An sinh xã hộihttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/an-sinh-xa-hoi.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánTôn vinh 87 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(BKTO) - Chiều ngày 31/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần thứ I giai đoạn 2017-2021. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221101/ton-vinh-87-doanh-nghiep-tieu-bieu-trong-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-408-01112022102416.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ton-vinh-87-doanh-nghiep-tieu-bieu-trong-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem--157030Tue, 01 Nov 2022 10:10:00 GMTCấp bách tháo gỡ vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế(BKTO) – Nhấn mạnh vai trò của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) là nguồn kinh phí chủ yếu cho hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) của các cơ sở y tế hiện nay, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cấp bách có giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221031/cap-bach-thao-go-vuong-mac-trong-thanh-quyet-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-408-31102022140047.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/cap-bach-thao-go-vuong-mac-trong-thanh-quyet-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-157010Mon, 31 Oct 2022 14:00:48 GMTPhấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xuống dưới mức 2,93%(BKTO) – Đây là mục tiêu vừa được Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đặt ra tại Nghị quyết số 317-NQ/BCSĐ về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221028/phan-dau-giam-so-tien-cham-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-xuong-duoi-muc-293-408-28102022150310.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phan-dau-giam-so-tien-cham-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-xuong-duoi-muc-293-156971Fri, 28 Oct 2022 15:03:10 GMTDự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi): Cần quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành Bảo hiểm xã hội(BKTO) - Góp ý Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của ngành BHXH Việt Nam; đồng thời đề xuất quy định rõ việc thành lập cơ quan thanh tra BHXH Việt Nam trong Dự thảo Luật.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221028/du-thao-luat-thanh-tra-sua-doi-can-quy-dinh-ro-viec-thanh-lap-thanh-tra-nganh-bao-hiem-xa-hoi-408-28102022150254.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/du-thao-luat-thanh-tra-sua-doi-can-quy-dinh-ro-viec-thanh-lap-thanh-tra-nganh-bao-hiem-xa-hoi-156970Fri, 28 Oct 2022 15:02:57 GMTKhẩn trương đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số(BKTO) – Phát biểu thảo luận tại phiên họp chiều 27/10, về đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn Bắc Kạn) đề nghị yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221028/khan-truong-de-xuat-chinh-sach-ho-tro-mua-the-bao-hiem-y-te-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-408-28102022150119.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khan-truong-de-xuat-chinh-sach-ho-tro-mua-the-bao-hiem-y-te-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-156963Fri, 28 Oct 2022 15:01:19 GMTHà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 183 nghìn lao động(BKTO) - Từ đầu năm 2022 đến nay, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm, tăng 46.411 lao động, tương đương tăng 34% so với 10 tháng đầu năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221027/ha-noi-da-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-183-nghin-lao-dong-408-27102022101552.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ha-noi-da-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-183-nghin-lao-dong-156937Thu, 27 Oct 2022 10:15:53 GMTHơn 37% lực lượng lao động trong độ tuổi đã tham gia bảo hiểm xã hội(BKTO) - Các chỉ tiêu về thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), độ bao phủ người tham gia cơ bản tăng so với cùng kỳ và thời điểm tháng 12/2021; nợ BHXH, BHYT có xu hướng giảm, tạo tiền đề triển khai quyết liệt, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221027/hon-37-luc-luong-lao-dong-trong-do-tuoi-da-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-408-27102022101403.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-37-luc-luong-lao-dong-trong-do-tuoi-da-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-156932Thu, 27 Oct 2022 10:14:03 GMTQuy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221020/quy-dinh-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-408-20102022214732.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/quy-dinh-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-156802Thu, 20 Oct 2022 21:47:32 GMTInfographic - Cả nước chung tay vì người nghèo (BKTO) - Trong những năm qua, chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp và các ngành. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221019/ca-nuoc-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-408-19102022105128.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/infographic---ca-nuoc-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-156759Wed, 19 Oct 2022 10:50:00 GMTBảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Chính sách nhân văn, lợi ích thiết thực(BKTO) - Năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên. Đây là minh chứng cho thấy vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) cũng được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực từ chính sách này. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221004/bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien-chinh-sach-nhan-van-loi-ich-thiet-thuc-408-04102022201010.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien-chinh-sach-nhan-van-loi-ich-thiet-thuc-156493Tue, 04 Oct 2022 20:10:00 GMTTạo môi trường làm việc bình đẳng để rút ngắn khoảng cách giới(BKTO) - Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia lao động chiếm hơn 60% tổng số người trong độ tuổi lao động, cao hơn so với nhiều quốc gia (toàn cầu chiếm gần 50%). Chính vì vậy, việc tạo ra môi trường làm việc bình đẳng cho lao động nữ sẽ là giải pháp quan trọng để rút ngắn khoảng cách giới. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221004/tao-moi-truong-lam-viec-binh-dang-de-rut-ngan-khoang-cach-gioi-408-04102022102352.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tao-moi-truong-lam-viec-binh-dang-de-rut-ngan-khoang-cach-gioi-156483Tue, 04 Oct 2022 10:35:00 GMTBa thách thức cần giải quyết của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam(BKTO) - Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần giải quyết được 3 thách thức của hệ thống an sinh xã hội (ASXH): Việc làm phi chính thức, già hóa dân số, biến đổi khí hậu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20221001/ba-thach-thuc-can-giai-quyet-cua-he-thong-an-sinh-xa-hoi-viet-nam-408-01102022103254.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ba-thach-thuc-can-giai-quyet-cua-he-thong-an-sinh-xa-hoi-viet-nam-156454Sat, 01 Oct 2022 10:32:54 GMTViệt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm(BKTO) - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Thị Hà khẳng định Việt Nam luôn cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và việc làm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220929/viet-nam-cam-ket-thuc-day-binh-dang-gioi-trong-linh-vuc-lao-dong-viec-lam-408-29092022203250.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/viet-nam-cam-ket-thuc-day-binh-dang-gioi-trong-linh-vuc-lao-dong-viec-lam-156424Thu, 29 Sep 2022 20:32:52 GMTTạo điều kiện tốt hơn cho các tôn giáo tham gia hoạt động an sinh xã hội(BKTO) - Chiều 16/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội thảo khoa học “Phát huy nguồn lực của các tôn giáo ở Việt Nam tham gia các hoạt động an sinh, xã hội góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220917/tao-dieu-kien-tot-hon-cho-cac-ton-giao-tham-gia-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-408-17092022164730.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tao-dieu-kien-tot-hon-cho-cac-ton-giao-tham-gia-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-156216Sat, 17 Sep 2022 16:45:00 GMT41 tỉnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(BKTO) - Đến nay, 41 tỉnh hoàn thành giải ngân 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động, chỉ còn 6 tỉnh giải ngân dưới 80% so với số đề nghị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220908/41-tinh-hoan-thanh-giai-ngan-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-408-08092022213734.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/41-tinh-hoan-thanh-giai-ngan-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-156063Thu, 08 Sep 2022 21:37:34 GMTTạo “lá chắn” an toàn cho trẻ em(BKTO) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, trong bối cảnh năm học mới vừa bắt đầu, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em chính là cách quan tâm thiết thực nhất để đảm bảo điều kiện an toàn, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220908/tao-la-chan-an-toan-cho-tre-em-408-08092022152837.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tao-la-chan-an-toan-cho-tre-em-156044Thu, 08 Sep 2022 15:28:37 GMTĐã chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ(BKTO) – Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220906/da-chi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-dat-khoang-98-tong-so-ho-so-408-06092022201309.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/da-chi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-dat-khoang-98-tong-so-ho-so-156006Tue, 06 Sep 2022 20:50:00 GMTVượt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội(BKTO) - Trong điều kiện kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển người tham gia cũng như công tác thu, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BHTN của các địa phương đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220830/vuot-kho-khan-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-408-30082022202011.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/vuot-kho-khan-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-155942Tue, 30 Aug 2022 20:30:00 GMTCần nâng cao chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm(BKTO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng cơ quan soạn thảo cần xem xét, cân nhắc bổ sung thêm một số chỉ tiêu về chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm, để nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp (DN) bảo hiểm. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220830/can-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-quyen-loi-bao-hiem-408-30082022200308.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/can-nang-cao-chat-luong-giai-quyet-quyen-loi-bao-hiem-155935Tue, 30 Aug 2022 20:15:00 GMTViệt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Cơ quan An sinh xã hội quốc gia Lào vừa có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 và trao đổi, thảo luận, định hướng các hoạt động hợp tác giai đoạn tiếp theo.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220826/viet-nam---lao-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-an-sinh-xa-hoi-408-26082022225152.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/viet-nam---lao-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-an-sinh-xa-hoi-155890Fri, 26 Aug 2022 22:51:53 GMTCó thêm hơn 243 nghìn người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) – Chiều 18/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về tình hình triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220818/co-them-hon-243-nghin-nguoi-lao-dong-duoc-nhan-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-18082022205943.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/co-them-hon-243-nghin-nguoi-lao-dong-duoc-nhan-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-155775Thu, 18 Aug 2022 20:59:43 GMTNhận diện rõ dư địa để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(BKTO) – Đây là yêu cầu được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh tại Hội nghị với 6 địa phương phía Nam nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, diễn ra ngày 13/8.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220814/nhan-dien-ro-du-dia-de-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-408-14082022232826.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nhan-dien-ro-du-dia-de-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-155707Sun, 14 Aug 2022 23:28:26 GMTThị trường lao động phục hồi tích cực(BKTO) - Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong 6 tháng đầu năm 2022 là 50,3 triệu người, tăng 417 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220814/thi-truong-lao-dong-phuc-hoi-tich-cuc-408-14082022182900.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thi-truong-lao-dong-phuc-hoi-tich-cuc-155704Sun, 14 Aug 2022 18:29:00 GMTThách thức giảm nghèo(BKTO) - Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều hộ nghèo không thoát được nghèo, thậm chí tái nghèo. Giảm nghèo bền vững đang đứng trước rất nhiều thách thức.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220812/thach-thuc-giam-ngheo-408-12082022210530.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thach-thuc-giam-ngheo-155681Fri, 12 Aug 2022 21:05:30 GMTTri ân cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị(BKTO) - Ngày 10/8, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức tặng quà cho cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220811/tri-an-cuu-thanh-nien-xung-phong-co-hoan-canh-kho-khan-tai-quang-tri-309-11082022185918.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tri-an-cuu-thanh-nien-xung-phong-co-hoan-canh-kho-khan-tai-quang-tri-155657Thu, 11 Aug 2022 13:00:00 GMTTrước 15/8, phải có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15/8 có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220810/truoc-158-phai-co-giai-phap-xu-ly-don-doc-giai-quyet-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-408-10082022145205.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/truoc-158-phai-co-giai-phap-xu-ly-don-doc-giai-quyet-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-155633Wed, 10 Aug 2022 14:15:00 GMTỨng dụng VssID: Bước đột phá giúp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế công khai, minh bạch(BKTO) - Sự ra đời của Bảo hiểm xã hội số (ứng dụng VssID) trên thiết bị di động là một bước đột phá mạnh mẽ của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Sau gần 2 năm triển khai, ứng dụng ngày càng phát huy vai trò hữu ích trong việc cung cấp thông tin về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cũng như về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220808/ung-dung-vssid-buoc-dot-pha-giup-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-cong-khai-minh-bach-408-08082022215108.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ung-dung-vssid-buoc-dot-pha-giup-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-cong-khai-minh-b-155611Mon, 08 Aug 2022 21:51:09 GMTNghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220805/nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-khong-qua-5-nam-408-05082022205602.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-khong-qua-5-nam-155575Fri, 05 Aug 2022 20:56:02 GMTKhẩn trương hoàn thành giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia(BKTO) - Ngày 04/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện 698/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220805/khan-truong-hoan-thanh-giai-ngan-von-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-408-05082022205545.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khan-truong-hoan-thanh-giai-ngan-von-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-155574Fri, 05 Aug 2022 20:55:45 GMTPhối hợp nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế(BKTO) - Với mục tiêu cuối cùng là vì người bệnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế đã thảo luận thảo luận và đi đến thống nhất sớm triển khai các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế (BHYT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220805/phoi-hop-nhanh-chong-thao-go-vuong-mac-trong-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-408-05082022005914.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phoi-hop-nhanh-chong-thao-go-vuong-mac-trong-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-155561Thu, 04 Aug 2022 22:00:00 GMTTỷ lệ nghèo đa chiều trong dân tộc thiểu số giảm từ 20% xuống còn 10%(BKTO) - Trong thập kỷ qua, thành tựu giảm nghèo ở Việt Nam rất ấn tượng cho dù được đo lường bởi bất kể phương pháp nào. Tỷ lệ nghèo đa chiều trong dân tộc thiểu số giảm 1 nửa trong vòng 1 thập niên, từ 20% xuống còn 10%.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220729/ty-le-ngheo-da-chieu-trong-dan-toc-thieu-so-giam-tu-20-xuong-con-10-408-29072022141900.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ty-le-ngheo-da-chieu-trong-dan-toc-thieu-so-giam-tu-20-xuong-con-10-155463Fri, 29 Jul 2022 14:19:00 GMTKhẩn trương giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220728/khan-truong-giai-ngan-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-408-28072022205439.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khan-truong-giai-ngan-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-155447Thu, 28 Jul 2022 20:54:40 GMTGiai đoạn 2022-2025, hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp (BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220728/giai-doan-2022-2025-ho-tro-it-nhat-8000-thanh-nien-khoi-nghiep-408-28072022205411.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/giai-doan-2022-2025-ho-tro-it-nhat-8000-thanh-nien-khoi-nghiep-155446Thu, 28 Jul 2022 20:54:11 GMT2,5 triệu USD trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế(BKTO) – Khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD sẽ được dành để trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng yếu thế tại các tỉnh miền Bắc. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220726/25-trieu-usd-tro-giup-phap-ly-cho-doi-tuong-yeu-the-408-26072022181800.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/25-trieu-usd-tro-giup-phap-ly-cho-doi-tuong-yeu-the-155412Tue, 26 Jul 2022 17:45:00 GMTCông cụ đắc lực trong giám định, quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế(BKTO) – Được triển khai xây dựng và đưa vào vận hành hơn 5 năm qua, Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã kết nối, liên thông dữ liệu với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giám định, quản lý Quỹ BHYT. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220725/cong-cu-dac-luc-trong-giam-dinh-quan-ly-quy-bao-hiem-y-te-408-25072022140451.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/cong-cu-dac-luc-trong-giam-dinh-quan-ly-quy-bao-hiem-y-te-155389Mon, 25 Jul 2022 14:04:52 GMTTuyên dương 450 người có công tiêu biểu toàn quốc(BKTO) - 450 đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tiêu biểu năm nay là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, những người cả cuộc đời đi tìm hài cốt đồng đội, những người mẹ, người vợ, người con trung hậu, đảm đang, những thương binh, bệnh binh vượt khó...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220724/tuyen-duong-450-nguoi-co-cong-tieu-bieu-toan-quoc-408-24072022195800.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tuyen-duong-450-nguoi-co-cong-tieu-bieu-toan-quoc-155379Sun, 24 Jul 2022 19:58:05 GMTLinh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(BKTO) - Với quan điểm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ" và phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả", trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu đề ra. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220715/linh-hoat-sang-tao-trong-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-408-15072022135451.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/linh-hoat-sang-tao-trong-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-155314Fri, 15 Jul 2022 14:02:00 GMTTăng cường phối hợp trong truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hội viên nông dân(BKTO) - Chiều 14/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220715/tang-cuong-phoi-hop-trong-truyen-thong-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-den-hoi-vien-nong-dan-408-15072022135426.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-cuong-phoi-hop-trong-truyen-thong-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-den-hoi-vien-nong-da-155312Fri, 15 Jul 2022 13:50:00 GMTThủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220714/thu-tuong-chi-dao-day-nhanh-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-408-14072022171800.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thu-tuong-chi-dao-day-nhanh-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-155304Thu, 14 Jul 2022 17:18:01 GMTHơn 56.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong ngày ra quân truyền thông(BKTO) - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, toàn quốc đã có hơn 56.500 người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trong ngày ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 01/7. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220713/hon-56500-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-trong-ngay-ra-quan-truyen-thong-408-13072022162833.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-56500-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-trong-ngay-ra-quan-truy-155285Wed, 13 Jul 2022 16:30:00 GMTĐến năm 2025, phấn đấu đạt 47,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội(BKTO) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220708/den-nam-2025-phan-dau-dat-472-luc-luong-lao-dong-trong-do-tuoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-408-08072022203802.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/den-nam-2025-phan-dau-dat-472-luc-luong-lao-dong-trong-do-tuoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-155226Fri, 08 Jul 2022 20:38:02 GMTBảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế(BKTO) - Sáng 08/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam (01/7).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220708/bao-dam-tot-nhat-quyen-loi-cua-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-408-08072022203723.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bao-dam-tot-nhat-quyen-loi-cua-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-155225Fri, 08 Jul 2022 20:37:24 GMTChung sức, đồng lòng tri ân người có công(BKTO) - “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã trở thành đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Trong thời đại Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ (nay gọi chung là người có công với cách mạng) luôn được quan tâm thực hiện với những việc làm thiết thực, hiệu quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/3%20-%20(27-28).JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chung-suc-dong-long-tri-an-nguoi-co-cong-155191Thu, 07 Jul 2022 10:10:00 GMTCông tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề còn nhiều khó khăn(BKTO) - Ngày 28/6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến để nắm bắt tình hình và bàn về các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo GDNN năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220629/cong-tac-tuyen-sinh-to-chuc-dao-tao-nghe-con-nhieu-kho-khan-408-29062022155305.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/cong-tac-tuyen-sinh-to-chuc-dao-tao-nghe-con-nhieu-kho-khan-155072Wed, 29 Jun 2022 15:53:07 GMTHơn 402.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đã được xác nhận để hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà(BKTO) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đến nay, đã có 402.600 lao động tham gia BHXH bắt buộc được cơ quan BHXH xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220629/hon-402000-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-da-duoc-xac-nhan-de-huong-ho-tro-tien-thue-nha-408-29062022145825.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-402000-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-da-duoc-xac-nhan-de-huong-ho-tro-tien-thue-nha-155070Wed, 29 Jun 2022 14:58:25 GMTGiảm thiểu lao động trẻ em thông qua hệ thống an sinh xã hội(BKTO) - Lao động trẻ em (LĐTE) có nguy cơ tăng trở lại, tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, ở những nơi khó can thiệp và có nguy cơ cao tham gia chuỗi cung ứng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220803/giam-thieu-lao-dong-tre-em-thong-qua-he-thong-an-sinh-xa-hoi-408-03082022113000.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/giam-thieu-lao-dong-tre-em-thong-qua-he-thong-an-sinh-xa-hoi-155532Wed, 22 Jun 2022 09:15:00 GMTLương tăng, người lao động vẫn chưa hết lo(BKTO) - Từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6%. Đây là tin vui đối với người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, nhiều lao động vẫn chưa hết băn khoăn, lo lắng…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220619/luong-tang-nguoi-lao-dong-van-chua-het-lo-408-19062022200947.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/luong-tang-nguoi-lao-dong-van-chua-het-lo-154985Sun, 19 Jun 2022 20:09:48 GMTĐề xuất dành hơn 400 tỷ đồng tặng quà người có công(BKTO) – Theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), hơn 1,3 triệu người có công với cách mạng sẽ được tặng quà với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220617/de-xuat-danh-hon-400-ty-dong-tang-qua-nguoi-co-cong-408-17062022105413.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/de-xuat-danh-hon-400-ty-dong-tang-qua-nguoi-co-cong-154957Fri, 17 Jun 2022 10:54:13 GMT6% lao động giúp việc gia đình được hưởng an sinh xã hội toàn diện(BKTO) - Chỉ có 6% lao động giúp việc gia đình trên toàn thế giới được tiếp cận an sinh xã hội toàn diện, theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220616/6-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-duoc-huong-an-sinh-xa-hoi-toan-dien-408-16062022211049.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/6-lao-dong-giup-viec-gia-dinh-duoc-huong-an-sinh-xa-hoi-toan-dien-154948Thu, 16 Jun 2022 21:10:49 GMTKhẩn trương đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế(BKTO) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220616/khan-truong-dam-bao-cung-ung-thuoc-vat-tu-y-te-phuc-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-408-16062022141511.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khan-truong-dam-bao-cung-ung-thuoc-vat-tu-y-te-phuc-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-154936Thu, 16 Jun 2022 14:15:12 GMTHà Nội giải quyết việc làm cho gần 118.000 lao động (BKTO) - Ước tính, 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 117.931 lao động, đạt 73,7% kế hoạch năm, tăng 20.066 lao động, tương đương tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220613/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-118000-lao-dong-408-13062022200729.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ha-noi-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-118000-lao-dong-154882Mon, 13 Jun 2022 20:07:29 GMTTăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/7(BKTO) - Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220612/tang-luong-toi-thieu-vung-them-6-tu-ngay-017-408-12062022130907.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-luong-toi-thieu-vung-them-6-tu-ngay-017-154880Sun, 12 Jun 2022 13:09:07 GMTNhững yếu tố then chốt giữ chân người lao động(BKTO) - Theo các chuyên gia, để đảm bảo chuỗi cung ứng lao động, cần sớm hoàn thiện chính sách về việc làm, an sinh xã hội. Đây là những yếu tố then chốt để giữ chân người lao động, giúp họ “an cư lạc nghiệp”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220612/nhung-yeu-to-then-chot-giu-chan-nguoi-lao-dong-408-12062022130814.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nhung-yeu-to-then-chot-giu-chan-nguoi-lao-dong-154878Sun, 12 Jun 2022 13:08:15 GMTChung tay giải quyết các thách thức về việc làm(BKTO) – Việt Nam cam kết chung tay với các quốc gia thành viên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cùng giải quyết các thách thức của tương lai việc làm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220609/chung-tay-giai-quyet-cac-thach-thuc-ve-viec-lam-408-09062022165304.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chung-tay-giai-quyet-cac-thach-thuc-ve-viec-lam-154831Thu, 09 Jun 2022 16:53:05 GMTTrên 45.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(BKTO) – Trước tác động và ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch Covid-19 với người lao động và DN, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã luôn theo sát diễn biến thực tế, chủ động tham mưu, phối hợp với các Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để tháo gỡ khó khăn cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220606/tren-45000-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-doanh-nghiep-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-408-06062022140152.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tren-45000-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-doanh-nghiep-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-154795Mon, 06 Jun 2022 14:01:52 GMTCà Mau: Người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà(BKTO) - Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau đã phê duyệt mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 2.800 lao động, với tổng kinh phí hơn 1.170 tỷ đồng. Có thể nói, Cà Mau là một trong những địa phương triển khai thực hiện sớm chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220602/ca-mau-nguoi-lao-dong-da-nhan-duoc-tien-ho-tro-thue-nha-408-02062022142831.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ca-mau-nguoi-lao-dong-da-nhan-duoc-tien-ho-tro-thue-nha-154743Thu, 02 Jun 2022 14:28:31 GMTChung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em(BKTO) - Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220601/chung-tay-cham-soc-giao-duc-va-bao-ve-tre-em-408-01062022200704.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chung-tay-cham-soc-giao-duc-va-bao-ve-tre-em-154732Wed, 01 Jun 2022 20:07:07 GMTHỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 3 nghìn tỷ đồng(BKTO) - NSNN bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220601/ho-tro-lai-suat-cac-khoan-vay-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-toi-da-3-nghin-ty-dong-408-01062022200032.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ho-tro-lai-suat-cac-khoan-vay-tai-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-toi-da-3-nghin-ty-dong-154729Wed, 01 Jun 2022 15:00:00 GMTHoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8(BKTO) - Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Công điện 431/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220520/hoan-thanh-viec-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-trong-thang-8-408-20052022143408.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hoan-thanh-viec-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-trong-thang-8-154547Fri, 20 May 2022 14:34:08 GMTHuy động mọi nguồn lực để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi(BKTO) – Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực để triển khai Nghị quyết 11. Đến nay, trên 2.335 tỷ đồng từ các chương trình tín dụng ưu đãi đã được giải ngân.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220518/huy-dong-moi-nguon-luc-de-trien-khai-cac-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-408-18052022204241.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/huy-dong-moi-nguon-luc-de-trien-khai-cac-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-154527Wed, 18 May 2022 20:42:43 GMTChi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (BKTO) - Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220515/chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-nam-2022-bang-157-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi-408-15052022145542.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-nam-2022-bang-157-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi-154480Sun, 15 May 2022 14:55:42 GMTChủ động phòng, chống bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân(BKTO) - Ngày 09/5, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2329/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20220510/637877236174793705-viem%20gan.jpeghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chu-dong-phong-chong-benh-viem-gan-cap-chua-ro-nguyen-nhan-154399Tue, 10 May 2022 11:15:00 GMTHơn 75.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong ngày ra quân tuyên truyền, vận động(BKTO) - Chiều 09/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong ngày ra quân toàn quốc hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, đã phát triển được 22.306 người tham gia BHXH tự nguyện, 53.308 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, vượt mục tiêu của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã đặt ra. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220510/hon-75600-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-trong-ngay-ra-quan-tuyen-truyen-van-dong-408-10052022111908.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-75600-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-trong-ngay-ra-quan-tuye-154398Tue, 10 May 2022 11:10:00 GMTRa quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân(BKTO) - Ngày 08/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220508/ra-quan-huong-ung-thang-van-dong-trien-khai-bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-408-08052022204404.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ra-quan-huong-ung-thang-van-dong-trien-khai-bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-154389Sun, 08 May 2022 20:44:07 GMTThỏa ước lao động tập thể giúp giải quyết các thách thức về việc làm(BKTO) - Thương lượng tập thể đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ đại dịch và có thể tạo ra một phương tiện hiệu quả giúp người sử dụng lao động và người lao động giải quyết những thách thức mới nổi đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế giới việc làm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220506/thoa-uoc-lao-dong-tap-the-giup-giai-quyet-cac-thach-thuc-ve-viec-lam-408-06052022220506.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thoa-uoc-lao-dong-tap-the-giup-giai-quyet-cac-thach-thuc-ve-viec-lam-154376Fri, 06 May 2022 22:05:07 GMTXây dựng nền an sinh xã hội hiện đại, tiên tiến, bền vững(BKTO) - Việc thực hiện các chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 cần được đánh giá tổng thể theo hướng chỉ rõ các kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng nền an sinh xã hội hiện đại, tiên tiến, phát triển bền vững.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220506/xay-dung-nen-an-sinh-xa-hoi-hien-dai-tien-tien-ben-vung-408-06052022220450.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xay-dung-nen-an-sinh-xa-hoi-hien-dai-tien-tien-ben-vung-154375Fri, 06 May 2022 22:04:54 GMTThanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử của ngành BHXH: Giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả và giảm thiểu phiền hà cho đơn vị(BKTO) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc áp dụng phương thức điện tử trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (TTKT) của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả to lớn. Phương thức này sẽ tiếp tục được BHXH Việt Nam đẩy mạnh áp dụng trong thời gian tới kết hợp hài hòa với TTKT theo phương thức truyền thống.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220505/thanh-tra-kiem-tra-theo-phuong-thuc-dien-tu-cua-nganh-bhxh-giup-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-va-giam-thieu-phien-ha-cho-don-vi-408-05052022085832.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thanh-tra-kiem-tra-theo-phuong-thuc-dien-tu-cua-nganh-bhxh-giup-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-va-giam-154356Thu, 05 May 2022 08:58:33 GMTPhát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội(BKTO) - Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220428/phat-huy-vai-tro-nhan-dan-trong-xay-dung-va-thuc-hien-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-408-28042022155144.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phat-huy-vai-tro-nhan-dan-trong-xay-dung-va-thuc-hien-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-154299Thu, 28 Apr 2022 15:51:47 GMTNộp hồ sơ trực tuyến đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(BKTO) – Người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220427/nop-ho-so-truc-tuyen-de-nghi-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-408-27042022200745.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nop-ho-so-truc-tuyen-de-nghi-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-154292Wed, 27 Apr 2022 20:10:00 GMTTham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế(BKTO) - Để tiệm cận với mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, Việt Nam cần suy nghĩ về cách thức đổi mới nhằm tiếp cận các đối tượng khu vực phi chính thức; bất kể họ làm gì, ở đâu, họ sẽ vẫn được đóng BHYT….http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220424/tham-van-kinh-nghiem-quoc-te-ve-xay-dung-chinh-sach-va-sua-doi-luat-bao-hiem-y-te-408-24042022201113.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tham-van-kinh-nghiem-quoc-te-ve-xay-dung-chinh-sach-va-sua-doi-luat-bao-hiem-y-te-154255Sun, 24 Apr 2022 20:11:14 GMTXây dựng “lưới” an sinh xã hội theo hướng bền vững, toàn diện, bao trùm(BKTO) - “Lưới” an sinh xã hội giai đoạn tới phải hướng tới nền kinh tế vì con người và một xã hội thích ứng với những cú sốc. Quan điểm về phát triển sẽ không chỉ là bền vững mà phải toàn diện, bao trùm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220421/xay-dung-luoi-an-sinh-xa-hoi-theo-huong-ben-vung-toan-dien-bao-trum-408-21042022205919.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xay-dung-luoi-an-sinh-xa-hoi-theo-huong-ben-vung-toan-dien-bao-trum-154229Thu, 21 Apr 2022 20:59:23 GMTTăng cường thanh tra việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội(BKTO) - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220421/tang-cuong-thanh-tra-viec-thuc-hien-du-toan-quyet-toan-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-408-21042022205848.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-cuong-thanh-tra-viec-thuc-hien-du-toan-quyet-toan-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-154227Thu, 21 Apr 2022 20:58:48 GMTTiếp tục cải cách, củng cố hệ thống an sinh xã hội(BKTO) - Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam vẫn cần tiếp tục được cải cách và củng cố hơn nữa nhằm hiện thực hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước hướng đến an sinh xã hội cho tất cả mọi người. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220420/tiep-tuc-cai-cach-cung-co-he-thong-an-sinh-xa-hoi-408-20042022203755.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tiep-tuc-cai-cach-cung-co-he-thong-an-sinh-xa-hoi-154211Wed, 20 Apr 2022 20:55:00 GMTTập trung đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà(BKTO) – Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động (NLĐ), thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20220331/637843392200057576-nld.jpeghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tap-trung-day-nhanh-tien-do-xac-nhan-cho-nguoi-lao-dong-huong-ho-tro-tien-thue-nha-154053Thu, 31 Mar 2022 20:25:00 GMT3,4 triệu lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà(BKTO) – Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220331/34-trieu-lao-dong-se-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-408-31032022070117.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/34-trieu-lao-dong-se-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-154047Wed, 30 Mar 2022 23:00:00 GMTBảo vệ người lao động là yêu cầu quan trọng khi sửa Luật Bảo hiểm xã hội(BKTO) - Tăng cường bảo vệ người lao động phải là yêu cầu quan trọng trong quá trình cải cách Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) của Việt Nam. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/bao-ve-nguoi-lao-dong-la-yeu-cau-quan-trong-khi-sua-luat-bao-hiem-xa-hoi-408-25032022212006.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bao-ve-nguoi-lao-dong-la-yeu-cau-quan-trong-khi-sua-luat-bao-hiem-xa-hoi-153989Fri, 25 Mar 2022 21:30:00 GMTGiải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi cho người lao động mắc Covid-19 (BKTO) - Nhằm tạo thuận lợi, giải quyết kịp thời, chính xác hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động (NLĐ) mắc Covid-19, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 719/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu triển khai, thực hiện một số nội dung liên quan. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/giai-quyet-kip-thoi-chinh-xac-day-du-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-mac-covid-19-408-25032022211840.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/giai-quyet-kip-thoi-chinh-xac-day-du-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-mac-covid-19-153986Fri, 25 Mar 2022 21:20:00 GMTHợp tác nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân bền vững, hiện đại, hội nhập quốc tế.(BKTO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam năm 2022, tối 09/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và USABC đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220310/hop-tac-nang-cao-nang-luc-phat-trien-he-thong-bao-hiem-y-te-toan-dan-ben-vung-hien-dai-hoi-nhap-quoc-te-408-10032022195541.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hop-tac-nang-cao-nang-luc-phat-trien-he-thong-bao-hiem-y-te-toan-dan-ben-vung-hien-dai-hoi-nhap-quoc-153813Thu, 10 Mar 2022 19:55:00 GMTInfographic: Bức tranh giảm nghèo của cả nước(BKTO) - Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc cho thấy, tổng số hộ nghèo là 609.049 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,23% (năm 2020 là 4,8%). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220303/infographic-buc-tranh-giam-ngheo-cua-ca-nuoc-408-03032022161330.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/infographic-buc-tranh-giam-ngheo-cua-ca-nuoc-153736Thu, 03 Mar 2022 15:40:00 GMTKhông xảy ra hiện tượng từ chối khám, chữa bệnh khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp(BKTO) – Ngày 02/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khong-xay-ra-hien-tuong-tu-choi-kham-chua-benh-khi-su-dung-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-153725Wed, 02 Mar 2022 20:51:15 GMTNgười lao động tham gia bảo hiểm xã hội mắc Covid-19 sẽ được hưởng những chế độ gì?(BKTO) - Ngày 28/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về các chế độ BHXH mà người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 (F0) được hưởng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-mac-covid-19-se-duoc-huong-nhung-che-do-gi-408-28022022200605.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-mac-covid-19-se-duoc-huong-nhung-che-do-gi-153692Mon, 28 Feb 2022 20:06:05 GMTCủng cố vững chắc nền an sinh xã hội đất nước(BKTO) – Qua 27 năm xây dựng và phát triển của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng trưởng nhanh qua từng năm, góp phần mở rộng hiệu quả lưới an sinh xã hội tới mọi người dân, người lao động, củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220217/cung-co-vung-chac-nen-an-sinh-xa-hoi-dat-nuoc-408-17022022143322.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/cung-co-vung-chac-nen-an-sinh-xa-hoi-dat-nuoc-153571Thu, 17 Feb 2022 14:05:00 GMTĐảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán 2022(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc tăng cường đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong dịp Tết Nguyên đán 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220129/dam-bao-quyen-loi-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-trong-dip-tet-nguyen-dan-2022-408-29012022221320.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/dam-bao-quyen-loi-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-trong-dip-tet-nguyen-dan-2022-153456Sat, 29 Jan 2022 22:13:20 GMTDành nhiều tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân(BKTO) - Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021 nhưng với phương châm tất cả người dân đều có Tết, nhiều tỉnh phía Nam đã dành nguồn ngân sách đáng kể để chăm lo, hỗ trợ Tết cho các đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220119/danh-nhieu-ty-dong-de-cham-lo-tet-cho-nguoi-dan-408-19012022225248.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/danh-nhieu-ty-dong-de-cham-lo-tet-cho-nguoi-dan-153351Wed, 19 Jan 2022 22:52:48 GMT200 thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến với người nghèo tỉnh Sơn La(BKTO) - Ngày 15/01, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, trao quà - mang Tết ấm đến người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” cho các hộ nghèo, khó khăn tại 02 xã Trường Xuân, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ và trao quà tặng cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/200-the-bao-hiem-y-te-so-bao-hiem-xa-hoi-den-voi-nguoi-ngheo-tinh-son-la-153301Sat, 15 Jan 2022 20:32:14 GMTQuản lý các quỹ bảo hiểm an toàn, bền vững và hiệu quả(BKTO) – Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cần tập trung triển khai trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, BHXH Việt Nam phải quản lý các quỹ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế (BTYT) an toàn, bền vững và hiệu quả, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220112/quan-ly-cac-quy-bao-hiem-an-toan-ben-vung-va-hieu-qua-408-12012022231029.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/quan-ly-cac-quy-bao-hiem-an-toan-ben-vung-va-hieu-qua-153275Wed, 12 Jan 2022 23:10:31 GMTXử lý nghiêm cơ sở trợ giúp xã hội vi phạm pháp luật(BKTO) – Theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), các địa phương cần thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220111/xu-ly-nghiem-co-so-tro-giup-xa-hoi-vi-pham-phap-luat-408-11012022214258.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xu-ly-nghiem-co-so-tro-giup-xa-hoi-vi-pham-phap-luat-153263Tue, 11 Jan 2022 21:42:59 GMTTăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022(BKTO) – Từ ngày 01/01/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-toi-thieu-tu-nam-2022-153189Tue, 04 Jan 2022 14:02:20 GMTTăng phúc lợi để thu hút lao động(BKTO) - Nhu cầu tuyển lao động thời vụ tại nhiều DN, đơn vị, cửa hàng tăng mạnh dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, do người lao động (NLĐ) có tâm lý “ngại dịch” nên việc tuyển dụng không mấy dễ dàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211228/tang-phuc-loi-de-thu-hut-lao-dong-408-28122021220209.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-phuc-loi-de-thu-hut-lao-dong-153134Tue, 28 Dec 2021 22:02:10 GMTViệt Nam có bước tiến lớn về hội nhập trong lĩnh vực lao động - xã hội(BKTO) - Với việc tham gia vào các hiệp định tự do thế hệ mới, Việt Nam đã có bước tiến lớn về mức độ hội nhập, cả trong lĩnh vực kinh tế và lao động - xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211222/viet-nam-co-buoc-tien-lon-ve-hoi-nhap-trong-linh-vuc-lao-dong---xa-hoi-408-22122021110401.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/viet-nam-co-buoc-tien-lon-ve-hoi-nhap-trong-linh-vuc-lao-dong---xa-hoi-153056Wed, 22 Dec 2021 11:04:03 GMTĐơn vị sự nghiệp công lập nào được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?(BKTO) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (SDLĐ) từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng thời hạn, Ban chỉ đạo ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ từ Quỹ BHTN (Ban chỉ đạo) vừa ban hành Văn bản số 4212/BHXH-BCĐ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết hưởng hỗ trợ đối với NLĐ từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211219/don-vi-su-nghiep-cong-lap-nao-duoc-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-19122021223433.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/don-vi-su-nghiep-cong-lap-nao-duoc-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-153018Sun, 19 Dec 2021 22:34:34 GMTƯu tiên sản xuất, cung ứng ô xy y tế phục vụ phòng, chống dịch(BKTO) - Ngày 16/12, Bộ Y tế có Công văn gửi Hiệp hội DN sản xuất, cung ứng và phân phối ô xy y tế tại Việt Nam về việc tăng cường sản xuất, cung ứng ô xy y tế phục vụ phòng, chống dịch. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211216/uu-tien-san-xuat-cung-ung-o-xy-y-te-phuc-vu-phong-chong-dich-408-16122021183234.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/uu-tien-san-xuat-cung-ung-o-xy-y-te-phuc-vu-phong-chong-dich-152966Thu, 16 Dec 2021 18:25:00 GMTĐảm bảo cơ chế pháp lý cho hoạt động khám, chữa bệnh từ xa(BKTO) - Bảo đảm cơ chế pháp lý cho việc tổ chức triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người nhiễm Covid-19 hoặc người dân không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch Covid-19 là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 6 mới đây.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211211/dam-bao-co-che-phap-ly-cho-hoat-dong-kham-chua-benh-tu-xa-408-11122021151144.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/dam-bao-co-che-phap-ly-cho-hoat-dong-kham-chua-benh-tu-xa-152899Sat, 11 Dec 2021 15:11:44 GMTTừ ngày 01/01/2022, tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211208/tu-ngay-01012022-tang-them-74-tren-muc-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-408-08122021150001.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tu-ngay-01012022-tang-them-74-tren-muc-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-152845Wed, 08 Dec 2021 15:00:01 GMTHải Dương: Linh động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua mạng xã hội (BKTO) - Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh Hải Dương đã áp dụng các giải pháp tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT trên mạng xã hội như Facebook, Zalo.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211207/hai-duong-linh-dong-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt-qua-mang-xa-hoi-408-07122021202927.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hai-duong-linh-dong-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt-qua-mang-xa-hoi-152837Tue, 07 Dec 2021 20:29:27 GMTBHXH tỉnh Thanh Hóa: Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đang dốc toàn lực để tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Đặc biệt, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, duy trì và phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là BHYT hộ gia đình; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211205/bhxh-tinh-thanh-hoa-tang-toc-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2021-408-05122021193534.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-thanh-hoa-tang-toc-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2021-152801Sun, 05 Dec 2021 19:35:34 GMTNam Định: Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng bền vững, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao(BKTO) - Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Định là địa phương duy nhất trên toàn quốc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về bảo hiểm y tế (BHYT), khi đạt 100,3% kế hoạch. Không chỉ thể hiện ở con số, đối tượng tham gia BHYT chủ yếu là tự đóng, ít phụ thuộc vào ngân sách, tạo sự bền vững cho hệ thống chính sách. Đây là thành quả rất đáng ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện cách làm hay, hiệu quả.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211205/nam-dinh-ty-le-bao-phu-bhyt-tang-ben-vung-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-duoc-giao-408-05122021181428.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nam-dinh-ty-le-bao-phu-bhyt-tang-ben-vung-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-duoc-giao-152800Sun, 05 Dec 2021 18:14:28 GMTKhởi động Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em lần thứ hai(BKTO) - Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 hướng đến thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trong cuộc chiến chống lao động trẻ em.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211202/khoi-dong-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-lan-thu-hai-408-02122021103207.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khoi-dong-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-lan-thu-hai-152743Thu, 02 Dec 2021 08:45:00 GMTThực hiện Nghị quyết 28: Công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều chuyển biến tích cực(BKTO) - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết 28) Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2018-2021, việc triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng lên, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211201/thuc-hien-nghi-quyet-28-cong-tac-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-408-01122021230025.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thuc-hien-nghi-quyet-28-cong-tac-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-152742Wed, 01 Dec 2021 23:00:26 GMTTập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1659/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211201/tap-trung-ung-pho-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-408-01122021204029.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tap-trung-ung-pho-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-152740Wed, 01 Dec 2021 20:40:29 GMT