giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy của TP.HCM theo Đề án của Chính phủ. Lựa chọn thực hiện cuộc kiểm toán này, KTNN đã bám sát chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” diễn ra tại Hà Nội năm 2018, trong đó xác định thực hiện 3 trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, cụ thể như sau: Mục tiêu số 11 - Phát triển đô thị an toàn và bền vững; Mục tiêu số 12 - Đảm bảo nền sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm; Mục tiêu số 14 - Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190303/3.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/tu-ket-qua-kiem-toan-viec-thuc-hien-giai-phap-giam-su-dung-tui-ni-long-kho-phan-huy-cua-tphcm-theo-d-140496Sun, 03 Mar 2019 07:55:00 GMTDự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 15 nối Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng) tỉnh Hà Tĩnh: Khó khăn trong bố trí vốn làm giảm hiệu quả đầu tư Dự án(BKTO) - Qua kiểm toán Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 15 nối Quốc lộ 1A, TP. Hà Tĩnh đến đường Hồ Chí Minh, Phúc Đồng - tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Dự án), KTNN đánh giá, Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra; phương án xây dựng các hạng mục công trình bảo đảm đáp ứng mục tiêu Dự án. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án còn khó khăn, bố trí vốn kéo dài làm chậm tiến độ cùng với một số sai sót trong công tác khảo sát, lập dự toán và nghiệm thu, thanh toán đã làm giảm tính kinh tế và hiệu quả đầu tư của Dự án. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190225/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-cai-tao-nang-cap-quoc-lo-15-noi-quoc-lo-1a-den-duong-ho-chi-minh-phuc-dong-tinh-ha-tinh-kho-kh-140420Mon, 25 Feb 2019 10:05:00 GMTDự án Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc: Nhiều thiếu sót trong tính toán tổng mức đầu tư, quản lý chi phí(BKTO) - Qua thực tiễn kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, KTNN đánh giá, Dự án sau khi đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng được mục tiêu đầu tư, đáp ứng được yêu cầu phục vụ hành khách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện đảo Phú Quốc. Tuy nhiên, KTNN cũng chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập của chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (trong bài viết tắt là TCT) trong quản lý chi phí đầu tư Dự án.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nha-ga-hanh-khach---cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc-nhieu-thieu-sot-trong-tinh-toan-tong-muc--140374Wed, 20 Feb 2019 08:25:00 GMTNăm 2018: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng(BKTO) - Con số 89.600 tỷ đồng mà KTNN đã kiến nghị xử lý trong năm 2018 được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá là dấu ấn nổi bật nhất của ngành KTNN trong năm qua.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190128/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/nam-2018-kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-89600-ty-dong-140301Mon, 28 Jan 2019 15:20:00 GMTĐầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế của Bộ Y tế và 8 tỉnh, thành phố: Kỳ cuối - Kiến nghị khắc phục bất cập về cơ chế, chính sách(BKTO) - Từ những hạn chế, bất cập trong đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế (TTBYT), KTNN đã chỉ ra và kiến nghị khắc phục những thiếu sót, hạn chế của Bộ Y tế và các địa phương trong vai trò điều hành, giám sát. Đặc biệt, KTNN đã đưa ra những ý kiến tư vấn đối với Bộ Y tế về ban hành, bổ sung, sửa đổi văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý TTBYT.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190123/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/dau-tu-mua-sam-quan-ly-va-su-dung-trang-thiet-bi-y-te-cua-bo-y-te-va-8-tinh-thanh-pho-ky-cuoi---kien-140268Wed, 23 Jan 2019 14:20:00 GMTĐầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế của Bộ Y tế và 8 tỉnh, thành phố: Kỳ II - Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả(BKTO) - Do thiếu căn cứ xác định nhu cầu nên việc mua sắm chưa phù hợp thực tế, dẫn đến công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế (TTBYT) còn nhiều bất cập, hạn chế. Vấn đề này đã được KTNN chỉ ra qua thực tế kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190114/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/dau-tu-mua-sam-quan-ly-va-su-dung-trang-thiet-bi-y-te-cua-bo-y-te-va-8-tinh-thanh-pho-ky-ii---quan-l-140193Mon, 14 Jan 2019 08:35:00 GMTĐầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế của Bộ Y tế và 8 tỉnh, thành phố: Kỳ I - Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót, bất cập(BKTO) - Việc đầu tư, mua sắm thiếu kế hoạch, lập danh mục mua sắm chưa sát nhu cầu thực tế, thiếu căn cứ xây dựng giá kế hoạch; công tác đấu thầu thiếu chặt chẽ, khách quan… là những hạn chế chủ yếu được KTNN phát hiện qua cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế (TTBYT) năm 2015 và các năm trước sau có liên quan đối với Bộ Y tế và 8 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Giang, Bình Dương).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20190105/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/dau-tu-mua-sam-quan-ly-va-su-dung-trang-thiet-bi-y-te-cua-bo-y-te-va-8-tinh-thanh-pho-ky-i---kiem-to-140114Sat, 05 Jan 2019 10:15:00 GMTDự án Nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT: Kỳ cuối - Kiến nghị giảm phí và thời gian thu phí qua Trạm BOT Tam Kỳ(BKTO) - Giảm mức thu phí theo đúng quy định và giảm thời gian thu phí hoàn vốn Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987-Km1027, tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng kinh doanh - xây dựng - chuyển giao (BOT) là những kiến nghị quan trọng được KTNN đưa ra trong báo cáo kiểm toán Dự án này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181224/8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nang-cap-mo-rong-ql1-doan-qua-tinh-quang-nam-theo-hinh-thuc-bot-ky-cuoi---kien-nghi-giam-phi-v-140033Mon, 24 Dec 2018 08:35:00 GMTDự án Nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT: Kỳ II - Bất cập trong dự toán và quản lý chất lượng công trình(BKTO) - Tuy đánh giá công tác lựa chọn nhà đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công; việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán của Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987 - Km1027, tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án); cũng như công tác lựa chọn nhà thầu và thương thảo, thực hiện hợp đồng tuân thủ theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, nhưng KTNN cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế liên quan đến các công tác này, nhất là trong lập dự toán và quản lý chất lượng công trình.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181217/8(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nang-cap-mo-rong-ql1-doan-qua-tinh-quang-nam-theo-hinh-thuc-bot-ky-ii---bat-cap-trong-du-toan--139967Mon, 17 Dec 2018 12:20:00 GMTDự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Duyên Hải: Kỳ II - Hạ tầng Trung tâm Điện lực Duyên Hải thúc đẩy các dự án nguồn điện(BKTO) - Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Dự án) được đánh giá là một nút trung gian quan trọng trong hệ thống điện Việt Nam và khu vực Tây Nam bộ. Dự án được xây dựng không chỉ giải quyết việc làm cho một số lượng lớn lao động trong vùng mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường thu hút đầu tư, tạo ra diện mạo mới cho tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181115/2-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai2-taki-1474464220392.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-1-va-du-an-co-so-ha-tang-trung-tam-dien-luc-duyen-hai-ky-ii---ha--139715Thu, 15 Nov 2018 09:15:00 GMTDự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Duyên Hải: Kỳ I - Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 1 bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế(BKTO) - Với mục tiêu cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng chương trình phát triển nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (Dự án Duyên Hải 1) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai và giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181112/8%20-%20trang.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-1-va-du-an-co-so-ha-tang-trung-tam-dien-luc-duyen-hai-ky-i---du-a-139679Mon, 12 Nov 2018 08:20:00 GMTPhát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã: Thiết kế hợp lý, đấu thầu cạnh tranh làm tăng tính kinh tế của Dự án(BKTO) - Thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (Dự án) vào thời điểm còn một năm nữa Dự án dự kiến sẽ hoàn thành (tháng 6/2017), KTNN đã ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án và các đơn vị có liên quan trong triển khai đầu tư, xây dựng và quản lý, điều hành thực hiện Dự án, nhưng cũng chỉ ra một số thiếu sót, bất cập cần khắc phục.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181105/8%20-trang8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/phat-trien-he-thong-tuoi-bac-song-chu---nam-song-ma-thiet-ke-hop-ly-dau-thau-canh-tranh-lam-tang-tin-139605Mon, 05 Nov 2018 08:25:00 GMTChương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc: Kỳ I Chương trình ý nghĩa, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội(BKTO) - Qua kiểm toán Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc, một mặt KTNN đánh giá tích cực trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện Dự án của chủ đầu tư và các ban quản lý dự án (QLDA), mặt khác cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà các đơn vị cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Chương trình.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181015/8%20-%20trang8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/chuong-trinh-phat-trien-do-thi-quoc-gia-dua-tren-ket-qua-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-ky-i-chuong-trinh-139452Mon, 15 Oct 2018 09:55:00 GMTDự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 theo hình thức BOT: Rà soát các chỉ tiêu để xác định lại thời gian hoàn vốn(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) (Dự án), bên cạnh việc chỉ rõ những hạn chế, sai sót trong các khâu thực hiện Dự án, KTNN và nhà đầu tư đã rà soát các chỉ tiêu và kiến nghị các đơn vị liên quan tính toán, xác định lại thời gian hoàn vốn của Dự án.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181008/8%20-%20trang8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-cai-tao-nang-cap-quoc-lo-38-theo-hinh-thuc-bot-ra-soat-cac-chi-tieu-de-xac-dinh-lai-thoi-gian--139406Mon, 08 Oct 2018 08:45:00 GMTKiểm toán tái cơ cấu và xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa: Phát hiện nhiều sai sót và lỗ hổng cơ chế (BKTO) - Từ năm 2011, với chức năng nhiệm vụ được giao, KTNN đã bắt đầu kiểm toán tái cơ cấu cổ phần hóa (CPH) DNNN và kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN CPH. Kết quả các cuộc kiểm toán đã góp phần tăng thu NSNN, tăng vốn nhà nước tại DN, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện tái cơ cấu (TCC) DNNN, trong xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) cũng như những hạn chế về chế độ chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-tai-co-cau-va-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep-truoc-khi-co-phan-hoa-phat-hien-nhieu-sai-sot--139305Mon, 17 Sep 2018 14:38:00 GMTDự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng): KTNN kiến nghị xử lý về tài chính hơn 564 tỷ đồng(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng (Dự án), KTNN ghi nhận, quá trình khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án cơ bản được thực hiện đúng quy định của Hiệp định vay vốn và các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, quá trình quản lý, đầu tư Dự án còn một số hạn chế, bất cập.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180911/9%20-%20trang9.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-duong-o-to-tan-vu---lach-huyen-hai-phong-ktnn-kien-nghi-xu-ly-ve-tai-chinh-hon-564-ty-dong-139267Tue, 11 Sep 2018 09:35:00 GMTDự án BT giao thông Cảng Hàng không Thọ Xuân - Khu kinh tế Nghi Sơn: Một số hạn chế, sai sót làm tăng chi phí(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) (Dự án), KTNN đánh giá: Việc phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và DN Dự án đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Dự án vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, KTNN cũng kiến nghị, quá trình thực hiện Dự án còn một số hạn chế cần được khắc phục. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180911/8%20-%20trang8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-bt-giao-thong-cang-hang-khong-tho-xuan---khu-kinh-te-nghi-son-mot-so-han-che-sai-sot-lam-tang--139266Tue, 11 Sep 2018 09:25:00 GMTQuản lý tài chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số đơn vị thành viên còn nhiều bất cập(BKTO) - Sau khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, KTNN đánh giá: Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn, ngoại trừ phạm vi, giới hạn kiểm toán, xét trên khía cạnh trọng yếu, sau khi điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm toán đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và thu nộp NSNN. Cụ thể, kết quả kiểm toán đã điều chỉnh tổng tài sản - nguồn vốn tăng 292,71 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 185,12 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp NSNN tăng 255,09 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180906/9%20-%20TRANG9.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quan-ly-tai-chinh-cua-tap-doan-hoa-chat-viet-nam-va-mot-so-don-vi-thanh-vien-con-nhieu-bat-cap-139247Thu, 06 Sep 2018 08:05:00 GMTKiểm toán 2 dự án của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Kiến nghị khắc phục nhiều thiếu sót trong quản lý, thực hiện đầu tư dự án(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Dự án Cảng nhập than và Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, KTNN đánh giá 2 dự án được đầu tư đã tuân thủ quy hoạch, chủ trương, mục tiêu đầu tư; chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã cơ bản chấp hành theo các quy định về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện. Đồng thời, KTNN kiến nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân do những sai sót trong việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; nghiệm thu, thanh toán; quản lý chất lượng, quản lý tiến độ công trình.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180905/8%20-%20%20trang8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-2-du-an-cua-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-kien-nghi-khac-phuc-nhieu-thieu-sot-trong-quan-ly--139242Wed, 05 Sep 2018 11:15:00 GMTKiểm toán BOT Bắc và Nam Bình Định: KTNN chỉ ra nhiều bất cập, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị thực hiện Dự án(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ (QL) 1 đoạn Km1212+400 - Km1265, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên (Dự án Nam Bình Định) và Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1125 - Km1153 tỉnh Bình Định (Dự án Bắc Bình Định) theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, thiếu sót của các đơn vị thực hiện Dự án cũng như của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180823/8%20-%20Anh%20trang%208.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kiem-toan-bot-bac-va-nam-binh-dinh-ktnn-chi-ra-nhieu-bat-cap-thieu-sot-cua-cac-co-quan-don-vi-thuc-h-139193Thu, 23 Aug 2018 14:40:00 GMTDự án BOT Hà Nội - Bắc Giang và Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình: Sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính, kế toán(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (Dự án 1) và Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình (Dự án 2) theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), KTNN đã chỉ ra một số hạn chế, sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính, kế toán, đồng thời đưa ra những kiến nghị về công tác quản lý đối với các DN BOT cũng như các cơ quan chức năng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180816/9%20-trang9.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-bot-ha-noi---bac-giang-va-quoc-lo-6---hoa-lac---hoa-binh-sai-sot-trong-quan-ly-dau-tu-xay-dung-139158Thu, 16 Aug 2018 09:25:00 GMTDự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi: Kiến nghị lập lại phương án tài chính để xác định thời gian thu phí hoàn vốn(BKTO) - Từ 13/3 - 11/5/2017, KTNN đã thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi (Km34+826-QL50), nối 2 tỉnh Long An và Tiền Giang (Dự án). Kết quả kiểm toán cho thấy, các đơn vị liên quan đã cơ bản chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng, song còn một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Dự án.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180816/8%20-%20trang8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-dau-tu-xay-dung-cau-my-loi-kien-nghi-lap-lai-phuong-an-tai-chinh-de-xac-dinh-thoi-gian-thu-phi-139157Thu, 16 Aug 2018 09:20:00 GMTDự án BOT Quốc lộ 91 và 91B: Kiến nghị giảm chi phí đầu tư và thời gian thu phí(BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 và Quốc lộ 91B đoạn Km0+000 đến Km15+793 theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án), cùng với việc đánh giá các đơn vị, cơ quan hữu quan đã cơ bản chấp hành các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước, KTNN cũng đồng thời chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Dự án này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180808/9.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-bot-quoc-lo-91-va-91b-kien-nghi-giam-chi-phi-dau-tu-va-thoi-gian-thu-phi-139134Thu, 09 Aug 2018 07:15:00 GMTCác dự án khí Nam Côn Sơn 2 và Hàm Rồng - Thái Bình: Nhiều thiếu sót, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện (BKTO) - Trong năm 2017, KTNN đã kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 (Dự án 1) và Dự án Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình (Lô 102-106) (Dự án 2), qua đó phát hiện và đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180808/8.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/cac-du-an-khi-nam-con-son-2-va-ham-rong---thai-binh-nhieu-thieu-sot-han-che-anh-huong-den-hieu-qua-t-139133Thu, 09 Aug 2018 07:00:00 GMTCác dự án tín dụng giao thông 1 và 2: Nhiều sai sót trong lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí đầu tư(BKTO) - Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải (GTVT) để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 1 (Dự án 1) và Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (Dự án 2) được KTNN tiến hành kiểm toán từ ngày 23/3/2017 đến ngày 19/5/2017. Trong thông báo một số kết quả chủ yếu từ cuộc kiểm toán 2 dự án này, KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, sai sót trong các khâu thực hiện dự án và đưa ra những kiến nghị nhằm chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý tài chính, kế toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180802/9-trang9.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/cac-du-an-tin-dung-giao-thong-1-va-2-nhieu-sai-sot-trong-lap-phe-duyet-du-toan-va-quan-ly-chi-phi-da-139106Thu, 02 Aug 2018 12:35:00 GMTdự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1: Chậm tiến độ thực hiện, chưa tuân thủ đúng các quy định về đầu tư, xây dựng(BKTO) - Thực hiện Quyết định số 1422/QĐ-KTNN ngày 26/9/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (Dự án), KTNN đã tiến hành kiểm toán Dự án từ ngày 03/10/2017 đến ngày 28/11/2017.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180802/8-trang8.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nha-may-nhiet-dien-o-mon-1-cham-tien-do-thuc-hien-chua-tuan-thu-dung-cac-quy-dinh-ve-dau-tu-xa-139105Thu, 02 Aug 2018 12:25:00 GMTĐề án Ngoại ngữ quốc gia 2008-2020 (giai đoạn 2015-2016): Kết quả đạt thấp, còn bất cập, lãng phí trong sử dụng kinh phí và mua sắm tài sản(BKTO) - Sau 8 năm thực hiện kể từ khi được phê duyệt, những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (gọi tắt là Đề án NNQG 2020) còn khoảng cách xa so với mục tiêu đề ra cả về số lượng người học, chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở tất cả các cấp học, các Bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí đầu tư cho Đề án lớn nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng, còn lãng phí trong đầu tư mua sắm giáo trình, trang thiết bị; lãng phí trong chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên… http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180718/a(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/de-an-ngoai-ngu-quoc-gia-2008-2020-giai-doan-2015-2016-ket-qua-dat-thap-con-bat-cap-lang-phi-trong-s-139040Thu, 19 Jul 2018 06:00:00 GMTPhát triển hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công - tư: Đề nghị luật hóa để tăng sức hút và hiệu quả quản lý, khai thác(BKTO) - Qua kiểm toán Chuyên đề quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), KTNN đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, chỉ ra những hạn chế, bất cập và cho rằng cần xem xét, luật hóa việc hướng dẫn, quản lý nhằm phát huy hiệu quả lĩnh vực này. Cuộc kiểm toán được tiến hành từ ngày 22/3/2017 đến 20/5/2017.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180710/16.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/phat-trien-ha-tang-giao-thong-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong---tu-de-nghi-luat-hoa-de-tang-suc-hut-va-h-138990Tue, 10 Jul 2018 15:35:00 GMTDự án BOT đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng(BKTO) - Thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ ngày 06/9/2017 đến ngày 15/10/2017, KTNN đã tiến hành kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án). Qua kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị giảm nguồn vốn đầu tư Dự án và chi phí đầu tư thực hiện Dự án đến 30/9/2017 lần lượt là 839,8 triệu đồng và gần 44,3 tỷ đồng (số liệu trong bài được làm tròn). Cùng với các kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã chỉ ra nhiều thiếu sót, hạn chế của DN Dự án (Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh) và Bộ Giao thông vận tải (GTVT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180710/15.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-bot-dau-tu-xay-dung-quoc-lo-38-doan-tu-cau-yen-lenh-den-nut-giao-vuc-vong-138989Tue, 10 Jul 2018 15:20:00 GMTDự án Thủy điện Đakđrinh: Nhiều thiếu sót trong triển khai thực hiện Dự án(BKTO) - Thực hiện quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ ngày 15/6/2017 đến 13/8/2017, KTNN đã thực hiện Cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đakđrinh (Dự án). Từ kết quả kiểm toán, KTNN đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (DHC) thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180702/5%20-%20trang5.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-thuy-dien-dakdrinh-nhieu-thieu-sot-trong-trien-khai-thuc-hien-du-an-138933Mon, 02 Jul 2018 09:10:00 GMTĐề án 911: Kỳ I - Chậm triển khai thực hiện, không đạt nhiều mục tiêu đề ra(BKTO) - Thông báo kết quả kiểm toán công tác quản lý, sử dụng NSNN thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” giai đoạn 2012-2016 (Đề án 911) của KTNN cho biết: sau 7 năm triển khai, Đề án 911 đã không đạt được mục tiêu đề ra cả về số lượng và chất lượng, dẫn đến phải dừng thực hiện và thay thế bằng đề án khác. Từ kết quả kiểm toán, KTNN đã phân tích nguyên nhân và chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong xây dựng, triển khai thực hiện Đề án này. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180618/5%20-trang%205.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/de-an-911-ky-i---cham-trien-khai-thuc-hien-khong-dat-nhieu-muc-tieu-de-ra-138861Mon, 18 Jun 2018 09:05:00 GMTDự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: Tăng tổng mức đầu tư và lãng phí hàng triệu USD phí bảo hiểm(BKTO) - Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư từ thời điểm triển khai. Đến ngày 26/4/2013, Tổng Công ty Phát điện 1 (Genco1) tiếp nhận và đưa công trình vào vận hành phát điện thương mại. Mục tiêu của Dự án là cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam và hệ thống điện quốc gia, đáp ứng chương trình phát triển nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025. Tổng mức đầu tư (TMĐT) sau hai lần điều chỉnh là hơn 29.245 tỷ đồng. Đến tháng 01/2016, cả hai tổ máy đã hoàn thành phát điện thương mại.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180614/tr36.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-1-tang-tong-muc-dau-tu-va-lang-phi-hang-trieu-usd-phi-bao-hiem-138845Fri, 08 Jun 2018 10:45:00 GMTDự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới trên Quốc lộ 2: Nhiều bất cập gây khó khăn, kém hiệu quả trong quản lý, khai thác Dự án(BKTO) - Năm 2017, KTNN đã thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) (Dự án). Qua kết quả kiểm toán, KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế trong việc quản lý đối với hình thức dự án BOT, cũng như những sai sót trong triển khai thực hiện Dự án.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180607/5%20-cau%20viet%20tri.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/du-an-dau-tu-xay-dung-cau-viet-tri-moi-tren-quoc-lo-2-nhieu-bat-cap-gay-kho-khan-kem-hieu-qua-trong--138809Thu, 07 Jun 2018 08:10:00 GMTKiến nghị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và 6 công ty TNHH 100% vốn nhà nước khắc phục bất cập trong quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên rừng(BKTO) - Kê khai tiền thuế và lợi nhuận phải nộp NSNN chưa đầy đủ; xác định thiếu giá trị vốn nhà nước cùng với những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên rừng... là những vấn đề đáng chú ý được KTNN nêu lên trong Thông báo một số kết quả kiểm toán chủ yếu từ cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/8/2016 và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Tổng Công ty) và 6 công ty TNHH 100% vốn nhà nước (kiểm toán từ ngày 16/10/2017 đến 30/11/2017).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180530/a(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kien-nghi-tong-cong-ty-lam-nghiep-viet-nam-va-6-cong-ty-tnhh-100-von-nha-nuoc-khac-phuc-bat-cap-tron-138772Thu, 31 May 2018 06:15:00 GMTCông tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý: Kỳ II - Kiến nghị xử lý, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan việc để mất rừng(BKTO) - Tại tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc để mất khoảng 64 nghìn ha rừng trong những năm qua (như Báo Kiểm toán đã đề cập ở kỳ trước), diện tích rừng chưa bị mất tại nhiều công ty lâm nghiệp còn có dấu hiệu suy giảm chất lượng nghiêm trọng. Trước thực tế này, KTNN kiến nghị UBND tỉnh phải chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180528/5%20-%20tai%20nguyen%20rung.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-tai-cac-cong-ty-nong-lam-nghiep-do-ubnd-tinh-dak-lak-quan-ly-ky-ii---ki-138756Mon, 28 May 2018 09:05:00 GMTKiến nghị xử lý, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc để mất rừng tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý (BKTO) - Tại tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc để mất khoảng 64 nghìn ha rừng trong những năm qua (như Báo Kiểm toán đã đề cập ở kỳ trước), diện tích rừng chưa bị mất tại nhiều Công ty lâm nghiệp còn có dấu hiệu suy giảm chất lượng nghiêm trọng. Trước thực tế này, KTNN kiến nghị UBND tỉnh phải chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180523/a.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/kien-nghi-xu-ly-lam-ro-trach-nhiem-cac-tap-the-ca-nhan-lien-quan-den-viec-de-mat-rung-tai-cac-cong-t-138743Thu, 24 May 2018 06:30:00 GMTCác dự án BT không thực sự giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước(BKTO) - Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180521/a.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/cac-du-an-bt-khong-thuc-su-giam-ganh-nang-cho-ngan-sach-nha-nuoc-138735Mon, 21 May 2018 19:45:00 GMTCông tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý: Kỳ I - Để mất rừng nghiêm trọng(BKTO) - Trong Thông báo kết quả kiểm toán “Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý” gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, KTNN đã nêu rõ thực trạng và chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180516/5.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-tai-cac-cong-ty-nong-lam-nghiep-do-ubnd-tinh-dak-lak-quan-ly-ky-i---de--138713Thu, 17 May 2018 15:05:00 GMTQuản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016: Doanh nghiệp đầu mối thặng dư 4.800 tỷ đồng do… 2 cách tính thuế(BKTO) - Phát hiện điểm bất cập đối với các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, cụ thể là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipeco) chưa được hoàn thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế Giá trị gia tăng (GTGT) giai đoạn 2015-2016 lần lượt là 204,8 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng của các tờ khai có Chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, C/O mẫu KV, KTNN đã đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nhanh chóng xác minh, giải quyết theo quy định.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180514/5%20-%20ktnn.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/quan-ly-dieu-hanh-gia-xang-dau-giai-doan-2015-2016-doanh-nghiep-dau-moi-thang-du-4800-ty-dong-do-2-c-138701Mon, 14 May 2018 13:15:00 GMTTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP: Nhiều hạn chế trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (BKTO) - Từ ngày 04/4 đến 02/6/2017, KTNN đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Tổng Công ty), đơn vị được cổ phần hóa theo Quyết định số 1710/QĐ-TTg, ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180511/27.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/qua-ket-qua-kiem-toan/tong-cong-ty-cang-hang-khong-viet-nam---ctcp-nhieu-han-che-trong-quan-ly-su-dung-von-tai-san-nha-nuo-138686Fri, 11 May 2018 07:30:00 GMT