Kiểm toán độc lậphttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/kiem-toan-doc-lap.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánBộ Quốc phòng ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (BKTO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vừa ký Quyết định số 1607/QĐ-BQP ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (KTNB) của Bộ Quốc phòng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220512/bo-quoc-phong-ban-hanh-quy-che-kiem-toan-noi-bo-307-12052022200455.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/bo-quoc-phong-ban-hanh-quy-che-kiem-toan-noi-bo-154435Thu, 12 May 2022 20:04:55 GMTDoanh nghiệp bảo hiểm phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ?(BKTO) - Tại Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (Dự thảo) quy định, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220512/doanh-nghiep-bao-hiem-phai-thanh-lap-bo-phan-kiem-toan-noi-bo-408-12052022200302.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/doanh-nghiep-bao-hiem-phai-thanh-lap-bo-phan-kiem-toan-noi-bo-154430Thu, 12 May 2022 20:03:02 GMTACCA, PwC và UEH hợp tác triển khai chương trình đào tạo kế toán tích hợp(BKTO) - Ngày 22/02, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và PwC Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị nhằm triển khai chương trình đào tạo kế toán tích hợp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220223/acca-pwc-va-ueh-hop-tac-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-ke-toan-tich-hop-408-23022022173822.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/acca-pwc-va-ueh-hop-tac-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-ke-toan-tich-hop-153638Wed, 23 Feb 2022 17:38:23 GMTCập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Huy động đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ(BKTO) - Hiện nay, yêu cầu cập nhật các chuẩn mực nghề nghiệp, trong đó có chuẩn mực kiểm toán (CMKT) đã trở nên cấp thiết. Với sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Tài chính, các kiểm toán viên (KTV), DN kiểm toán, cùng các trường đại học, hiệp hội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã bắt đầu cập nhật hệ thống CMKT Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán cũng như tiếp cận sát hơn với thông lệ quốc tế.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/B%C3%A0%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0%2C%20VACPA.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/cap-nhat-chuan-muc-kiem-toan-viet-nam-huy-dong-du-nguon-luc-de-day-nhanh-tien-do-153419Tue, 25 Jan 2022 14:00:00 GMTChiến lược nào cho doanh nghiệp trong chuyển đổi IFRS?(BKTO) - Không chỉ dừng lại ở mức tuân thủ, việc áp dụng theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) có thể mang lại cho DN các cơ hội về mặt chiến lược nếu biết cách tận dụng và lựa chọn cách thức chuyển đổi hợp lý. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%97%20H%E1%BB%93ng%20D%C6%B0%C6%A1ng%2C%20Deloitte.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/chien-luoc-nao-cho-doanh-nghiep-trong-chuyen-doi-ifrs-153420Tue, 25 Jan 2022 14:00:00 GMTQuản lý chất lượng - nền tảng trong kỷ nguyên tiếp theo của hoạt động kiểm toán(BKTO) - Với sự sụp đổ gần đây của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu, chất lượng kiểm toán đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. Hướng tới quản trị rủi ro đối với chất lượng kiểm toán một cách toàn diện, Ủy Ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã ban hành Bộ chuẩn mực quản lý chất lượng kiểm toán mới. Để Bộ chuẩn mực này được hiểu đúng và áp dụng hiệu quả, các DN cung cấp dịch vụ kiểm toán cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/acca(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/quan-ly-chat-luong---nen-tang-trong-ky-nguyen-tiep-theo-cua-hoat-dong-kiem-toan-153421Tue, 25 Jan 2022 14:00:00 GMTĐào tạo nhân lực triển khai IFRS - Không còn thời gian để chần chừ!(BKTO) - Việc chuyển đổi từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp DN nâng cao chất lượng quản trị và thông tin, hoạt động hiệu quả hơn và gia nhập ở mức độ cao hơn nữa với các thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, để đáp ứng được lộ trình áp dụng IFRS, DN sẽ phải khẩn trương đào tạo và phát triển nhân sự chuyên sâu. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/Trang%20Dang.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/dao-tao-nhan-luc-trien-khai-ifrs---khong-con-thoi-gian-de-chan-chu-153422Tue, 25 Jan 2022 14:00:00 GMTQuản lý rủi ro bên thứ ba - doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận(BKTO) - Theo truyền thống, quản lý rủi ro của bên thứ ba (TPRM) tập trung vào mua sắm, thực hiện hợp đồng, quản lý các mối quan hệ và thực hiện đánh giá kinh doanh hằng quý. Tuy nhiên, khi DN ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp để hoàn thành mục tiêu kinh doanh cốt lõi và tạo lợi thế cạnh tranh, các biện pháp quản lý rủi ro như cũ không còn đủ nữa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210723/quan-ly-rui-ro-ben-thu-ba---doanh-nghiep-can-thay-doi-cach-tiep-can-408-23072021224117.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/quan-ly-rui-ro-ben-thu-ba---doanh-nghiep-can-thay-doi-cach-tiep-can-149852Fri, 23 Jul 2021 22:41:17 GMTTận dụng sức mạnh của kiểm toán liên tục để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp (BKTO) - Nhiều tổ chức đang áp dụng phương pháp kiểm toán liên tục, đặc biệt là với các lĩnh vực có rủi ro trọng yếu như an ninh mạng, tuân thủ các tiêu chuẩn, quản lý rủi ro của bên thứ ba và phát hiện gian lận. Sự thay đổi này là do yêu cầu ngày càng cao của ban lãnh đạo và sự hỗ trợ hữu hiệu của công nghệ đối với kiểm toán nội bộ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210723/tan-dung-suc-manh-cua-kiem-toan-lien-tuc-de-gia-tang-gia-tri-cho-doanh-nghiep-309-23072021075537.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/tan-dung-suc-manh-cua-kiem-toan-lien-tuc-de-gia-tang-gia-tri-cho-doanh-nghiep-149809Fri, 23 Jul 2021 07:55:37 GMTThành lập Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị - khởi đầu mang tính lịch sử đối với doanh nghiệp(BKTO) - Vừa qua, Hội đồng Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC) và Ủy ban Chuẩn mực kế toán bền vững (SASB) đã sáp nhập trở thành Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị. Đây là một bước tiến quan trọng của tương lai báo cáo DN trên toàn cầu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/thanh-lap-co-quan-chuan-muc-bao-cao-gia-tri---khoi-dau-mang-tinh-lich-su-doi-voi-doanh-nghiep-148632Tue, 15 Jun 2021 16:30:00 GMTCải thiện môi trường kinh doanh sẽ ngày càng gặp khó khăn hơn(BKTO) - Trong năm 2020, các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được tiếp tục thực hiện, bất chấp bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tốc độ cải thiện dường như chậm lại và việc cải thiện môi trường kinh doanh 5 năm tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210420/cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-se-ngay-cang-gap-kho-khan-hon-408-20042021185058.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-se-ngay-cang-gap-kho-khan-hon-147351Tue, 20 Apr 2021 18:15:00 GMTDeloitte Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập(BKTO) - Ngày 09/01, Deloitte Việt Nam tổ chức “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập - Dấu ấn tiên phong” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/Deloitte%20Vi%E1%BB%87t%20Nam.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/deloitte-viet-nam-ky-niem-30-nam-thanh-lap-146775Mon, 11 Jan 2021 11:21:00 GMTDeloitte Việt Nam: 30 năm tiên phong, phát triển trong ngành Kiểm toán(BKTO) - Năm 2021 đánh dấu mốc 30 năm chính thức đi vào hoạt động và phát triển của Deloitte Việt Nam (13/05/1991 - 13/05/2021).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210110/637456894513979041-deloitte.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/deloitte-viet-nam-30-nam-tien-phong-phat-trien-trong-nganh-kiem-toan-146766Sun, 10 Jan 2021 10:05:00 GMTXây dựng chuẩn đầu ra gắn với nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán (BKTO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa phối hợp với Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức Toạ đàm chuẩn bị xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho ngành Kế toán đối với các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20200703/xay-dung-chuan-dau-ra-gan-voi-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nganh-ke-toan-408-03072020190811.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/xay-dung-chuan-dau-ra-gan-voi-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nganh-ke-toan-145038Fri, 03 Jul 2020 19:05:00 GMTGiúp học viên ACCA tăng cơ hội trúng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia(BKTO)-Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) Việt Nam vừa phát động Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, giúp học viên tăng cơ hội trúng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20200311/giup-hoc-vien-acca-tang-co-hoi-trung-tuyen-vao-cac-tap-doan-da-quoc-gia-307-11032020075813.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/giup-hoc-vien-acca-tang-co-hoi-trung-tuyen-vao-cac-tap-doan-da-quoc-gia-143782Tue, 10 Mar 2020 21:05:00 GMTTăng trưởng kinh Việt Nam năm 2019 có thể giảm xuống 6,7% trong năm 2019(BKTO)- Đưa ra dự báo về mức tăng trưởng kinh Việt Nam năm 2019 có thể giảm xuống 6,7% trong năm nay, song Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cho rằng, mức tăng trưởng này cũng đủ làm cho Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20190607/tang-truong-kinh-viet-nam-nam-2019-co-the-giam-xuong-67-trong-nam-2019-310-07062019081218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/tang-truong-kinh-viet-nam-nam-2019-co-the-giam-xuong-67-trong-nam-2019-141192Wed, 05 Jun 2019 06:30:00 GMTKPMG dừng cung cấp dịch vụ kế toán DN nhỏ tại Anh(BKTO)- Vào tháng 10/2014, hãng kiểm toán KPMG đã tuyên bố, hãng sẽ trở thành là một trong những công ty đầu tiên trong nhóm Big 4 thống lĩnh thị trường các DN nhỏ và vừa (SME) sau khi đầu tư khoản tiền 40 triệu Bảng vào việc phát triển một nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ kế toán cho các DN nhỏ và các công ty mới khởi nghiệp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20190215/kpmg-dung-cung-cap-dich-vu-ke-toan-dn-nho-tai-anh-309-15022019202118.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/kpmg-dung-cung-cap-dich-vu-ke-toan-dn-nho-tai-anh-140341Fri, 15 Feb 2019 19:45:00 GMT10 công ty kế toán, kiểm toán đáng làm việc nhất năm 2018(BKTO)- Glassdoor là một trang web của Mỹ ra đời năm 2008 với mục đích đánh giá môi trường làm việc của các công ty trên toàn cầu. Hàng năm, Glassdoor thường đưa ra các danh sách xếp hạng công ty trong từng lĩnh vực khác nhau. Vừa qua, Glassdoor đã đưa ra danh sách 10 công ty kế toán, kiểm toán hàng đầu, những nơi xứng đáng để làm việc nhất trong năm 2018.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20190214/10-cong-ty-ke-toan-kiem-toan-dang-lam-viec-nhat-nam-2018-309-14022019095043.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/10-cong-ty-ke-toan-kiem-toan-dang-lam-viec-nhat-nam-2018-140333Wed, 13 Feb 2019 10:55:00 GMTNhững nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu(BKTO)- Nhằm gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo với thực tiễn hành nghề, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, ngày 27/11, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Học viện Tài chính, Viện Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tài liệu dịch thuật và tổ chức hội thảo “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181129/nhung-nguyen-tac-ke-toan-quan-tri-toan-cau-309-29112018165610.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/nhung-nguyen-tac-ke-toan-quan-tri-toan-cau-139806Tue, 27 Nov 2018 14:05:00 GMTPwC hỗ trợ DN tiếp cận chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - IFRS(BKTO) - Nhằm giúp các DN chuẩn bị tốt nhất cho việc chuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính, vừa qua tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã tổ chức các hội thảo với chủ đề "Chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS".http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181118/pwc-ho-tro-dn-tiep-can-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te---ifrs-309-18112018183024.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/pwc-ho-tro-dn-tiep-can-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te---ifrs-139738Sun, 18 Nov 2018 17:15:00 GMTVACPA và ACCA ký Biên bản ghi nhớ về chứng chỉ phối hợp IFRS(BKTO) - Bên lề Đại hội Kế toán Thế giới (WCOA 2018) tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC-Sydney, ngày 08/11, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20181110/1.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/vacpa-va-acca-ky-bien-ban-ghi-nho-ve-chung-chi-phoi-hop-ifrs-139671Sat, 10 Nov 2018 14:05:00 GMTDoanh thu toàn cầu của PwC năm 2018 vẫn đứng sau Deloitte(BKTO) - Sau EY và Deloitte, hãng kiểm toán PwC cũng đã công bố doanh thu trong năm tài khóa 2018. Năm ngoái, Deloitte đã ngoạn mục vượt qua PwC, tiếp tục bảo vệ vị trí hãng kiểm toán có doanh thu lớn nhất thế giới. Sau đó, PwC đã vạch ra nhiều kế hoạch chiến lược cho năm 2018 nhằm tạo ra bước ngoặt trong lịch sử ngành kiểm toán: dành vị trí số 1 từ Deloitte.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181106/doanh-thu-toan-cau-cua-pwc-nam-2018-van-dung-sau-deloitte-309-06112018103624.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/doanh-thu-toan-cau-cua-pwc-nam-2018-van-dung-sau-deloitte-139623Tue, 06 Nov 2018 10:05:00 GMTChung kết cuộc thi “Breaking the Limit - Vượt qua giới hạn”(BKTO) - Vừa qua, tại Hà Nội, Deloitte Việt Nam và Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tổ chức chung kết cuộc thi “Breaking the Limit- Vượt qua giới hạn” mùa thứ 4 năm 2018. Đây là sân chơi trí tuệ mang tầm khu vực, thiết thực và ý nghĩa được tổ chức từ năm 2015 dành cho các tài năng trẻ Việt Nam là sinh viên thuộc các chuyên ngành kinh tế, kế toán- kiểm toán, tài chính ngân hàng, luật trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181025/chung-ket-cuoc-thi-breaking-the-limit---vuot-qua-gioi-han-309-25102018110732.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/chung-ket-cuoc-thi-breaking-the-limit---vuot-qua-gioi-han-139514Thu, 25 Oct 2018 10:45:00 GMTICAEW đối mặt với khoản thâm hụt 2 triệu Bảng(BKTO) - Giám đốc Điều hành Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) Vernon Soare vừa có thông báo cho biết, ICAEW đang phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách bất thường 2 triệu Bảng dù trước đó, Ban Lãnh đạo ICAEW dự toán năm 2018, cơ quan sẽ dư khoảng 200.000 Bảng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181025/icaew-doi-mat-voi-khoan-tham-hut-2-trieu-bang-309-25102018110803.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/icaew-doi-mat-voi-khoan-tham-hut-2-trieu-bang-139515Thu, 25 Oct 2018 10:10:00 GMTTôn vinh đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh(BKTO) - Nhằm giúp cộng đồng DN, doanh nhân hiểu hơn về tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh, ngày 17/10, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã phối hợp với Hội đồng Carnegie về Đạo đức nghề nghiệp trong các vấn đề quốc tế và Viện Phân tích đầu tư tài chính (CFA) tôn vinh Ngày Đạo đức Toàn cầu (Global Ethics Day). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181017/ton-vinh-dao-duc-nghe-nghiep-trong-kinh-doanh-309-17102018165353.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/ton-vinh-dao-duc-nghe-nghiep-trong-kinh-doanh-139469Wed, 17 Oct 2018 16:55:00 GMT54 học viên Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh của ICAEW(BKTO) - Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 54 học viên đầu tiên của Việt Nam đã hoàn thành chương trình Chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (CFAB). Theo đó, 17 học viên tại TP. HCM và 37 học viên tại Hà Nội đã được nhận chứng chỉ CFAB của ICAEW.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20181010/54-hoc-vien-viet-nam-dau-tien-nhan-chung-chi-quoc-te-ve-tai-chinh-ke-toan-va-kinh-doanh-cua-icaew-309-10102018185906.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/54-hoc-vien-viet-nam-dau-tien-nhan-chung-chi-quoc-te-ve-tai-chinh-ke-toan-va-kinh-doanh-cua-icaew-139427Wed, 10 Oct 2018 19:05:00 GMTThách thức về thuế trong thời đại công nghệ(BKTO) - Vừa qua, tại TP.HCM, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) phối hợp với Cục thuế TP.HCM và Công ty PwC Việt Nam tổ chức Hội thảo “Các thách thức về thuế trong thời đại công nghệ” với sự tham gia của gần 300 đại biểu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180929/thach-thuc-ve-thue-trong-thoi-dai-cong-nghe-307-29092018073721.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/thach-thuc-ve-thue-trong-thoi-dai-cong-nghe-139368Sat, 29 Sep 2018 07:05:00 GMTChờ đón gần 700 cơ hội việc làm ngành kế toán, kiểm toán, tài chính(BKTO) - Ngày 30/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) sẽ tổ chức ngày hội việc làm lớn nhất và hấp dẫn nhất năm “CPA Australia Careers 2018”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/cho-don-gan-700-co-hoi-viec-lam-nganh-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh-139364Fri, 28 Sep 2018 08:45:00 GMTICAEW và KPMG ký kết hợp tác với các trường đại học Việt Nam (BKTO) - Vừa qua, Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cùng Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã ký kết biên bản hợp tác với trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) và Học viện Ngân hàng (BA) nhằm triển khai “Chương trình KPMG - ICAEW Star”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180928/icaew-va-kpmg-ky-ket-hop-tac-voi-cac-truong-dai-hoc-viet-nam-309-28092018092853.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/icaew-va-kpmg-ky-ket-hop-tac-voi-cac-truong-dai-hoc-viet-nam-139363Fri, 28 Sep 2018 08:25:00 GMTKinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong khu vực(BKTO) - Tăng trưởng GDP của khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ giảm nhiệt trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng. Việt Nam là một trong số ít quốc gia ít chịu ảnh hưởng từ những căng thẳng này - Báo cáo của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) công bố mới đây nhận định.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180928/kinh-te-viet-nam-duoc-du-bao-se-tang-truong-tot-trong-khu-vuc-309-28092018092821.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/kinh-te-viet-nam-duoc-du-bao-se-tang-truong-tot-trong-khu-vuc-139362Fri, 28 Sep 2018 08:15:00 GMT ICAEW tham gia hỗ trợ đào tạo nhân lực kiểm toán chất lượng cao cho Việt Nam(BKTO) - Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã phối hợp tổ chức buổi giới thiệu chương trình học tập và làm việc tại Malaysia dành cho các học viên ICAEW tại Việt Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180909/icaew-tham-gia-ho-tro-dao-tao-nhan-luc-kiem-toan-chat-luong-cao-cho-viet-nam-309-09092018153609.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/icaew-tham-gia-ho-tro-dao-tao-nhan-luc-kiem-toan-chat-luong-cao-cho-viet-nam-139259Sun, 09 Sep 2018 14:05:00 GMTBộ Tài chính làm việc với Liên đoàn kế toán châu Á - Thái Bình Dương(BKTO) - Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu của Liên đoàn Kế toán châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) do ông Brian Blood - Giám đốc điều hành CAPA làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Quản lý tài chính công của CAPA từ các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán các nước Ấn Độ, Bangladesh, Hàn Quốc, Pakistan, Sri Lanka, Papua New Guinea, Vương quốc Anh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180828/1.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/bo-tai-chinh-lam-viec-voi-lien-doan-ke-toan-chau-a---thai-binh-duong-139218Tue, 28 Aug 2018 08:15:00 GMTHội thảo giáo dục ICAEW khu vực Đông Nam Á năm 2018(BKTO) - Mới đây tại Malaysia, Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tổ chức Hội thảo giáo dục ICAEW khu vực Đông Nam Á năm 2018.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180828/hoi-thao-giao-duc-icaew-khu-vuc-dong-nam-a-nam-2018-309-28082018080053.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/hoi-thao-giao-duc-icaew-khu-vuc-dong-nam-a-nam-2018-139217Tue, 28 Aug 2018 08:10:00 GMTCPA Australia thảo luận về công nghệ Blockchain (BKTO) - Hiệp hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) vừa tổ chức hội thảo “Công nghệ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu Blockchain trong ngành tài chính; ngành tài chính, kế toán cần chuẩn bị những gì để đáp ứng với Blockchain”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180816/cpa-australia-thao-luan-ve-cong-nghe-blockchain-309-16082018142548.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/cpa-australia-thao-luan-ve-cong-nghe-blockchain-139164Thu, 16 Aug 2018 14:50:00 GMTEY hội thảo về công nghệ tài chính(BKTO) - Trước đó, nhằm đánh giá tiến độ hội nhập kỹ thuật số tại châu Á, Hãng kiểm toán EY đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với các nhà quản lý dịch vụ tài chính cao cấp từ 6 nền kinh tế tại đây (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines) và Hồng Kông để đánh giá xem các quốc gia này đã chuẩn bị như thế nào nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành dịch vụ tài chính trong nền kinh tế kỹ thuật số năm 2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/ey-hoi-thao-ve-cong-nghe-tai-chinh-139163Thu, 16 Aug 2018 14:24:53 GMTACCA giới thiệu học phần Đạo đức và Kỹ năng nghề nghiệp(BKTO) - Ngày 10/4, Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) với sự hỗ trợ của EY và RMIT Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thực hiện những hành vi đúng và chuẩn mực: Phát triển đạo đức DN cho nền kinh tế tương lai.Hội thảo có sự tham dự của đại diện các DN, hiệp hội nghề nghiệp và các trường đại học. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180416/Untitled.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/acca-gioi-thieu-hoc-phan-dao-duc-va-ky-nang-nghe-nghiep-138593Wed, 18 Apr 2018 09:35:00 GMTICAEW: Năm 2018, các nền kinh tế ASEAN sẽ tăng trưởng ở mức 5% (BKTO) - Báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực Đông Nam Á mới nhất của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) dự báo, tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á năm nay được kỳ vọng đạt mức vừa phải, vì sẽ khó có khả năng theo được đà tăng trưởng đột biến của năm 2017. Đối với khu vực ASEAN, tăng trưởng được dự báo đạt mức 5% nhờ vào một số nhân tố như đầu tư vào khu vực tư nhân và nhu cầu nội địa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/icaew-nam-2018-cac-nen-kinh-te-asean-se-tang-truong-o-muc-5-138502Sat, 31 Mar 2018 23:05:00 GMTCơ hội học chương trình Chartered Accountant cho học viên Việt Nam(BKTO) - Mới đây, tại Hà Nội, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cùng 04 đối tác đào tạo của ICAEW tại Việt Nam và Singapore đã ký Thỏa ước hợp tác thể hiện sự cam kết của ICAEW với học viên Việt Nam trong việc hỗ trợ cung cấp cơ hội học toàn bộ chương trình Chartered Accountant tại Việt Nam cũng như đa dạng hóa các hình thức đào tạo. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180309/006%20AFA%20-%20CA%20-ICAEW%20Signing%202.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/co-hoi-hoc-chuong-trinh-chartered-accountant-cho-hoc-vien-viet-nam-138385Fri, 09 Mar 2018 23:00:00 GMTTừ tháng 9/2018, ACCA có môn thi mới(BKTO) - Thông tin từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) vừa cho biết, bắt đầu từ kỳ thi tháng 9/2018, ACCA sẽ tổ chức thi cho 2 học phần mới - Lãnh đạo doanh nghiệp chiến lược và Báo cáo doanh nghiệp chiến lược. Ngay từ bây giờ, các học viên ACCA có thể tham gia đăng ký thi các môn mới thuộc cấp độ Chuyên nghiệp chiến lược.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/tu-thang-92018-acca-co-mon-thi-moi-138310Fri, 23 Feb 2018 12:35:00 GMTACCA sẽ áp dụng thi trên máy tính các môn F5 đến F9 tại Việt Nam (BKTO) - Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam vừa tổ chức buổi đào tạo cho giảng viên các trung tâm đào tạo chương trình ACCA để chuẩn bị áp dụng kỳ thi bằng máy tính cho cấp độ kỹ năng cơ bản ACCA (các môn F5 đến F9) tại Việt Nam từ tháng 6/2018.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180131/Tin%20ACCA%20dien%20tu.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/acca-se-ap-dung-thi-tren-may-tinh-cac-mon-f5-den-f9-tai-viet-nam-138259Wed, 31 Jan 2018 15:00:00 GMTCơ hội học tập và làm việc tại Malaysia cho học viên ICAEW Việt Nam(BKTO) - Mới đây, tại Malaysia - Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cùng Sunway TES, Sunway College (STES) - thành viên Tập đoàn giáo dục Sunway Malaysia và PricewaterhouseCoopers LPP (PwC) Malaysia đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) để hỗ trợ các học viên Việt Nam mong muốn theo đuổi Bằng nghề nghiệp quốc tế ICAEW Chartered Accountant (ICAEW ACA) cùng cơ hội việc làm tại PwC Malaysia và PwC Việt Nam - hai công ty hàng đầu ở Đông Nam Á.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/Ky%20ket%20MoA%20ICAEW.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/co-hoi-hoc-tap-va-lam-viec-tai-malaysia-cho-hoc-vien-icaew-viet-nam-138165Thu, 04 Jan 2018 10:10:00 GMTXây dựng chiến lược thu hút nhân tài tại các công ty kiểm toán vừa và nhỏ(BKTO) - Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) vừa công bố Báo cáo toàn cầu với tên gọi Thế hệ tương lai (Generation Next) - Quản lý nhân tài trong các công ty kiểm toán vừa và nhỏ (SMPS). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/Mr_%20Ben%20Baruch(1).pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/xay-dung-chien-luoc-thu-hut-nhan-tai-tai-cac-cong-ty-kiem-toan-vua-va-nho-138155Mon, 01 Jan 2018 11:00:00 GMTCông nghệ Blockchain - bước đột phá làm thay đổi ngành tài chính - kế toán (BKTO) - Nhận định trên được Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đưa ra trong một báo cáo mới nhất về blockchain (sổ cái đại chúng) mang tên “Blockchain và tương lai ngành kế toán”. Theo đó, công nghệ này đang tạo sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp ở ngành tài chính - kế toán. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20171211/Blockchain.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/cong-nghe-blockchain---buoc-dot-pha-lam-thay-doi-nganh-tai-chinh---ke-toan-138105Tue, 12 Dec 2017 14:55:00 GMTVACPA vinh danh thêm 18 hội viên cao cấp(BKTO) - Ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức vinh danh Hội viên cao cấp cho 18 hội viên, nâng tổng số hội viên cao cấp của Hội lên 92. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/Tin%20Vacpa(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/vacpa-vinh-danh-them-18-hoi-vien-cao-cap-138020Fri, 24 Nov 2017 17:25:00 GMTDiễn đàn Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam 2017(BKTO) - Ngày 22/11, tại TP.HCM, Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) đã tổ chức Diễn đàn Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (Vietnam CFO Forum 2017). Diễn đàn đã làm nổi bật các vấn đề đạo đức và thách thức tại nơi làm việc, sự chuyển đổi công nghệ số, quản trị nhân tài và vai trò mà các lãnh đạo tài chính cần nắm rõ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/Dien%20dan%20Giam%20doc%20tai%20chinh(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/dien-dan-cau-lac-bo-giam-doc-tai-chinh-viet-nam-2017-138014Thu, 23 Nov 2017 22:40:00 GMTLan tỏa giá trị từ Hội thảo Giáo dục ICAEW khu vực Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam(BKTO) - Vừa qua, tại Hà Nội và TP.HCM, Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales tại Việt Nam (ICAEW) đã tổ chức Hội thảo Giáo dục ICAEW khu vực Đông Nam Á. Hội thảo có sự tham gia của hàng trăm giảng viên khối ngành tài chính, kế toán và kinh doanh đến từ các quốc gia Đông Nam Á. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20171105/lan-toa-gia-tri-tu-hoi-thao-giao-duc-khu-vuc-dong-nam-a-dau-tien-tai-viet-nam-339-05112017181059.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/lan-toa-gia-tri-tu-hoi-thao-giao-duc-icaew-khu-vuc-dong-nam-a-dau-tien-tai-viet-nam-137930Sun, 05 Nov 2017 18:04:00 GMTCó cần hàng rào kỹ thuật cho thị trường kiểm toán độc lập Việt Nam?<i>(BKTO) - Việt Nam có cần thiết phải xây dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ thị trường kiểm toán độc lập ở trong nước khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)? Đây là vấn đề từng được các chuyên gia đặt ra nhiều lần trước và sau khi AEC được thành lập. Tuy nhiên, đến thời điểm này, câu hỏi đó vẫn chưa tìm được đáp án chung.&nbsp;</i>http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20170518/co-can-hang-rao-ky-thuat-cho-thi-truong-kiem-toan-doc-lap-viet-nam-339-18052017095512.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/co-can-hang-rao-ky-thuat-cho-thi-truong-kiem-toan-doc-lap-viet-nam-136701Thu, 13 Oct 2016 10:00:00 GMT